/ Kiem Nieuws

RSS

Breed pleidooi voor één pensioenstelsel

vrijdag 13 september 2013 / Redactie / geen reacties

Werkgevers, werknemers, ouderen, jongeren en pensioenfondsen willen één pensioenstelsel met één set spelregels voor alle pensioenfondsen.

In een verklaring roepen ANBO, CNV Jongeren, CSO, FNV Jong, FNV Senioren, KNVG, Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid het kabinet hiertoe samen op.

De organisaties willen geen tweedeling in het pensioensysteem maar één gemeenschappelijk toezichtkader waarbinnen alle typen pensioencontracten passen.

Stabiliteit
De nieuwe spelregels moeten volgens deze maatschappelijke organisaties in ieder geval voldoen aan de volgende uitgangspunten:

• Meer stabiliteit in de pensioenen en de premies. Hiermee kan worden voorkomen dat pensioenuitkeringen onnodig zwaar worden gekort (zoals de afgelopen tijd voorkomt) en dat forse premiestijgingen nodig zijn. Op die manier willen partijen alle generaties meer stabiliteit bieden. Spreiding van kortingen en verhogingen over een periode van maximaal tien jaar bevordert de gewenste stabiliteit.

• Geen gedwongen conservatieve beleggingen tijdens wat lagere dekkingsgraden. Hierdoor wordt indexatie in de toekomst vrijwel onmogelijk. Fondsen beleggen voor de lange termijn en moeten hierover helder zijn naar alle belanghebbenden.

• Het voorkomen van juridische discussies over het zogenaamde ‘invaren’ van opgebouwde rechten.

De ondertekenaars, met een breed maatschappelijk draagvlak, rekenen erop dat het kabinet serieus rekening houdt met hun verklaring en dat het kabinet hen nauw betrekt bij de verdere uitwerking van de nieuwe spelregels.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _   _____   ___    _____   ___  
 /_____// | || | || / ____||  / _ \\  / ___//  / _ \\ 
 `____ ` | || | || / //---`' | / \ ||  \___ \\ | / \ || 
 /___//  | \\_/ || \ \\___  | \_/ ||  /  // | \_/ || 
 `__ `   \____//  \_____||  \___//  /____//  \___// 
 /_//    `---`   `----`  `---`  `-----`   `---`  
 `-`