/ Kiem Nieuws

RSS

Ledenparlement FNV In Beweging positief over sociaal akkoord

maandag 15 april 2013 / Redactie / geen reacties

Het voorlopig ledenparlement van FNV In Beweging adviseert de federatieraad van de FNV positief over het sociaal akkoord. Dat is zaterdag bepaald tijdens een bijeenkomst van het parlement in Het Bimhuis in Amsterdam.

Zwaarwegend advies
Met een ruime meerderheid van stemmen, 83 procent, gaven de leden aan voorzitter Ton Heerts te steunen en tevreden te zijn met het bereikte onderhandelingsresultaat. Wel werden er kritische kanttekeningen bij het akkoord gemaakt. Heerts zal dit zwaarwegende advies nu voorleggen aan de federatieraad, waar volgende week het formele besluit wordt genomen over het sociaal akkoord.

Heerts: "Het is goed om te weten dat het overgrote deel van de leden in ons ledenparlement dit sociaal akkoord steunt. Dit is een belangrijk signaal en een zwaar wegend advies aan de federatieraad. Daar zullen we volgende week zaterdag een definitief besluit nemen.” Lees meer

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____   _____  __  __  _  _   ___  
 | \| || | ___|| / ___|| \ \\/ // | \ / ||  / _ \\ 
 | ' || | ||__  | // __   \ ` // | \/ || | / \ || 
 | . || | ||__  | \\_\ ||  | ||  | . . || | \_/ || 
 |_|\_|| |_____|| \____//   |_||  |_|\/|_||  \___// 
 `-` -`  `-----`  `---`   `-`'  `-` `-`  `---`