/ Kiem Nieuws

RSS

Oproep rechtszaak AOW-gat

maandag 28 januari 2013 / Redactie / 2 reacties

De FNV stapt naar de rechter om de Staat te dwingen het AOW-gat te repareren. Word je dit jaar of later 65, maak je nu gebruik van een vervroegde pensioenregeling en ben je FNV-lid, meld je dan bij je bond.

In dit artikel lees je wat de procedure inhoudt en wat je precies moet doen. 
 
Voor wie?
Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Mensen die nu vervroegd met pensioen zijn, of vanwege een specifieke regeling al uit de actieve dienst zijn, zitten straks door de plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd met een gat dat oploopt tot duizenden euro’s. De wetgever kan deze mensen niet zomaar met deze rekening opzadelen, vindt de FNV.

De procedure heeft betrekking op deze groep mensen. Zij gingen er indertijd van uit dat ze vanaf hun 65e jaar AOW zouden krijgen, maar worden nu ineens opgezadeld met een AOW-gat. Omdat zij al gestopt zijn met werken, kunnen zij niet meer anticiperen op deze verslechtering. Ze moeten dan rondkomen van alleen het aanvullend pensioen of interen op hun spaargeld, als ze dat al hebben.

Rechtmatigheid
De FNV heeft er steeds op gewezen dat mensen zich moeten kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is onacceptabel dat de wetgever zomaar middenin het spel de regels verandert, zonder een eerlijke overbruggingsregeling. De invoering van deze wet is mogelijk in strijd met Europese wetgeving. De bonden gaan de verandering dan ook juridisch aanvechten. Het is de bedoeling dat door middel van enkele proefprocessen duidelijkheid wordt geschapen over de rechtmatigheid van de verhoging van de AOW-leeftijd.

Het zal helaas enige tijd duren voordat de rechter uitspraak doet. Intussen zullen de rechten van alle personen, die in 2013 en later 65 jaar worden en geen AOW ontvangen, veiliggesteld moeten worden.

AOW-gat: wat moet je zelf doen?
Stap 1: meld je bij je bond. Als je lid bent van FNV KIEM kun je je melden bij het secretariaat via secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl. Als de volgende stappen je niet duidelijk zijn, kan je bond je daarbij helpen. Je kunt contact opnemen met de Helpdesk van FNV KIEM via 0900 36 854 36 (lokaal tarief). Kies voor optie 1 in het keuzemenu.

Stap 2: vraag een AOW-uitkering aan
Wij adviseren iedereen die in 2013 of 2014 65 jaar wordt om AOW aan te vragen, zodra de mogelijkheid daartoe geboden wordt. Iedereen die in Nederland staat ingeschreven bij een gemeente, krijgt automatisch 6 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB, de instantie die de AOW uitvoert). Daarin staat hoe je AOW aanvraagt. De aanvraag kan worden gedaan via internet (DigiD) of door bij de SVB een aanvraagformulier op te vragen, in te vullen en per post te versturen. Belangrijk: vermeld in de aanvraag dat de AOW-uitkering direct bij het bereiken van het 65e jaar moet ingaan.

Stap 3: teken bezwaar aan tegen de beslissing van de SVB
Teken bezwaar aan tegen de beslissing van de SVB (die krijg je na je AOW-aanvraag). Je kunt hiervoor gebruikmaken van het voorbeeld bezwaarschrift. Verstuur het bezwaarschrift aangetekend en bewaar het verzendbewijs, zodat je later kunt aantonen dat er bezwaar is gemaakt.

Voorbeeld bezwaarschrift

Het vervolg
De FNV bespreekt met de SVB wat er met de bezwaarschriften moet gebeuren. Ons voorstel is dat de bezwaarschriften worden aangehouden tot de rechter uitspraak heeft gedaan in de proefprocessen. Op deze manier blijft de administratieve rompslomp beperkt. We begrijpen dat de verhoging van de AOW-leeftijd veel verontwaardiging oproept en gaan ons uiterste best doen om voor elkaar te krijgen dat het kabinet wordt teruggefloten.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 02 maart 2013 / H. Berendsen

  Hoe lang kunnen die dieven in Den Haag nog ongestraft doorgaan met het uitbuiten van een ex werknemer die 47 jaar gewerkt heeft en een klein pensien opgebouwd ?

 • donderdag 07 februari 2013 / Rob van Dorland

  Ik had mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik zo teleurgesteld was in de FNV en het beleid t.a.v. ouderen.
  Ik was dus meer dan 40 jaar lid en kreeg even het gevoel dat ik afgeschreven was.
  Zelf krijg ik te maken met een AOW gat van 9 maanden. Na 40 jaar en een paar maanden ben ik met de O-Vut gegaan.
  Ik heb mijn huis aflossingvrij gekocht, omdat ze mijn huurhuis voor een zogenaamd schappelijke prijs aanboden.
  Niemand heeft me gewaarschuwd dat het wel eens slechter kon worden, alleen maar rozengeur en maneschijn.
  Nu is het even anders geworden. Als de FNF winst boekt bij de rechter wordt ik weer lid.

 
      _____   ______  ______  ____   __  __ 
 ____   | ___|| /_____// /_  _// | _ \\  \ \\/ // 
 |  \\  | ||__  `____ `  -| ||-  | |_| ||  \ ` // 
 | [] ||  | ||__  /___//   _| ||_  | . //   | ||  
 | __//  |_____|| `__ `   /_____// |_|\_\\   |_||  
 |_|`-`  `-----`  /_//   `-----`  `-` --`   `-`'  
 `-`         `-`