/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Vernieuwing in praktijk

donderdag 28 februari 2013 / Redactie / geen reacties

De vernieuwing van de vakbeweging is – sinds Dalfsen - al weer meer dan een jaar in volle gang. Samen proberen we antwoorden te vinden op wezenlijke vragen als: hoe geven we de leden meer zeggenschap? Hoe werken we beter en efficiënter samen? Hoe stellen we ons op ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?

Hoe belangrijk deze exercitie ook is – reden ook waarom die met horten stoten verloopt – het blijft voorlopig nog tekentafelwerk. Een toekomstschets op papier. Echt interessant wordt het pas wanneer we daadwerkelijk in praktijk moeten samenwerken.  Zoals nu, nu we onze gezamenlijke inzet moeten bepalen voor het sociaal overleg met kabinet en werkgevers. Een mooie lakmoesproef voor waar we staan in het vernieuwingsproces: komen we met een heldere keuze in speerpunten?  Met vernieuwende ideeën voor een veranderende arbeidsmarkt? Of blijven we hangen in een ‘anti’-standpunt, zonder ideeën of keuzes?

Een spannend proces dus, voor onszelf, maar kennelijk ook voor de buitenwacht. Media tonen triomfantelijk “interne documenten” die ons onderhandelingsstandpunt zouden verklappen. Beetje aandoenlijk wel, die air of er met Watergate-achtige journalistieke inspanningen ‘hete feiten’ ontdekt zijn. Terwijl het gaat om een pamflet dat al voor Kerst openlijk circuleerde onder kaderleden en in het ledenparlement….

Vernieuwingen
Met al die commotie op het FNV-vernieuwingsproces zou je bijna over het hoofd zien wat er ook binnen eigen gelederen – lees: KIEM – aan inspanningen verricht worden om de bond te vernieuwen en te versterken. Neem zo’n verkenning die ik van de week had met zorgverzekeraar Achmea om gezamenlijk sociale zekerheidsregelingen te construeren. Als aanvulling op waar de overheid aan het terugtreden is, als extra financieel vangnet of als extra begeleiding van werk naar werk. Speciaal voor onze leden of bijvoorbeeld voor een hele sector. Voorlopig nog toekomstmuziek, maar heel inspirerend om samen over na te denken.

Of neem het overleg met zo’n beetje alle belanghebbenden rond de 17 ‘kenniscentra’ in Nederland, die tezamen kort gezegd de smeerolie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven vormen. Die smeerolie is door forse bezuinigingen over een paar jaar grotendeels verdwenen. Hoe zorgen we dat ook in de toekomst vakonderwijs en arbeidsmarkt soepel op elkaar blijven ingrijpen? Met vereende krachten en creatief denken werken we momenteel een aantal alternetieven uit. En als grafische vakbond vervullen we een spilfunctie in dit proces en in de dialoog met Den Haag.

Zo gaat er dus achter het Grote Vernieuwingsproces – met al zijn discussie, hickups en publiciteit – een vernieuwingsdrang bij bonden als KIEM schuil die beslist minder opvalt, maar wel ondertussen vol door gaat. Ook wel eens goed om daar de spotlight op te zetten.

Edwin Bouwers
Voorzitter FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _ __   ___   _ __   ___  
 /_  _//  / _ \\  | |/ //  / _ \\  | |/ //  / _ \\ 
  | ||  / //\ \\ | ' //  | / \ || | ' //  | / \ || 
 _| ||  | ___ || | . \\  | \_/ || | . \\  | \_/ || 
 /__//  |_|| |_|| |_|\_\\  \___//  |_|\_\\  \___// 
 `--`   `-`  `-` `-` --`  `---`  `-` --`  `---`