/ Kiem Nieuws

RSS

Ook goed pensioen voor jongeren garanderen

vrijdag 28 juni 2013 / Redactie / geen reacties

Het kabinet wilde belastingvrije pensioenopbouw vanaf 2015 verminderen van 2,15% naar 1,75% van het inkomen.

Op aandringen van de sociale partners is dat verhoogd naar 1,85%. De Tweede Kamer heeft dat nu overgenomen. Toch is de FNV niet tevreden: het moet 2% worden, zoals eerder met de werkgevers was afgesproken. Hoe zit het nou precies?
 
FNV-dagelijks bestuurder Gijs van Dijk legt het uit. ‘De FNV heeft steeds gepleit voor die 2%. In het sociaal akkoord was dit niet geregeld, maar kwam de regering wel met 250 miljoen euro om de schade van de bezuinigingen te verzachten. Met dat geld kon de pensioenopbouw slechts op 1,85% gebracht worden. Dat is als uitwerking naar het kabinet gestuurd. Met de toevoeging dat volgens de FNV 2% nodig blijft. Het ledenparlement van de FNV heeft dit daarna ook nog eens duidelijk uitgesproken.’

Extra geld gevonden
Tijdens het overleg met de werkgevers bleek dat de 250 miljoen niet genoeg zou zijn voor die 2%.  Daarom is samen met de werkgevers, in de Stichting van de Arbeid, gezocht naar extra middelen. Die hebben we gevonden in de pot voor VUT- en prepensioen, die in 2021 vrijkomt. Als we dat geld, 850 miljoen per jaar, bestemmen voor de jongere generaties, kan de 2% pensioenopbouw alsnog gehaald worden.

Pensioenpremie zaak van werkgevers en werknemers
Er gaan in de politiek ook stemmen op om de pensioenpremies landelijk te verlagen, maar daar ziet Van Dijk niets in. ‘Pensioen is uitgesteld loon, dus daar gaan werkgevers en werknemers over. De premies moeten verantwoord zijn. We willen een eerlijke verdeling van de inleg per generatie.

Ook hebben we twee jaar geleden afgesproken om de premies stabiel te houden. Dat is ook van belang voor de pensioenfondsen, die dan minder snel in problemen komen met hun dekkingsgraad. Anders zouden de pensioenen weer gekort moeten worden. Voor jongeren is het vooral van belang dat het geld dat ze inleggen ook op langere termijn zijn waarde behoudt. Als je minder premie betaalt, kan het fonds waarschijnlijk niet indexeren (prijsverhoging compenseren).’

Van Dijk: ‘Ook jongeren worden oud, en moeten dan kunnen rekenen op een goed pensioen! Daar staat de FNV voor.’

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  __  __  ______   ___   _  _   ______ 
 /_  _// \ \\/ // /_  _//  / _ \\ | || | || /_  _// 
  | ||   \ ` //  `-| |,-  | / \ || | || | ||  -| ||- 
 _| ||   | ||   | ||  | \_/ || | \\_/ ||  _| ||_ 
 /__//    |_||   |_||   \___//  \____//  /_____// 
 `--`    `-`'   `-`'   `---`   `---`  `-----`