/ Kiem Nieuws

RSS

Vakcentrales: Kabinet onderteken exportverdrag ILO!

woensdag 28 november 2012 / Redactie / geen reacties

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden het onbegrijpelijk dat Nederland een belangrijk internationaal verdrag over de export van gevaarlijke stoffen nog steeds niet heeft ondertekend. De vakcentrales roepen de Tweede Kamer op de minister te bewegen het ILO-verdrag 170 te ratificeren.

In het verdrag is vastgelegd dat als er zeer gevaarlijke stoffen naar een ander land worden vervoerd, het ene land aan het importerende land bekend moet maken welke gevaren de stoffen met zich meebrengen. Opeenvolgende Nederlandse regeringen hebben tot nu toe geweigerd dit verdrag te ondertekenen, met als voornaamste reden dat dit Nederlandse exporteurs veel geld gaat kosten. Volgens FNV, CNV en MHP gaat het slechts om enkele tientjes per keer. De gezondheid van werknemers is belangrijker dan de kosten voor de exporteurs.

Gezondheidsrisico
“Eigenlijk ben ik verbaasd dat ons land in de huidige tijd weigert om een dergelijk verdrag te ondertekenen, omdat het de exporterende bedrijven enkele tientallen euro’s per order zou kosten. Het gaat hier om de gezondheid van werknemers in voornamelijk derdewereldlanden die in het geding is. Dan kan en mag het toch niet zo zijn dat de Nederlandse regering dit vanwege ‘een paar tientjes’ niet wil tekenen”, zegt vicevoorzitter van de FNV/de nieuwe vakbeweging, Leo Hartveld.

Niet willen delen
“Andere landen zoals Duitsland, Zweden, Italië, Luxemburg en Polen hebben dit verdrag al lang ondertekend. Nederland moet nu dus snel tekenen, want ik hoor geen reële argumenten om dit niet te doen”, zegt CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen. Informatie over de gevaarlijke stoffen wordt overigens wel bekend gemaakt aan de Nederlandse werknemers. De informatie is dus gewoon voor handen, dat Nederland die dan niet wil delen uit een louter economisch perspectief is ook voor de drie vakcentrales onaanvaardbaar.

Ernstig in gevaar
MHP-bestuurder Eddy Haket: “Als er iets mis gaat met deze stoffen en er niet op geanticipeerd kan worden, dan kan niet alleen de veiligheid van werknemers, maar ook die van de omgeving ernstig in gevaar komen. Dit kan en mag een overheid niet riskeren.”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   __  _   ___    _____  __  __ 
 /_____//  / _ \\ | || | ||  / _ \\  / ___// \ \\/ // 
 `____ `  | / \ || | '--' || / //\ \\  \___ \\  \ ` // 
 /___//  | \_/ || | .--. || | ___ || /  //  | ||  
 `__ `   \___// |_|| |_|| |_|| |_|| /____//   |_||  
 /_//    `---`  `-` `-` `-`  `-` `-----`   `-`'  
 `-`