/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenregelingen verschralen verder

woensdag 31 oktober 2012 / Redactie / geen reacties

Het kabinet neemt wederom ingrijpende maatregelen op het gebied van de pensioenen. Niet alleen gaat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog, maar nu blijkt ook de pensioenopbouw aanzienlijk te worden beperkt.

Het zogenaamde Witteveenkader geeft de maximale fiscaal toegestane ruimte aan waarmee pensioenen jaarlijks kunnen worden opgebouwd. 

Huidige opbouw
Op dit moment is die ruimte maximaal 2,25% per jaar. Door de aanpassingen in het kader van het opschuiven van de pensioenleeftijd was al rekening gehouden met een iets lagere opbouw namelijk van 2,25% naar 2,15%. Een dergelijke verlaging was enigszins verdedigbaar, omdat het aantal jaren dat men opbouwt wordt verhoogd en dus zou leiden tot een relatief beperkte verslechtering. 

Maatregel regeerakkoord
"Zoals het zich nu laat aanzien wordt er veel harder ingegrepen in het Witteveen kader," zegt FNV KIEM bestuurder Pepijn ten Kate. "Namelijk in de vorm van een extra verlaging met 0,4% tot maximaal 1,75%. Daarmee wordt de (fiscale) ruimte voor pensioenopbouw aanzienlijk beperkt, wat grote gevolgen heeft voor de pensioenopbouw van bijna alle Nederlanders."

De opbouw van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent een opbouw van 1,95%. Het ABP kent een opbouw van 2,05%. "Naast de verminderende opbouw wordt tegelijkertijd het salaris waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd gemaximeerd op 100.000 euro," gaat Ten Kate verder. 

Wat betekent deze wijziging nu
"In het verleden dachten we dat we 70% van ons laatst verdiende loon aan pensioen zouden krijgen (totaal AOW en aanvullend pensioen). De realiteit was echter al geen 70% van het laatst verdiende loon maar 70% de gemiddelde verdiensten over de jaren waarin we pensioen hebben opgebouwd, en dat ligt meestal aanzienlijk lager. Met het voorstel dat er nu ligt wordt het feitelijk nog veel minder. Natuurlijk is het afhankelijk van de huidige opbouw bij iemands pensioenfonds -die verschilt namelijk van fonds tot fonds- of iemand straks minder gaat opbouwen. Maar mocht een fonds gebruik maken van de maximale opbouw van 2,25%, dan kan dit dus een verslechtering van 0,5% betekenen. Maar ook als een fonds rond de 2% opbouw heeft, heeft deze wijziging enorme financiële gevolgen voor iemands inkomen vanaf de pensioendatum."

Korte termijn maatregel
Het kabinet verwacht door een lagere pensioenopbouw dat er minder geld naar het pensioenfonds gaat en dus in de portemonnee voor de deelnemer overblijft. Hierdoor kan de koopkracht iets toenemen. Ten Kate: "Dat betekent ook, dat de overheid nu meer belasting zal ontvangen (drie miljard volgens het CPB), omdat de vrijstelling voor pensioenopbouw wordt beperkt. Het grote nadeel is echter dat toekomstige generaties veel minder pensioenopbouw hebben en dus ook veel lagere inkomsten. Over die lagere inkomsten betalen zij dan ook minder belasting hetgeen de overheid op termijn veel belasting opbrengsten gaat kosten." 

Tekst regeerakkoord
Het is een maatschappelijk aanvaarde norm dat met veertig jaar werken iedereen redelijk in staat moet zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. Het Witteveen-kader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt op deze norm gebaseerd. Dit leidt tot een verlaging van het opbouwpercentage met -0,4%. Met het inkomen boven 100.000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   _ __   ___   ______  _  _  
| __ \\  / _ \\  | |/ //  / _ \\  /_  _// | || | || 
| | \ || | / \ || | ' //  / //\ \\  | ||  | || | || 
| |__/ || | \_/ || | . \\ | ___ || _| ||  | \\_/ || 
|_____//  \___//  |_|\_\\ |_|| |_|| /__//   \____// 
 -----`   `---`  `-` --` `-`  `-` `--`    `---`