/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Opmerkelijk: van bezuinigen en investeringen

dinsdag 19 maart 2013 / Redactie / geen reacties

De regering wil het ontslagrecht versoepelen. Onduidelijk is waarom. Je zou dus denken dat het moeilijk is om van werknemers af te komen.

Maar gezien de alsmaar stijgende werkloosheid moet dit nu wel meevallen. Per maand komen er namelijk ongeveer 10.000 werklozen bij. Nederland heeft nu ongeveer 570.000 werklozen. Onze regering is van mening dat een (nog) soepeler ontslagrecht meer mensen aan het werk krijgt. Dus daarom moeten met name ouderen nog veel makkelijker ontslagen kunnen worden. Zekerheid is iets van vroeger en dit moet zo snel mogelijk afgebroken worden.

WW
Meer dan een half miljoen werklozen is niet alleen voor hen die het aangaat een probleem. Ook de overheid ervaart dit als een steeds groter wordend financieel probleem. Om de kosten die met de WW samenhangen te verlagen wil het kabinet de lengte van de WW terugbrengen van nu 38 maanden van rond de 70% van het laatst verdiende loon (begrenst met maximum dagloon) naar 12 maanden 70% van het laatst verdiende loon wederom begrenst met maximum dagloon en 12 maanden minimumloon niveau. Ons WW-niveau wordt daarmee teruggebracht tot één van de laagste in Europa. Een onbegrijpelijke maatregel die veel mensen in een hopeloze financiële situatie brengt. Zeker in tijden van recessie is het vinden van een baan soms lastig en duurt vaak veel langer dan door betrokken gewenst.

Flexibiliteit
De BV Nederland wil meer flexibele arbeid. Daarom geen vaste dienstverbanden meer, maar tijdelijke en flexibele inzet. Naast de reeds bekende contracten voor bepaalde tijd (tot maximum van de Wet Flex en Zekerheid) kennen we de 0-uren contracten, uitzendkrachten en detacheringsconstructies. Ook kennen we al wat langer het zzp-schap (zelfstandige zonder personeel). Toch is laatste flex-vorm nu opeens enorm in opmars en wordt door de politiek dikwijls verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt met trots gewezen op het aantal nieuwe ondernemers dat in Nederland een eigen bedrijf begint. Een heel groot deel van deze mensen zijn de zogenaamde (gedwongen) zelfstandigen die moeten werken tegen extreem lage tarieven zonder sociaal vangnet. Dat laat zich makkelijk verklaren omdat er voor hen niet zoiets is als een cao. Men is daarom al feitelijk 40% goedkoper dan een gemiddelde werknemer.

De meeste zzp’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en dus geen doorbetaling tijdens ziekte, geen doorbetaalde vakantie, geen studiefaciliteiten, geen onregelmatigheidstoeslagen, geen pensioenopbouw en zijn in tijden dat ze geen werk kunnen vinden aangewezen op alleen een bijstandsuitkering. Maar voordat je daarvoor in aanmerking komt moet je eerst je huis op eten, daarna je pensioenspaarpot en dan mag je partner je nog onderhouden. Voor werkgevers en de overheid alleen maar lusten en nauwelijks lasten, voor de werknemers alleen maar alle risico’s. Lang leve de welvaart.

Scheefgroei
Om nog eens een paar miljard extra uit de beurzen van de burgers te kloppen krijgen de woningcorporaties een heffing van 2 miljard aan hun broek. Gelijktijdig mogen zij van de overheid hun huurder hoger aanslaan tot een maximum van 6% exclusief inflatie (momenteel 3%) per jaar. Een soort indirecte belastingverhoging voor een deel van de bevolking.

Het argument is dat het scheefwonen moet worden aangepakt. Scheefwoners zijn mensen die een relatief hoog inkomen genereren (meer dan 43.000 euro per jaar) en in een sociale huurwoning wonen (huur tot maximaal € 680,- per maand). Blijkbaar vindt deze regering dat deze mensen een te klein deel van hun inkomen aan huur betalen. Zij moeten daarom doorstromen naar een duurder huis (liefst een koopwoning) of een veel hogere huur betalen dan de buren. Een belangrijke reden waarom deze mensen zijn blijven zitten is omdat zij zich vaak geen adequate koopwoning konden veroorloven. Immers wat koop je tegenwoordig nog met een salaris van 43.000 euro? Zelfs met een inkomen van 60.000 euro is het lastig een geschikt huis te vinden.

Er zijn natuurlijk ook andere scheefwoners die nauwelijks woningkosten meer hebben en vaak wel riant wonen, Dat zijn veelal babyboomers die in de jaren 70 en 80 een huis hebben gekocht tegen (nu gezien) zeer lage prijzen. Zij hebben nu dikwijls lage maandelijkse kosten of wonen in een huis dat hypotheekvrij is. Waarom wonen zij niet scheef, vaak betalen en betaalden zij minder per maand dan iemand die een sociale woning huurt? En dat terwijl onze overheid hen 30 jaar lang heeft gesubsidieerd met aantrekkelijke hypotheekrenteaftrek. Terwijl de huurders elk jaar van diezelfde overheid een aardige huurverhoging voor hun kiezen kregen.

Cyprus
Waar gaat onze overheid dit geld dan wel allemaal in investeren? Na investeringen in de ABN AMRO, Leaseplanbank, ING, SNS Reaal, Griekenland, Spanje zijn nu de banken in Cyprus aan de beurt voor een dotatie. Cyprus is een mooi zonnig eiland waar veel banken zich om het bijzondere klimaat hebben gevestigd. Blijkbaar zijn daar de omstandigheden van dien aard dat het aantrekkelijk is om daar te bankieren. Zeer veel geld van dubieuze oorsprong wordt op dit eiland gestald tegen een blijkbaar uitzonderlijke hoge rente (waar hebben we dat eerder gehoord?).

Deze banken hebben veel van dit spaargeld slecht belegd (o.a. in Griekse staatsleningen) en moeten daar nu flink op afschrijven. Maar gelukkig is daar Uncle Sam Europa (dus ook Nederland) die met maar liefst 17 miljard euro de banken komt redden. Dat is ruim 21.250 euro per Cyprioot. Het moge duidelijk zijn dat dit geld dus met name voor de  buitenlandse spaarders is bedoeld die hun geld hier graag wegzetten om er in eigen land geen belasting over te betalen. Kunt u het nog volgen? Zijn wij tegenwoordig meer solidair met de zakkenvullers en de oplichters dan met de hard werkende Nederlander die door toedoen van o.a. het wangedrag van deze lui werkloos zijn geworden? Ik begrijp er soms geen bal meer van……

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _ _  _  _   ______  _  _  
 /_  _//  / _ \\  | \| || | || | || /_  _// | || | || 
  | ||  / //\ \\ | ' || | || | || `-| |,- | || | || 
 _| ||  | ___ || | . || | \\_/ ||  | ||  | \\_/ || 
 /__//  |_|| |_|| |_|\_|| \____//   |_||  \____// 
 `--`   `-`  `-` `-` -`  `---`   `-`'   `---`