/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: Successen geboekt op werkzekerheid, en meer loonontwikkeling nodig voor werk

maandag 27 mei 2013 / Redactie / geen reacties

Vandaag presenteerde FNV met de FNV Horecabond, FNV KIEM, AbvaKabo FNV en FNV Bondgenoten de tussenstand van het cao-seizoen dat op 1 december 2012 startte.

De belangrijkste conclusies zijn dat meer loonontwikkeling broodnodig is in sectoren en bedrijven waar ruimte is, om werkgelegenheid te creëren.

Loonontwikkeling geeft zekerheid en vertrouwen, waardoor mensen weer uitgeven en dat zorgt weer voor werk. Op het terugdringen van onzeker werk zijn mooie successen geboekt. Die lijn zet de FNV door, maar signaleert daarbij tevens dat  het schort aan het naleven van cao-afspraken  door werkgevers. De FNV pakt dit aan via acties en (succesvolle) rechtszaken. Naleving van afspraken is een van de belangrijke speerpunten waar op ingezet wordt.

Onlangs nog gingen uitzendkrachten bij Albert Heijn langs in Zaandam om de in de cao afgesproken vaste banen op te eisen. Het gaat werknemers in Nederland om meer dan alleen loon en ze zetten zich daar voor in: voor meer zekerheid, respect en groei, voor gewoon goed werk.

Werkgelegenheid en loonontwikkeling
De gemiddelde loonstijging op jaarbasis van de 88 afgesloten contracten is 1,62 procent.

De FNV is voor een verantwoorde loonontwikkeling. Mariëtte Patijn, de nieuwe FNV coördinator arbeidsvoorwaarden: “Op sommige plaatsen lukt het door de crisis niet om meer binnen te halen, wel staat daar dan werkgelegenheid en het verbeteren van de kwaliteit van contracten hoog op de agenda. Van bedrijven waar het wel kan, verwachten we meer. Wij leveren maatwerk per onderneming of per sector. Daarbij weegt het belang van werkgelegenheid altijd zwaar. Tegen die achtergrond moet je de uitkomst van 1,62 procent lezen. Je ziet dat sectoren die beter draaien, een hoger loon afspreken”.

De cao universiteiten is de eerste cao in de onderwijssector die de nullijn heeft doorbroken. Een voorbeeld dat navolging verdient in andere overheidssectoren: neem verantwoordelijkheid in loonontwikkeling voor werkgelegenheid.

Op werkgelegenheid en loonontwikkeling wil de FNV voor wat betreft de rest van dit seizoen wel meer zien in bedrijven en sectoren waar er ruimte is.  Een van de dingen die nodig is voor herstel van vertrouwen is dat mensen meer te besteden krijgen. Patijn: “Hierop gaan wij sterker inzetten. Er zijn goede bedrijven die ruimte bieden voor de waardering van mensen, als bij de NS. Daarnaast zien we echter bedrijven en sectoren die het ‘wel degelijk kunnen lijen’. Waar het wel goed gaat, maar waar werkgevers toch niet over de brug komen. Bijvoorbeeld in de grootmetaal, goed voor ongeveer 150.000 werknemers. In dat soort sectoren willen we een normale loonontwikkeling zien. Ook gezien het aankomend tekort aan vaklieden. Dan krijgen mensen weer eens vertrouwen om iets te kopen en een terrasje te pakken. Dat zorgt weer voor werk in bijvoorbeeld de horeca, die het nu hard te verduren heeft”.

Wiel Crins, werknemer in de grootmetaal: “Onze werkgevers moeten niet denken dat ze onder het mom van crisis achterover kunnen leunen en de hand op de knip houden. Dat moet anders, anders voorspel ik u dat wij actie gaan voeren. En misschien wel op korte termijn”.

Gewoon Goed Werk: werkgevers houden aan gemaakte cao-afspraken

Bij het omzetten van onzeker werk naar vast werk zijn goede resultaten behaald. Deze lijn zet de FNV door in het verdere seizoen. In vele cao’s staat doorgeslagen flex en foute constructies als payrollen en contracting hoog op de agenda, bijvoorbeeld in de agrarische sector, de horeca en ook de cao Publieke Omroepen. De afgelopen jaren heeft de FNV flink haar best gedaan om de uitwassen van flex terug te dringen. Inmiddels kiezen ook steeds meer rechters in rechtszaken de kant van de payrollmedewerker of de oproepkracht. Er lijkt steeds meer maatschappelijk ongenoegen over deze uitwassen van flexwerk te zijn. De FNV heeft hier via acties, rechtszaken en de cao-tafel flink aan getrokken, en oogstte daarop in het laatste half jaar meerdere successen.

Cao-afspraak is afspraak geldt echter lang niet voor alle werkgevers. Patijn: “We hebben diverse acties gehad om werkgevers aan te spreken op het nakomen van afspraken en meerdere rechtszaken gewonnen op cao-naleving. De komende tijd gaan we nog meer werk maken van de naleving van de cao. Dit is ook onderdeel van de vernieuwing van de FNV. Maar wij verwachten ook van de AWVN, VNO/NCW en andere werkgeversorganisaties dat ze aangesloten werkgevers aanspreken op het fatsoenlijk nakomen van cao-afspraken. In de Eemshaven bijvoorbeeld, moeten we niet iedere keer rechtszaken hoeven te voeren. Is er een cao-afspraak gemaakt, dan heb je je daar als werkgever en/of opdrachtgever aan te houden”.

Cao vernieuwing
In diverse sectoren wordt er ondertussen hard gewerkt aan vernieuwing van het cao-instrument. Zo is er in de grafische sector overeenstemming bereikt over de overgang naar een ’Comfortabele Arbeidsovereenkomst’: een overeenkomst die veel meer dan tot nu toe ruimte laat voor individuele wensen, omstandigheden en ambities van medewerkers. Een pilot met de Comfortabele Arbeidsovereenkomst loopt nu in 14 grafische bedrijven. Was de grafische sector in 1913 de allereerste met een landelijke cao, honderd jaar later loopt de sector hiermee opnieuw voorop bij het moderniseren van de arbeidsverhoudingen. Doel is de ‘Comfortabele’ na invoering in de grafische sector te gaan uitrollen over de gehele creatieve industrie.

Sociaal Akkoord en de Gewoon Goed Werk agenda
In het Sociaal Akkoord heeft de FNV afspraken kunnen maken met werkgevers en kabinet, gericht op de toekomst en op Gewoon Goed Werk voor iedereen. Dat sluit aan op de Gewoon Goed Werk agenda die de FNV al langer voert op de cao-tafel. Dan gaat het bijvoorbeeld om terugdringen van onzeker werk en doorgeschoten flex en van werk-naar-werk afspraken. Maar ook om verbeteringen voor zzp’ers en taallessen voor werknemers die het Nederlands niet voldoende machtig zijn.

FNV helpt werkers voor hun belangen op te komen. FNV wil Gewoon Goed Werk. Werk met genoeg zekerheid, respect en groei voor iedereen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___    _____  __  __ __  __   ___  
| __ \\  / _ \\  / ___// \ \\/ // \ \\ / //  / _ \\ 
| | \ || | / \ ||  \___ \\  \ ` //  \ \/ //  | / \ || 
| |__/ || | \_/ ||  /  //  | ||   \ //  | \_/ || 
|_____//  \___//  /____//   |_||   \//   \___// 
 -----`   `---`  `-----`   `-`'    `    `---`