/ Kiem Nieuws

RSS

Kinderen overhandigen oplossing bezuiniging kinderopvang aan Tweede Kamer

dinsdag 04 december 2012 / Redactie / geen reacties

De bezuinigingen op de kinderopvang zijn al behaald. Verdere bezuinigingen in 2013 zijn niet langer nodig. De toekomstige uitgaven aan de kinderopvangtoeslag worden namelijk fors overschat. De sterke daling van het gebruik van de kinderopvang in de afgelopen jaren is daarin niet meegenomen. Het overschot dat zo ontstaat, kan in 2013 gebruikt worden om de geplande bezuiniging te voorkomen.

Op deze manier blijft de kinderopvang toegankelijk. Zowel voor een grotere groep kinderen die een goede start in hun ontwikkeling maken als voor ouders die allebei actief willen blijven op de arbeidsmarkt.

Door kinderen aangeboden
Dit is de oplossing die kinderen op dinsdag 4 december aanbieden aan de Tweede Kamer. De kinderen overhandigen een brandbrief die is ondertekend door negen samenwerkende organisaties (ouderorganisaties, werkgevers en werknemers). De organisaties wijzen de Tweede Kamer op deze oplossing in voorbereiding op de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgende week.

Budgetneutrale oplossing
In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid haar bijdrage aan de kinderopvang steeds meer beperkt. Daardoor is het gebruik van de kinderopvang sterker teruggelopen dan geraamd was. De uitgaven aan ouderbijdrage voor de toekomst zijn daardoor in de begroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid sterk overschat. Volgens de begrotingsregels mag dit toekomstig overschot gebruikt worden om een verdere bezuiniging in 2013 te voorkomen.

Negen samenwerkende partijen
Een gezonde arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, is zo belangrijk, dat negen betrokken organisaties samenwerken in dit appel aan de politiek: Vergelijk dekinderopvang.nl, Voor werkende moeders, FNV, Abvakabo FNV, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNO-NCW, MKB Nederland, CNV, MHP.

Keerzijde van minder gebruik
Uit onderzoeken blijkt dat de kinderopvang een goede basis legt voor de ontwikkelingen van kinderen. Daarmee maken zij een snelle start in het basisonderwijs, waarin zij ook na schooltijd een vertrouwde plek hebben voor begeleiding.

Ook kunnen beide ouders door kinderopvang het gezin combineren met actieve deelname op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing is in de nabije toekomst iedereen op de arbeidsmarkt hard nodig. Nederland kan het zich niet veroorloven dat vele ouders daar nu (definitief) uitstappen.

Verder lijdt een bezuiniging tot het verlies van duizenden banen in de sector. De voorgestelde, stabielere, financiering maakt het mogelijk dat deze banen behouden blijven.

Kerncijfers kinderopvang
800.000 kinderen gaan naar de kinderopvang
1,5 miljoen ouders maken gebruik van de kinderopvang
80.000 medewerkers in de kinderopvang
geplande bezuiniging: 205 miljoen euro, waardoor vanaf een inkomen van 17.230 euro de Rijksbijdrage alweer wordt verlaagd
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      _____   _ _  __  __  ______  __  __ 
  ___  | ___|| | \| || \ \\/ // /_  _// \ \\/ // 
  /  || | ||__  | ' ||  \ ` //   | ||   \ ` // 
 | [] || | ||__  | . ||  | ||   _| ||   | ||  
  \__ || |_____|| |_|\_||  |_||  /__//    |_||  
  -|_|| `-----`  `-` -`   `-`'  `--`    `-`'  
   `-`