/ Kiem Nieuws

RSS

‘Het woord is aan de leden’

donderdag 31 januari 2013 / Redactie / geen reacties

In een brief aan haar leden en in een interview in de Volkskrant heeft het bestuur van de onderwijsbond AOb aangegeven moeite te hebben met onderdelen van de plannen tot vernieuwing zoals deze nu voorliggen bij de achterban van alle 18 bij de FNV aangesloten bonden.

Ton Heerts, voorzitter van de FNV In Beweging: De afgelopen anderhalf jaar hebben we op verschillende momenten grote stappen gezet om de vernieuwing van de vakbeweging mogelijk te maken. Aan al die stappen hebben de huidige bonden van de FNV hun goedkeuring gegeven. In de tussentijd is steeds goed geluisterd naar de wensen van alle bonden.

De grote bonden zullen zich omvormen naar herkenbare sectoren en de specifieke bonden zijn voorbeeld daarvoor.Van de specifieke bonden hebben er vier, namelijk AOb, FNV Veiligheid, de NVJ en FNV Mooi in de extra federatieraad van vrijdag 11 januari 2013 gevraagd de onzekerheid over hun autonomie weg te nemen. Daarom is aan de plannen voor vernieuwing een zogeheten ‘sideletter’ toegevoegd (zie bijlage).

Hierin staat precies waarom we samen voor de vernieuwing gaan, welke rol elk van de deelnemers heeft en hoe de omvorming van de grote bonden en de autonomie van de specifieke bonden in balans worden gebracht. In de Federatieraad van 21 januari heeft alleen de AOb aangegeven de voorgestelde statuten met een negatief advies aan hun leden voor te leggen.Ik zie het oordeel van de leden met vertrouwen tegemoet. In de tussentijd kunnen bonden hun wensen voor aanpassing van de nieuwe structuur met hun leden bespreken. En dat is goed, zo hoort het ook te gaan. Maar met de nieuwe statuten krijgen we echt geen leden, dat is mij volkomen helder. Met herkenbare en krachtige sectoren wel. Gewoon Goed Werk. Daar staat de FNV voor. Lees meer

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  _____  __  __  ______  __  __ 
| \ / || /_  _// / ____|| \ \\/ // /_  _// \ \\/ // 
| \/ ||  -| ||- / //---`'  \ ` //   | ||   \ ` // 
| . . ||  _| ||_ \ \\___   | ||   _| ||   | ||  
|_|\/|_|| /_____// \_____||  |_||  /__//    |_||  
`-` `-`  `-----`  `----`   `-`'  `--`    `-`'