/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Nivelleren met zorgpremies, ‘het verkeerde instrument’

vrijdag 02 november 2012 / Redactie / 1 reactie

Sinds de nieuwe kabinetsplannen bekend zijn geworden waait er een storm van protest over een deel van Nederland.

Vooral rechts klaagt steen en been over de aangekondigde buitensporige premieverhogingen van de ziektekosten. Links is wat gematigder in haar kritiek, blijkbaar kijkt zij genuanceerder tegen het vraagstuk van lastenverdeling aan. In die optiek vindt men het terecht dat als er bezuinigd moet worden de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Alleen is hier geen sprake van een bezuiniging, want het levert de staat niets substantieels op, maar gaat het om inkomensnivellering.

Juiste instrument?
De vraag die men zich kan stellen is dan ook of de verzekeringspremie wel het juiste instrument is om inkomensnivellering te bewerkstelligen. Persoonlijk denk van niet. Niet dat ik de laagste inkomens geen lagere premie zou toewensen maar omdat daar helaas een verkeerde prikkel vanuit gaat.

Zorgkosten stijgen
De zorg in Nederland kost heel erg veel geld. Mede gezien de  demografische ontwikkelingen moeten we rekening houden met het feit dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de zorg in de toekomst. Met andere woorden: de kosten zullen in de toekomst stijgen. Willen wij er voor zorgen dat de boel betaalbaar blijft moeten mensen (rijk en arm) weten dat het gebruik van deze zorg hoge kosten met zich meebrengt zonder dat de toegang belemmerd wordt.

Het besef van de hoge kosten kan een remmende werking hebben op het ongebreideld gebruik maken van de zorg. Het omlaag brengen van de reële nominale premie voor de lage inkomensgroepen, hoe prettig deze ook zijn, geeft het verkeerde signaal. De kans is groot dat als de financiële prikkel wegvalt deze groepen meer dan nu al het geval is gebruik gaan maken van de zorg. Het is immers nagenoeg gratis en de drempels vervallen. Daarentegen zijn het juist de groepen hoogopgeleiden en goed verdienende mensen die momenteel geconfronteerd worden met een forse verhoging van de premies terwijl het juist deze groepen zijn die op dit moment relatief minder gebruik maken van de zorg.

Als het nieuwe kabinet wil nivelleren, waar ik zeker begrip voor kan opbrengen, is het instrument van de ziektekostenpremies niet het juiste instrument. Ik snap daarom dat mensen zeggen dat het toch wel een bizarre maatregel is dat  zij straks voor hetzelfde product tot wel vijf keer meer gaan betalen zodat anderen dit product bijna gratis kunnen gebruiken.

Nivellering
Wat mij betreft schrapt men daarom de voorgenomen belastingverlaging voor hoge inkomens (verkeerd signaal in tijden van grote tekorten) en financieren ze daarmee een belastingverlaging voor de lage inkomensgroepen zodat die meer geld overhouden. Het komt op hetzelfde neer, namelijk een zekere nivellering, maar het voelt veel beter en daarmee is het ook veel acceptabeler.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 05 november 2012 / l. boogaard

  Als jong gezin met twee zelfstandig werkende ouders en een aflossingsvrije hypotheek zetten wij nu alle zeilen bij om naar een spaarhypotheek over te gaan wat extra hoge maandlasten tot gevolg heeft. Omdat wij allebei zelfstandig zijn en jonge kinderen hebben is het erg belangrijk een reserve op te bouwen voor slechtere tijden en mogelijke uitval vanwege ziekte, zwangerschap etc. te kunnen compenseren en vergeet ons pensioen niet. Allemaal zaken die wij zelf moeten regelen. Wij verdienen dus meer maar ons risico is vele malen groter en onze maandelijkse uitgaven zijn dat ook. Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan zullen we veel meer zorgpremie gaan betalen. Tel daarbij op de plannen voor het aanpakken van het huidige belastingstelsel voor zelfstandigen en ik vraag me wel eens af wat het zou opleveren wanneer ik minder tot niet meer zou gaan werken en daarmee zou kunnen stoppen met de steeds hoger wordende kosten van het kinderdagverblijf van mijn kinderen, de kosten van een tweede auto etc. Weer in dienst gaan bij een bedrijf zou een oplossing kunnen zijn ware het niet dat we allebei noodgedwongen uit dienst zijn gegaan vanwege de recessie. Ik begrijp niets van de plannen van het kabinet en snap niet dat een partij als de VVD haar kiezers zo in de kou laat staan.

 
 ____   __  __   _____  _  _   ______   ___  
 | _ \\  \ \\/ //  / ___// | || | || /_____//  / _ \\ 
 | |_| ||  \ ` //  \___ \\ | || | || `____ `  / //\ \\ 
 | . //   | ||   /  // | \\_/ || /___//  | ___ ||
 |_|\_\\   |_||  /____//  \____//  `__ `  |_|| |_||
 `-` --`   `-`'  `-----`   `---`  /_//   `-`  `-` 
                     `-`