/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: bijstandsbeleid gemeenten creëert werkloosheid

donderdag 06 juni 2013 / Redactie / geen reacties

Door de manier waarop de Nederlandse gemeenten hun bijstandsbeleid uitvoeren, neemt het aantal werklozen toe.

Werk dat eerst werd gedaan door betaalde krachten, wordt nu veelal overgenomen door bijstandsgerechtigden. Dit blijkt uit een onderzoek van de FNV. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de manier waarop Nederlandse gemeenten hun bijstandsbeleid uitvoeren, niet overeenkomt met de wettelijke voorschriften.

De FNV heeft dit onderwerp al eerder onder de aandacht van staatssecretaris Klijnsma gebracht, maar dit heeft niet tot ingrijpen geleid. Via een brief aan de Tweede Kamer luidd de FNV gisteren de noodklok: ‘Kamer, doe iets! Het huidige bijstandsbeleid zorgt voor meer werklozen. Alleen door duidelijke kaders te stellen aan werken met behoud van uitkering kunnen uitwassen worden voorkomen.’

Petitie
Op woensdagochtend 5 juni overhandigde een groep bijstandsgerechtigden, FNV-leden en leden van de Bijstandsbond een petitie aan de aanwezige Kamerleden voorafgaand aan een Algemeen Overleg met staatssecretaris Klijnsma. Op de agenda stond de reactie van de staatssecretaris op het zwartboek van de FNV: ‘Werken in de bijstand’.

De actievoerders zijn tegen de manier waarop de Nederlandse gemeenten hun bijstandsbeleid uitvoeren en willen strenger toezicht afdwingen.

Onderzoek door inspectie SZW
De FNV vraagt daarnaast aan de Kamer om de inspectie SZW de opdracht te geven onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk van het bijstandsbeleid door gemeenten.

Volgens Leo Hartveld, dagelijks bestuurder FNV, heeft de huidige manier waarop het beleid wordt uitgevoerd een averechts effect: ‘Werken met behoud van uitkering zorgt ervoor dat er nog meer banen verdwijnen en dat het aantal werklozen nog verder toeneemt. Bovendien helpen de trajecten bijstandsgerechtigden niet om sneller een baan te vinden. Ze sluiten niet aan op de vooropleiding of werkervaring, er wordt geen maatwerk geboden, de trajecten zijn helemaal niet gericht op uitstroom en de begeleiding is ver beneden de maat.’

Verontrustende resultaten
Enkele interessante uitkomsten van de enquête:

- Bijna 50 procent van de bijstandsgerechtigden zegt dat hun werk voorheen gedaan werd door een betaalde kracht.
- Meer dan 50 procent van de alternatieven die bijstandsgerechtigden indienen om invulling te geven aan werken met behoud van uitkering, wordt afgewezen.
- Een grote meerderheid van de bijstandsgerechtigden vindt dat de gemeente geen rekening houdt met wensen en met vaardigheden/vooropleiding.
- Twee op de drie van de 230 ondervraagden zegt dat er geen trajectplan is of weet het niet. Eén op de drie zegt een trajectplan te hebben, maar nauwelijks te weten wat daarin staat.
- Men is vooral ontevreden over het gebrek aan begeleiding. Meer dan 60 procent zegt geen begeleiding te krijgen.
- Meer dan 40 procent zegt geen tijd te krijgen om te solliciteren tijdens ‘werktijd’.
- Er bestaan forse verschillen tussen gemeenten in met name de tevredenheidsscores.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____    ___   ______  __  __  _____   _____  
 | _ \\  / _ \\  /_  _// \ \\/ // | __ \\  | ___|| 
 | |_| || / //\ \\ `-| |,-  \ ` // | | \ || | ||__  
 | . // | ___ ||  | ||   | ||  | |__/ || | ||__  
 |_|\_\\ |_|| |_||  |_||   |_||  |_____//  |_____|| 
 `-` --` `-`  `-`  `-`'   `-`'  -----`  `-----`