/ Kiem Nieuws

RSS

Voorzitter FNV/de nieuwe vakbeweging Ton Heerts over regeerakkoord

woensdag 14 november 2012 / Redactie / geen reacties

Gisteren heeft Ton Heerts kort gereageerd op de aanpassing van het regeerakkoord van PvdA en VVD.
“Dit een kleine stap in de goede richting, maar nog steeds een druppel op de gloeiende plaat.

In een tijd van oplopende werkloosheid is het nodig dat mensen uitzicht blijven houden op een goede baan. Dit zijn de verkeerde plannen op het verkeerde moment en draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen dat het kabinet voorstaat. Met het op de schop nemen van de ontslagbescherming en de desastreuze WW-plannen zal de onzekerheid onder werkenden alleen maar toenemen. Daarnaast blijkt uit de laatste CPB-cijfers blijkt dat de werkloosheid door de herziene kabinetsplannen alleen maar toeneemt. Iedere maand raken 8.000 mensen op dit moment al hun baan kwijt, daar moet het iets aan gedaan worden.”

Sociale agenda
“Het is goed om te zien dat dat het kabinet ook aan de sociale agenda denkt en vooral aan de ruim 500 duizend werklozen in Nederland, maar de desastreuze ingrepen op het gebied van WW en de ontslagbescherming staan nog recht overeind. Dat is voor ons nog steeds onacceptabel, er is nog niks geregeld voor bijvoorbeeld de steeds groter wordende groep flexwerkers, mensen kunnen straks nog sneller de laan uit worden gestuurd en moeten na 1 jaar WW rondkomen van een salaris op bijstandsniveau. De FNV wil dat de overheid investeert in werk en bijvoorbeeld mensen met flexibele contracten meer houvast biedt, dat gebeurt op deze manier niet.”

Inkomensafhankelijke zorgpremie
“We betreuren het overigens dat het principe van de inkomensafhankelijke zorgpremie is losgelaten. De FNV heeft hier jarenlang voor gepleit, maar de uitwerking in dit akkoord was onhoudbaar. Het feit dat er bij het eigen risico wel rekening gehouden wordt met het inkomen, ziet de FNV als een verbetering ten opzichte van het huidige eigen risico. Het eigen risico is namelijk inmiddels zo hoog dat er problemen met de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met lage inkomens zijn ontstaan.”
“Wij gaan komende donderdag bespreken met vicepremier Asscher wat onze sociale agenda inhoudt en zullen dan aanhoren wat het kabinet precies bedoelt met sociale cohesie.”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  __  __       __  __  _ __  _  _  
 /_____// \ \\/ //   ___  \ \\/ // | |/ // | || | || 
 `____ `  \ ` //   /  ||  \ ` //  | ' // | || | || 
 /___//   | ||   | [] ||  | ||  | . \\ | \\_/ || 
 `__ `    |_||   \__ ||  |_||  |_|\_\\ \____// 
 /_//    `-`'    -|_||  `-`'  `-` --`  `---`  
 `-`           `-`