/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Belastingplan 2013: stilte voor de storm

vrijdag 21 december 2012 / Redactie / 6 reacties

Op 17 november heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2013 aangenomen. Een motie van D66 om € 25 miljoen te reserveren voor cultuur bij een begrotingsoverschot haalde het niet.

Het jaarlijkse belastingplan kwam dit jaar in een viertrapsraket: eerst het Lente-akkoord (de btw maatregelen), toen een deelakkoord van PvdA en VVD (terugdraaien afschaffing reiskostenvergoeding werknemers) daarna het regeerakkoord (wat de afschaffing van de winstbox en de zelfstandigenaftrek aankondigt) en tot slot na alle commotie een nieuw akkoord om de inkomensafhankelijke zorgpremie weer te wijzigen. We zetten een aantal belangrijke punten voor creatieve ondernemers op een rij. Leuker kunnen we het niet maken…

Zelfstandigenaftrek in 2013 ongewijzigd, MKB-winstvrijstelling omhoog
Met ingang van 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van € 7.280 geworden, net als de startersaftrek (bedrag € 2.123). Ondernemers met een kleine winst gaan dat nu voor het eerst merken bij hun aangifte inkomstenbelasting over 2012 (de aftrek kon tot 2012 oplopen tot € 9.484). De MKB-winstvrijstelling gaat omhoog naar 14%. Dit ter compensatie van de verhoging van de belastingtarieven in de eerste schijf naar 37% (was 33,1%), die weer het gevolg is van een wijziging met betrekking tot vergoeding bijdrage Zorgverkeringswet in de loonbelasting (voor werknemers). De bijdrage Zorgverzekeringswet voor ondernemers stijgt, het nieuwe percentage is 5,65% (was 5%).

Aanpassing VAR
Grote aanpassing van de VAR is voorzien voor 2014. Dan krijgt de VAR een andere vorm en wordt deze vervangen door een webmodule. Hoe die er precies uit komt te zien is nog onbekend, maar het plan is dat er meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers komt te liggen. De vrijwaring die de VAR-wuo nu biedt aan opdrachtgevers wordt minder. Per 1 januari 2013 wordt de VAR alvast niet meer jaarlijks verlengd.

Toeslagen veranderen
Op de zorg-, kinderopvang- en huurtoeslag wordt ook bezuinigd. Zo wordt voor de zorgtoeslag een vermogenstoets ingevoerd. Dat betekent dat als je bezit in box 3 meer is dan € 101.139 (voor een alleenstaande) je zorgtoeslag vervalt. Het belastingvrij vermogen in Box 3 wordt niet geïndexeerd, het bedrag blijft € 21.139 voor een alleenstaande. Het wordt dus heel onaantrekkelijk om vrij vermogen in Box 3 aan te houden als buffer en/of pensioenvoorziening. De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens iets lager. En de overheid gaat ook minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijg je minder kinderopvangtoeslag. Voor het 2e en volgende kind krijg je nog wel kinderopvangtoeslag. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van € 17.230 of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag. Maak om te zien wat dit voor jou betekent een berekening op de site van de Belastingdienst.

Vitaliteitsspaarregeling wordt niet ingevoerd
De aangekondigde vitaliteitspaarregeling per 1 januari waar ondernemers ook aan mee zouden mogen doen wordt vanwege bezuinigingen geschrapt. Jammer, want hiermee hadden zp’ers makkelijker geld fiscaal vriendelijk apart kunnen zetten voor bijvoorbeeld scholing en duurzame inzetbaarheid.

Starten vanuit de WW wordt onaantrekkelijker
Uit de wet om de regelingen van het UWV te vereenvoudigen volgt een maatregel die starten vanuit de WW een stuk onaantrekkelijker maakt. Tot 1 januari had je de keuze om akkoord te gaan met vaste korting op je uitkering, of de uitkering achteraf te verrekenen met behaalde winst. Indien er bij aanvang weinig winst uit onderneming te verwachten is was dat aantrekkelijk, je houdt je inkomen op peil, en bleef de winst laag, dan betaalde je weinig terug. Die mogelijkheid vervalt. De WW-uitkering tijdens de startperiode van 26 weken wordt nu altijd gekort met een vaste korting van 29%. Dat betekent dat als je gaat starten vanuit een WW-uitkering je inkomsten dus direct met 29% omlaag gaan!

Verzekeringen
De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21% (was 9,7%). Dat betekent dat veel verzekeringen (denk aan de aansprakelijkheidsverzekering) fors duurder worden. Per 1 januari wordt ook een provisieverbod voor complexe producten ingevoerd. Dat betekent dat assurantietussenpersonen voor het bijvoorbeeld het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen provisie meer mogen ontvangen van een verzekeraar.

