/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Afschaffen zelfstandigenaftrek slaat de plank volledig mis

vrijdag 26 oktober 2012 / Redactie / 3 reacties

Met het oog op de lopende kabinetsformatie heeft de commissie Van Dijkhuizen vervroegd een uitgebreid rapport uitgebracht over herziening en vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Uitgangspunt is budgetneutraliteit.

Hoofdlijnen
Hoofdlijnen van het rapport zijn consumptie meer belasten (btw verder omhoog), arbeid minder belasten (inkomstenbelasting omlaag), vlot trekken woningmarkt (hypotheekrente beperken, huren verhogen) en vereenvoudiging (schrappen tarieven, toeslagen en aftrekposten in ruil voor belastingverlaging). Daar kunnen zowel de PvdA als de VVD mee uit de voeten. Dat doet vermoeden dat onderdelen van dit rapport in een regeerakkoord terecht zullen komen.

“Een ongerichte aftrekpost”
De commissie heeft ook specifiek gekeken naar de inkomensverschillen tussen zelfstandigen en werknemers en naar de fiscale voorzieningen voor zelfstandig ondernemers. Hun conclusie: de verschillen in te betalen belasting zijn te groot, om dit gat te compenseren kunnen de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek worden afgeschaft. De zelfstandigenaftrek is een “ongerichte aftrekpost waarvan de hoogte in de huidige omstandigheden niet meer gerechtvaardigd wordt.” En daarmee slaat de commissie Van Dijkhuizen de plank volledig mis. Net als het centraal planbureau (CPB), dat in augustus een rapport uitbracht waarin staat dat er zelfstandigen zijn die alleen vanwege de fiscale voordelen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Alsof je alleen vanwege de hypotheekrentaftrek een huis zou kopen. Heel kort door de bocht dus.

Fiscale aftrekposten moeten is samenhang met sociale zekerheid worden gezien
Groot en kenmerkend verschil tussen werknemers en zelfstandig ondernemers is de mate waarin zij een beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Ondernemen brengt inkomensonzekerheid met zich mee, ondernemers krijgen niet maandelijks een salaris uitgekeerd. Ondernemers kunnen geen beroep doen op een WW-uitkering. Ondernemers hebben ook geen wettelijk recht op doorbetaling van loon bij ziekte of recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor en moeten daarvoor reserveren. Tegenover het fiscale voordeel staat dus ook een hoger risico vanwege het gemis aan sociale zekerheid!

Keuze tussen zelfstandig worden of in loondienst werken is geen vrije keuze
Zowel het CPB als de commissie Van Dijkhuizen gaan uit van de veronderstelling dat je makkelijk zou kunnen kiezen tussen in loondienst of als zelfstandige werken. Die veronderstelling faalt. Er zijn maar heel weinig creatieven die die keuze hebben. Een creatief beroep betekent meestal werken als zelfstandige. Zeker nu, vanwege de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector, en de economische crisis. Hoezo keuze tussen zelfstandig of in loondienst werken.

Alleen geld verdienen telt
Zelfstandig ondernemers vormen onvoldoende de motor voor de BV Nederland, doorgroeiers (zelfstandigen met personeel) zorgen voor innovatie en winst. De regering zou volgens het rapport (en het gangbare VVD-beleid) daarom minder op ‘kleine’ zelfstandigen moeten focussen, maar meer op snel groeiende ondernemers. Daarmee zegt deze commissie dat winst maken het criterium is om ondernemers te beoordelen. Alsof er geen andere motieven een rol spelen om ondernemer te willen zijn. Maatschappelijk rendement telt niet. Een miskenning dat ook niet winstgevende activiteiten heel waardevol kunnen zijn voor de samenleving. Want een ondernemer die weinig verdient kan zeer succesvol zijn!

Alle zelfstandigen willen werkgever worden?
De meeste zelfstandigen willen helemaal geen werkgever worden. Ze werken liever samen. Of besteden werk uit. Slechts een beperkt aantal zelfstandigen heeft de ambitie om hun onderneming uit te bouwen tot een groot bedrijf. Het is een illusie dat fiscale prikkels hier verandering in gaan brengen.

Van uren naar winstcriterium?
Ondernemen is risico nemen waarbij het resultaat per definitie op voorhand niet zeker is. Wij vinden dat de inspanning en inzet die daarbij hoort moet worden beloond. Zo wordt voorkomen dat mensen die bereid zijn te ondernemen dubbel worden gestraft als hun activiteit niet winstgevend blijkt. Lastenverlichting die meer ten goede komen aan de succesvolle winstgevende ondernemers geniet echter de voorkeur van de commissie. Daarom moeten de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek worden geschrapt (vaste bedragen) en kan de MKB-winstvrijstelling (een percentage van de winst) wel worden gehandhaafd en uitgebreid.

Afschaffen zelfstandigenaftrek slaat de plank volledig mis
Afschaffen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek slaat volledig de plank mis. Aan de ene kant constateert de commissie dat dat fiscale aftrekposten onvoldoende werken of zelfs averechts werken, en aan de andere kant verwacht de commissie veel van een fiscaal beleid dat doorgroeien stimuleert. Het CPB dat de plannen heeft doorgerekend concludeert dat budgetneutraliteit voor zelfstandigen in ieder geval niet opgaat. Het zijn regelrechte verslechteringen. En dat in een klimaat waar, met de overheid voorop, iedereen toch vooral wordt gestimuleerd om te gaan ondernemen. Als deze plannen zo worden uitgevoerd betekent dat voor veel creatieven einde oefening. Dat hebben we de politiek laten weten en we zullen de politiek daar op blijven wijzen. Wordt vervolgd.

Peter van den Bunder
Bestuurder Zelfstandigen FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 22 december 2012 / a.m. dammers

  De adder onder het gras: "De zelfstandigenaftrek bedraagt echter niet meer dan het bedrag van de winst ..." Dat betekent dus dat op het moment dat je het het hardste nodig hebt [namelijk -nog/weer- kleine winstmarges] je er géén gebruik mag/kan maken. De omgekeerde wereld dus; we worden in de steek gelaten op het moment dat we hulp nodig hebben. Wij [beeldend kunstenaars] merken immers de gevolgen van de bezuinigingen al in onze verkoopcijfers en dan worden we ook nog via de belastingen 'gepakt' ...
  en ja, we kosten meer als we in de bijstand komen!!!

 • vrijdag 16 november 2012 / Petro Van de Pas

  En wat kost het per jaar als die kleine zelfstandigen in de uitkering terechtkomen?
  Ik denk dat ik maar serieus ga overwegen om te gaan verhuizen en Nederland ga verlaten.
  Het wordt me hier bijna onmogelijk gemaakt me in mijn eerst behoeften te voorzien.

 • dinsdag 30 oktober 2012 / dora

  wat en mooi artikel.

  Ik vind Nederland van Ruttie 1 en Rutte 2 steeds meer een kooi worden war meer dan 50% van werkenden buiten boord vallen of dreigen te vallen.

  Dat zelfstandigen, die het nu al erg moeilijk hebben, nog meer na afgrond geduwd worden mag duidelijk wezen.

 
 _  _  __  __       _____  __  __  __  __ 
| || | || \ \\/ //   ___  | ___|| \ \\/ // \ \\/ // 
| || | ||  \ ` //   /  || | ||__   \  //  \ ` // 
| \\_/ ||  | ||   | [] || | ||__   / . \\   | ||  
 \____//   |_||   \__ || |_____|| /_//\_\\  |_||  
 `---`   `-`'    -|_|| `-----`  `-` --`  `-`'  
             `-`