/ Kiem Nieuws

RSS

Stijgende armoede èn groeiende rijkdom

vrijdag 07 december 2012 / Redactie / geen reacties

In Nederland is de vermogensongelijkheid groot en deze is in de loop der tijd verder toegenomen.

Uit CBS-cijfers blijkt dat de rijkste 10% van de huishoudens 61% van het vermogen bezit. Alleen al de elite uit de Quote-500 bezit samen 143 miljard euro. 30% heeft geen spaargeld en 10% heeft alleen schulden. De armoede volgens het SCP op basis van de lage inkomensgrens in 2013 stijgt tot ongeveer 7,6% van de bevolking. 

Toenemende armoede en schulden 
Er is sprake van toenemende armoede en schulden aan de onderkant, onder kinderen en kwetsbare huishoudens zoals werklozen, en van sterk groeiend bezit aan de bovenkant. De vermogensongelijkheid in Nederland ligt hoger dan gemiddeld in de westerse landen; hoger bijvoorbeeld dan in het Verenigd Koninkrijk en op een even hoog niveau als in de Verenigde Staten (zie documentaire Park Avenue).

Beginsel van gelijke kansen voor iedereen
In de laatste 15 jaar is het vermogen aan de absolute top (ondanks de crisis) bijna verdubbeld. De vermogensongelijkheid is in strijd met het beginsel van gelijke kansen voor iedereen.

De FNV heeft bij de Tweede Kamer en de Belastingcommissie (Dijkhuizen) aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van vermogens in Nederland. Daarin moet ook worden gekeken naar de verhouding tussen de opbrengsten van de belastingen op werk en die op vermogen. De nieuwe armoedecijfers die nu zijn uitgekomen bevestigen deze noodzaak. Verschillende FNV-afdelingen vragen aandacht voor deze grote ongelijkheid bij de opening van de Miljonair Fair die 6 december is geopend.

Nederland schadelijk belastingparadijs
De FNV is voorstander van maatschappelijk verantwoord belasten. De reputatie van Nederland als belastingparadijs is schadelijk in de internationale verhoudingen en verstoort een gelijk speelveld. De zeer magere belastingopbrengst in Nederland staat bovendien in geen verhouding tot het mislopen van veel belastingopbrengsten in zeer veel andere landen, waaronder ontwikkelingslanden en Zuid-Europese landen waarvan de bevolking sterk te lijden heeft onder de financieel-economische crisis.

Ieder land dient de belasting te ontvangen waar het gezien de economische activiteit in het land recht op heeft. Brievenbusbedrijven zonder noemenswaardige economische activiteiten bieden geen groei of werkgelegenheid, maar frustreren vooral de belastingbetaler die wel een fatsoenlijk deel van zijn inkomen afdraagt.

De verschuiving van belastingdruk van vooral multinationals naar andere vormen van belasting, vooral op arbeid, is ontoelaatbaar. Dit geldt des te meer nu blijkt dat de rekening van de crisis steeds meer bij de lagere en middeninkomens wordt neergelegd.

De FNV verwacht van het kabinet, de Tweede Kamer en de Europese Commissie een stevige aanpak en meer eigen initiatieven op dit terrein. Nederland dient een einde te maken aan de gedoogconstructie waarin schadelijke belastingregelingen overeind worden gehouden die het mogelijk maken dat multinationals belasting ontwijken en moet stoppen met het dienen als doorsluisland voor financiële stromen tussen exotische belastingparadijzen en andere landen.

Begin dit jaar heeft de FNV aandacht gevraagd voor Nederlandse overeenkomsten met buitensporige rechten en zeer minimale plichten voor buitenlandse investeerders die gebruikmaken van brievenbusmaatschappijen. De FNV pleit voor meer toezicht op de extraterritoriale activiteiten van deze investeerders. Nu ontstaat er ook in Den Haag een Kamermeerderheid en komt Brussel met een actieplan tegen belastingontwijking.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   ______  ____   _  _        _____  
 | \| || /_  _// | _ \\ | || | ||   ___  | ___|| 
 | ' ||  -| ||-  | |_| || | || | ||  /  || | ||__  
 | . ||  _| ||_  | . // | \\_/ ||  | [] || | ||__  
 |_|\_|| /_____// |_|\_\\  \____//   \__ || |_____|| 
 `-` -`  `-----`  `-` --`  `---`    -|_|| `-----` 
                      `-`