/ Kiem Nieuws

RSS

Debat 'Cultureel ondernemerschap in de knel' a.s. zaterdag

dinsdag 27 november 2012 / Redactie / geen reacties

Cultureel ondernemerschap is één van de belangrijkste pijlers van het huidige cultuurbeleid.

Jet Bussemaker, de minister voor Cultuur, wil zich hard maken voor een sterke positie van kunstenaars en kleine zelfstandigen in de sector. De wens tot effectief cultureel ondernemerschap werd ook verwoord in de door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks en VVD (motie Peters/Azmani dd. 12 oktober 2011), met als doel om de succesvolle elementen van de WWIK, die in 2011 werd afgeschaft, te behouden.

Conflicterend beleid
Een aantal tegenstrijdigheden in het regeringsbeleid vormt echter een grote bedreiging voor veel kunstenaars en andere zp'ers in de culturele sector. Aan de ene kant worden specifieke stimuleringsprogramma’s gericht op cultureel ondernemerschap ontwikkeld en uitgevoerd. Aan de andere kant worden plannen ontwikkeld die daar haaks op staan, zoals herzieningen in het belastingstelsel zoals afschaffing van de zelfstandigenaftrek en invoering van een winstbox. Een stapeling van knelpunten dreigt te ontstaan door een combinatie van bezuinigingen, conflicterend beleid en de aanhoudende economische crisis.

Cultureel ondernemerschap
Wij willen aandacht vragen voor het perspectief van kunstenaars en andere kleine zelfstandigen om invulling te geven aan cultureel ondernemerschap: door de situatie nader in kaart te brengen en knelpunten zichtbaar te maken.

Op 1 december a.s. vindt een debat plaats met politici en experts op initiatief van de BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars), in samenwerking met FNV KIEM en Kunsten ’92. U bent daarbij van harte welkom.

Debat CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP IN DE KNEL
Zaterdag 1 december 2012 14.00 tot 16.00 uur
Arti et Amicitiae   Rokin 112  1012 LB Amsterdam
Aanmelden via aanmelden@fnv-kiem.nl

PROGRAMMA
Voorzitter: Erik Akkermans

14.00 uur  Opening
Henk Rijzinga , vice-voorzitter BBK (Beroepsvereniging van  Beeldende Kunstenaars)

14.15 uur
 Sprekers

Rob Voerman,  beeldend kunstenaar. De praktijk van een kunstenaar in 2013
- Dick Molenaar, belastingadviseur All Arts. Belastingmaatregelen van huidige en vorige regering voor ZZP-ers
- Jo Houben, directeur Cultuur-Ondernemen. Kansen en bedreigingen voor kunstenaars en ZZP-ers in de creatieve sector

14.45 uur  Forumdiscussie
Debat: hoe komen kunstenaarschap en zelfstandig ondernemerschap in de culturele sector echt tot bloei. Met bovengenoemde sprekers,
Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP) en Frits Lintmeijer o.v. (wethouder gemeente Utrecht, GroenLinks).

15.50 uur Conclusies & aanbevelingen aan de politiek 
 
 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  __  __  _  _  _  _  _____   _  _  
 /_____// \ \\/ // | \ / || | || | || | __ \\ | || | || 
 `____ `  \ ` // | \/ || | || | || | | \ || | || | || 
 /___//   | ||  | . . || | \\_/ || | |__/ || | \\_/ || 
 `__ `    |_||  |_|\/|_|| \____// |_____//  \____// 
 /_//    `-`'  `-` `-`  `---`  -----`   `---`  
 `-`