/ Kiem Nieuws

RSS

FNV in debat met gemeenten over werken vanuit de bijstand

donderdag 22 augustus 2013 / Redactie / geen reacties

Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten op grote schaal projecten gaan invoeren waarbij uitkeringsontvangers verplicht werkzaamheden moeten uitvoeren. Vaak langdurig, zonder loon of zonder begeleiding en niet gericht op een betaalde baan. Daar is de FNV principieel tegen! 

Beïnvloeding beleid
De FNV hanteert meerdere middelen om het landelijk beleid én het beleid van gemeenten te beïnvloeden. Onder andere sinds de invoering van de WWB door tweejaarlijkse toetsing van het sociaal beleid (Lokale Monitor Werk en Inkomen). De uitkomsten leiden altijd tot publiciteit en dragen bij tot verbetering van het gemeentelijk beleid.

Zwartboek
Via FNV-vrijwilligers, maar ook direct, ontvangt de FNV met regelmaat klachten en verontrustende verhalen van uitkeringsontvangers zelf, vooral over werken met behoud van uitkering. Op basis hiervan is een zwartboek gepubliceerd: ‘Werken in de bijstand, allesbehalve gewoon goed werk’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Kamerdebat op 5 juni 2013. De uitkomst van het debat is een onderzoek door de Inspectie SZW over de uitvoeringspraktijk van de tegenprestaties die werkzoekenden moeten leveren. Dit onderzoek wordt in oktober verwacht.

Vervolgonderzoek
Rond de eerste week van september publiceert de FNV een vervolgonderzoek: ‘Beter zicht op werken in de bijstand’. In die tijd volgt hierover meer informatie op onze website.

De resultaten onderschrijven de ervaringen van uitkeringsontvangers uit het zwartboek, maar bieden tevens nog beter zicht op de praktijk. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gaan FNV-medewerkers hierover het debat aan met gemeenten. Raadsleden bepalen immers de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het College van Burgemeester en Wethouders dit goed uitvoert. We bevelen gemeenteraadsleden aan het eigen gemeentelijk beleid, conform FNV-standpunten, te beoordelen en daar waar nodig te herzien.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   __  __  ______  __  _  _  _  
 |__ //  / _ \\  \ \\/ // /_  _// | || | || | || | || 
  / //  | / \ ||  \  //  -| ||- | '--' || | || | || 
 / //__  | \_/ ||  / . \\  _| ||_ | .--. || | \\_/ || 
 /_____||  \___//  /_//\_\\ /_____// |_|| |_|| \____// 
 `-----`  `---`  `-` --` `-----` `-` `-`  `---`