/ Kiem Nieuws

RSS

FNV wil excuses en compensatie voor gedupeerde zzp’ers

donderdag 22 november 2012 / Redactie / geen reacties

De FNV wil dat het UWV excuses en compensatie aanbiedt aan een paar duizend zzp’ers die ten onrechte zijn beschuldigd van uitkeringsfraude.

Dat schrijft de vakcentrale in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag de eindrapportage van de commissie Asscher-Vonk over deze kwestie behandelt.  Ook pleit de FNV voor een aanscherping van de wet om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden in de toekomst hetzelfde overkomt. 

Excuses en financiële compensatie 
“De kwestie sleept al vele jaren en het wordt tijd dat er nu eindelijk eens een punt achter wordt gezet. Een excuus en een financiële compensatie van het UWV zou het minste zijn wat de gedupeerden verdienen. Duizenden mensen zijn onterecht van uitkeringsfraude beschuldigd en hebben vaak jaren moeten vechten om hun gelijk te krijgen”, zegt vicevoorzitter van de FNV Leo Hartveld.  

Verkeerde voorlichting UWV
In totaal gaat het om ongeveer 3.000 mensen die vanuit de WW als kleine zelfstandige aan de slag gingen. Door verkeerde voorlichting van het UWV gaven zij hun indirecte uren, zoals reis- en administratie-uren, niet als gewerkte uren op. Omdat ze wel zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst aanvroegen pleegden zij na een bestandsvergelijking volgens het UWV  ‘fraude’. Van de onderzochte groep bleek meer dan de helft te hebben ‘gefraudeerd’. Het UWV heeft hierna bijna 30 miljoen aan uitkeringen en boetes teruggevorderd. Daarnaast zijn tientallen gedupeerden strafrechtelijk vervolgd voor uitkeringsfraude. 

Veel nadelige gevolgen
Na onderzoeken van de Ombudsman en twee commissies, de commissie Asscher-Vonk en de commissie Vreeman, is het merendeel van de gedupeerden in het gelijk gesteld en hebben hun geld teruggekregen. Voor veel gedupeerden betekende dat een lange weg waar ongelofelijk veel tijd en energie in is gaan zitten. Naar schatting enkele tientallen gedupeerden die in het gelijk zijn gesteld blijven zitten met een strafblad. Zij moeten de lange weg naar de Hoge Raad bewandelen om hun strafblad ongedaan te maken. Ook ondervinden gedupeerden fiscaal nadelige gevolgen als ze na jaren hun geld eindelijk terugkrijgen.  

Leo Hartveld hoopt dat er nu eens een goede oplossing komt voor deze problemen. “Het is onbegrijpelijk dat je onschuldig bent, maar toch een strafblad hebt. Dat kan dus echt niet. ”

Aanpassing wet
Om uitkeringsdrama’s in de toekomst te voorkomen pleit de FNV voor een aanpassing van de wet Boeten, Maatregelen en terug- en invordering Sociale Zekerheid. Als na een bestandsvergelijking van een uitkeringsinstantie met een andere instantie een hoger dan gemiddeld fraudepercentage blijkt, dan moet dit eerst nader worden onderzocht. Hartveld is er van overtuigd dat een dergelijk onderzoek in 2008 een hoop ellende had voorkomen. “Dan was gebleken dat dat de voorlichting van het UWV tekort schoot en de oorzaak was van het hoge fraudepercentage. En was er een hoop leed bespaard gebleven”, aldus Hartveld. 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  _____  _____   ______        ___  
 | |/ // | ___|| | __ \\  /_  _//  ____   / _ \\ 
 | ' //  | ||__  | | \ ||  -| ||-  |  \\  / //\ \\ 
 | . \\  | ||__  | |__/ ||  _| ||_  | [] || | ___ ||
 |_|\_\\ |_____|| |_____//  /_____// | __// |_|| |_||
 `-` --` `-----`  -----`  `-----`  |_|`-`  `-`  `-` 
                    `-`