/ Kiem Nieuws

RSS

Samen sterk om meer Wajongers aan het werk te krijgen

dinsdag 05 februari 2013 / Redactie / geen reacties

De vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie AWVN willen in 2013 meer Wajongers aan het werk krijgen. De 3 organisaties hebben vrijdagmiddag 1 februari een convenant ondertekend, waarin ze pleiten voor betere en effectievere cao-afspraken om deze groep aan de slag te helpen. 

De organisaties gaan zich nu vooral inzetten om afspraken te maken die meetbaar en haalbaar zijn. Het convenant moet hierbij helpen, zodat er in de cao’s nog duidelijker komt vast te liggen hoeveel Wajongers daadwerkelijk in dienst kunnen treden.

Kan en moet beter
‘We zien dat door eerdere afspraken al meer Wajongers aan het werk zijn, in 40 procent van de cao’s worden al afspraken gemaakt. Maar dit kan en moet nog beter, vooral de daadwerkelijke uitwerking van deze afspraken. Het is mooi om te zien dat werknemers en werkgevers daar samen voor willen gaan’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter FNV In Beweging.

Groeiende behoefte en bereidheid
Volgens Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, is er een groeiende behoefte en bereidheid in bedrijven om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. ‘Dit convenant gaat helpen om de wens in daden om te zetten, om het vraagstuk op de agenda te krijgen van iedereen die er aan moet meewerken: werkgevers én werknemers.’

Stap in de goede richting
CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen: ‘Het is van groot belang dat ook werkgevers juist in deze tijd zorgen dat jonge arbeidsgehandicapten een plek krijgen in het bedrijf en dus actief kunnen deelnemen in de maatschappij. Deze gezamenlijke inzet is een stap in de goede richting, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat.’

Achtergrond
Ongeveer 200.000 mensen zijn afhankelijk van een Wajong-uitkering. Van die groep zijn er ruim 80.000 jonger dan 27 jaar. Op dit moment werkt 13 procent van de Wajongers bij een reguliere werkgever. En dat is volgens FNV, CNV en AWVN veel te weinig. Door middel van goede afspraken zou dit percentage flink omhoog kunnen. Het convenant moet aan deze goede afspraken bijdragen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      _  _   _____   ___   _____   __  __ 
 ____  | || | || |__ //  / _ \\ | __ \\  \ \\/ // 
 |  \\ | || | ||  / //  | / \ || | | \ ||  \ ` // 
 | [] || | \\_/ ||  / //__  | \_/ || | |__/ ||  | ||  
 | __//  \____//  /_____||  \___// |_____//   |_||  
 |_|`-`   `---`  `-----`  `---`  -----`   `-`'  
 `-`