/ Kiem Nieuws

RSS

Blijven knokken voor banen en WW

donderdag 20 december 2012 / Redactie / geen reacties

De FNV is voorzichtig positief over de voorstellen van het kabinet die woensdag zijn besproken in het polderoverleg.

Die gaan over het aanpakken van de crisis, verlies van banen in de bouw en het terugdringen van werkloosheid onder jongeren en 55-plussers. Voor het aanpakken van de werkloosheid is de komende twee jaar 100 miljoen extra beschikbaar gesteld door het kabinet.

De FNV vindt het goed dat kabinet en werkgevers inzien dat er echt iets moet gebeuren aan de wildgroei van kleine flexbaantjes en het handhaven van de cao op plekken waar werknemers worden uitgebuit. Tegelijkertijd blijft de FNV fors van mening verschillen met het kabinet over de ingrepen in WW en ontslagbescherming, de nullijn voor ambtenaren en de afbraak van de sociale werkvoorziening.

Werk is topprioriteit
Dat is de reactie van Ton Heerts, voorzitter van de FNV in Beweging, na het eerste verkennend overleg met werkgevers en kabinet in het SER-gebouw in Den Haag. Heerts: ‘We hebben vandaag een volgende stap gezet voor een verder open en reëel overleg. Absolute topprioriteit is voor de FNV het aan het werk houden van mensen, bijvoorbeeld met investeren in werkgelegenheid en van-werk-naar-werk-trajecten.

Techniekpact
‘Ik ben blij dat het kabinet dat nu ook steunt. Er komt ook een Techniekpact om jongeren op te leiden voor technische beroepen waar veel vraag naar is. Maar het zijn nog kleine stapjes. We zijn er nog lang niet.'

Positie van flexwerkers
De FNV in Beweging wil maatregelen voor de bouw en de snel oplopende werkloosheid onder jongeren en 55-plussers. In de eerste maanden van 2013 wordt verder gepraat over de harde ingrepen die het kabinet van plan is in WW en ontslagrecht. De FNV wil dat die van tafel gaan. Dan zal het ook gaan over verbeteren van de positie van flexwerkers, beter handhaven van de cao bij grensoverschrijdende arbeid, de positie van alfahulpen, mensen in de thuiszorg en werksters en de ziektewet voor flexwerkers.

Inkomenszekerheid
Ton Heerts: ‘Er is een duidelijke relatie tussen de problemen op de woningmarkt en de enorme groei van het aantal kleine baantjes. Met een flexcontract is de kans op een hypotheek erg klein. We hebben echt belang bij behoud van vaste banen zodat mensen meer inkomenszekerheid hebben en dan dus ook een hypotheek kunnen krijgen.’

‘Wij zijn tevreden met de toezegging van het kabinet om beter te gaan handhaven op werkgevers die zich niet aan de regels houden. Die vaste krachten eruit gooien en vervangen door goedkopere krachten die onder de fatsoensnormen werken. Veel mensen in Nederland krijgen steeds meer het gevoel dat ze te duur zijn. Dat gevoel moet weg.’

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  ______  ______  ______  ______  __  __ 
\ \\ / // /_  _// /_  _// /_  _// /_____// \ \\/ // 
 \ \/ //  -| ||-   | ||   -| ||-  `____ `  \ ` // 
 \ //   _| ||_  _| ||   _| ||_  /___//   | ||  
  \//   /_____// /__//   /_____// `__ `    |_||  
  `   `-----`  `--`   `-----`  /_//    `-`'  
                     `-`