Een paar kleine lichtpuntjes
Er zijn kleine lichtpuntjes. De verplichte jaarlijkse bijdrage voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vervalt. Voor te betalen belasting tot € 20.000 gaat de Belastingdienst soepeler uitstel van betaling verlenen (maximaal 4 maanden). En met ingang van 1 januari 2013 heb je recht op betaling binnen 30 dagen, de termijn kan bij overeenkomst worden opgerekt. Controleer je eigen voorwaarden en let ook op de voorwaarden van je wederpartij, sommige grote opdrachtgevers proberen zo een langere termijn dan 30 dagen te krijgen. De maximale termijn die mag worden afgesproken is 60 dagen. Voor creatieve ondernemers die een culturele “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)  weten te vormen biedt de “Geefwet” perspectief: gevers mogen 125% van hun gift aftrekken. Check de website  http://www.daargeefjeom.nl/

Stilte voor de storm
Conclusie: stilte voor de storm. Al met al krijgen met het Belastingplan 2013 en andere overheidsmaatregelen veel bezuinigingsmaatregelen vorm, terwijl de echte grote bezuinigen voor ondernemers nog moeten komen, zoals afschaffing van de zelfstandigenaftrek en de invoering van de winstbox. Vanaf 2015 wordt er 15% bezuinigd op ondernemersfaciliteiten! Tegen die ondoordachte plannen (winstbox, afschaffen zelfstandigenaftrek) gaan we komen half jaar actie voeren. Protesteren helpt!

Lees hier alle plannen

Peter van den Bunder
Bestuurder Zelfstandigen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 28 december 2012 / Frans Peeters

  Het staat letterlijk in je artikel "Het jaarlijkse belastingplan kwam dit jaar in een viertrapsraket: eerst het Lente-akkoord (de btw maatregelen), toen een deelakkoord van PvdA en VVD (terugdraaien afschaffing reiskostenvergoeding werknemers) daarna het regeerakkoord (wat de afschaffing van de winstbox en de zelfstandigenaftrek aankondigt) en..." .
  Ik zou het gewoon corrigeren.

  Groet.

 • donderdag 27 december 2012 / Peter van den Bunder

  @Jacqueline Graag gedaan!

 • donderdag 27 december 2012 / Peter van den Bunder

  @Frans Ik ga er mijn artikel ook van uit dat de winstbox er komt, blijkbaar is dat niet helemaal duidelijk. Hierbij voor de volledigheid de complete passage uit het regeerakkoord|:

  106. Invoering Winstbox
  De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken zullen de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden per 2015 met 0,5 mld. worden versoberd en/of afgeschaft.

  Daarnaast worden deze kabinetsperiode stappen gezet om een winstbox in te voeren.
  Hierbij worden betrokken de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek. Het bewerkelijke urencriterium kan dan komen te vervallen.

  Bron: regeerakkoord 29 oktober 2012, p. 97.
  http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html

 • donderdag 27 december 2012 / Peter van den Bunder

  @Henriette Je mag ook nog over de afgelopen 7 jaar met terugwerkende kracht premies voor pensioen storten en aftrekken. We gaan dit zeker nog uitgebreid aan de politiek duidelijk maken. Op het debat in Arti (samen georganiseerd met Kunsten92 en het platform BK) hebben we onderzoek aangekondigd, we gaan alle knelpunten duidelijk maken. De overheid is goed in het meten met twee maten: je wordt gestimuleerd om zelfstandig te zijn en de mogelijkheden om dit da voor jezelf goed te organiseren worden vevolgens beperkt...

 • woensdag 26 december 2012 / Frans Peeters

  Er zit een FOUT in dit artikel!
  In paragraaf 106 van het definitieve Regeerakkoord staat: "Daarnaast worden deze kabinetsperiode stappen gezet om een winstbox in te voeren.
  Hierbij worden betrokken de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve,
  meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek. Het bewerkelijke urencriterium kan
  dan komen te vervallen."

  De Winstbox komt er dus wel degelijk aan, niet duidelijk is wanneer precies.
  Gaarne CORRECTIE van uw artikel.
  Frans Peeters

 • zaterdag 22 december 2012 / Jacqueline

  Fijn dat het nu allemaal op een rij gezet wordt, het is moeilijk om overzicht te houden.

 
 ______  _____  _  _  __  __  _  _   ___  
 /_  _// | ___|| | \ / || \ \\/ // | \ / ||  / _ \\ 
  | ||  | ||__  | \/ ||  \ ` // | \/ || | / \ || 
 _| ||  | ||__  | . . ||  | ||  | . . || | \_/ || 
 /__//   |_____|| |_|\/|_||  |_||  |_|\/|_||  \___// 
 `--`   `-----` `-` `-`   `-`'  `-` `-`  `---`