/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: "In control"...

dinsdag 05 februari 2013 / Redactie / geen reacties

In control', een nieuwe Nederlandse term? Het lijkt erop alsof iedereen tegenwoordig “in control” moet zijn, de financiële sector voorop.

Zo verlangt DNB van de pensioenfondsen dat het bestuur ‘in control” is. Waarmee bedoeld: kunnen pensioenfondsbesturen de risico’s die zij lopen onderscheiden en beheersen en kunnen zij adequaat reageren als er ongewenste veranderingen optreden?

Door het pensioenfondsbestuur moeten alle risico’s worden geïnventariseerd, beschreven en voorzien van concrete grenzen. Zodra een risico buiten een vastgelegde bandbreedte loopt moet er een alarmbel afgaan en zullen de (dikwijls vooraf beschreven nood-)scenario’s in werking treden. Heel veel papier en procedures maar op zich niet slecht. Zolang we er mee weten te voorkomen dat er niet opnieuw allerlei zaken fout lopen.

Schijnzekerheid
Maar in hoeverre is men nu werkelijk “in control”? Of is er sprake van een schijnzekerheid? Mijn stelling is dat geen pensioenfondsbestuur echt “in control” is. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Nederlandsche Bank zelf. De werkelijkheid is dikwijls veel weerbarstiger dan we van te voren hadden kunnen inschatten. Fouten uit het verleden bieden geen garantie op risicobeheersing in de toekomst. Door alles vast te leggen in procedures en regelgeving lossen we de concrete problemen maar al te vaak niet op.

Hoe vaak wordt er toch anders gehandeld dan van te voren was voorzien met als argument dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Dat is misschien een teken van “in control zijn” maar het geeft tevens de betrekkelijkheid aan van alle vastgelegde procedures en scenario’s en de schijnzekerheid dat we in control zouden zijn. Als er morgen een beurskrach plaatsvindt dan heeft ieder pensioenfonds in Nederland een probleem. Eens zien wie er dan nog “in control” is.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ____   __  __  ______   ___   _  _   ___  
 | _ \\  \ \\/ // /_____//  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
 | |_| ||  \ ` //  `____ `  / //\ \\ | || | || / //\ \\ 
 | . //   | ||  /___//  | ___ ||| \\_/ || | ___ ||
 |_|\_\\   |_||  `__ `  |_|| |_|| \____// |_|| |_||
 `-` --`   `-`'  /_//   `-`  `-`  `---`  `-`  `-` 
           `-`