/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: Wat is een VAR verklaring en waarom heb ik deze nodig?

donderdag 25 oktober 2012 / Redactie / 1 reactie

De VAR (verklaring uit arbeidsrelatie) is ingevoerd in 2005 met als doel meer zekerheid te verschaffen over de fiscale status van inkomsten die je verkrijgt.

De belastingdienst bepaald welke VAR op jouw situatie van toepassing is. Om dit te beoordelen wil de belastingdienst weten welke arbeidsrelatie er tussen jou en de opdrachtgever bestaat. Er zijn drie arbeidsrelaties mogelijk:
- de arbeidsovereenkomst;
- de opdrachtovereenkomst;
- de freelance overeenkomst of loon uit overige werkzaamheden.

Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de werkgever verplicht om loonbelasting en premies in te houden. Het is daarom belangrijk om vooraf te weten of er sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat de opdrachtgever anders achteraf alle premies alsnog moet betalen. Welke VAR op jouw situatie van toepassing is, is onder andere afhankelijk van de arbeidsrelatie.

Arbeidsovereenkomst
Er kan ten eerste sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dat is een werkgever- en werknemersrelatie. De arbeidsovereenkomst kenmerkt zich door vier elementen:
- een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever;
- de persoonlijke arbeid die de werknemer verricht;
- het periodiek loon dat uitbetaald wordt aan de werknemer;
- de beschikbaarheid van de werknemer voor de overeengekomen werkzaamheden.

Er is in ieder geval sprake van een gezagsverhouding als de werkgever de arbeidstijden en de inhoud van het werk bepaalt en de werknemer wordt doorbetaald bij ziekte en vakantie.

Opdrachtovereenkomst
Ten tweede kan er sprake zijn van een opdrachtovereenkomst. In deze arbeidsrelatie ontbreekt de gezagsverhouding. De opdrachtgever heeft wel instructiebevoegdheid, maar de opdrachtnemer bepaalt zelf op welke manier hij een doel behaald. Daarnaast hoeft de opdrachtnemer de werkzaamheden niet persoonlijk uit te voeren, dat is bij de arbeidsovereenkomst wel vereist. Ten slotte is er wel een beloning voor de opdrachtnemer, maar dan wel zonder inhoudingen van premies en loonheffingen.

Soms is een arbeidsrelatie noch aan te merken als arbeidsovereenkomst noch als opdrachtovereenkomst. In dat geval kan het zo zijn dat de inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap komen. Is ook dat niet het geval, dan komen de inkomsten onder ‘resultaat overige werkzaamheden’. In dit geval moet de opdrachtgever vooraf toetsen of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hij moet hierbij letten op de vereisten die hierboven genoemd zijn.

Soorten VAR
De belastingdienst kijk naar verschillende zaken om te beoordelen welke VAR je krijgt. Het is niet mogelijk om zelf te kiezen welke VAR je aanvraagt. De belastingdienst bepaald welke VAR op jouw situatie van toepassing is. Er zijn vier soorten VAR verklaringen:
- de VAR-wuo (winst uit onderneming);
- VAR-dga, (inkomsten uit werkzaamheden voor eigen rekening en risico van een vennootschap);
- VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden);
- VAR-loon (inkomsten uit dienstbetrekking).

Met de VAR-wuo en de VAR –dga hebben jij en je opdrachtgevers de zekerheid dat de opdrachtgever over je beloning geen loonheffing hoeft in te houden en geen premies hoeft te betalen. Let er wel op dat je niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (ZW, WIA en WW) indien je gebruik maakt van een VAR wuo of VAR-dga.

Als je bijvoorbeeld alleen af en toe een opdracht hebt, dan is het mogelijk dat je een VAR-row krijgt. Je inkomsten worden dan niet aangemerkt als winst uit onderneming, maar ook niet als loon. Je opdrachtgever moet dus zelf beoordelen of er sprake is van een dienstverband. Indien hij vindt van wel, dan moet hij premies en loonheffing betalen. De belastingdienst kan achteraf constateren dat er toch sprake is geweest van een dienstverband.

Je krijgt een VAR-loon als de Belastingdienst op basis van de gegevens concludeert dat je je werkzaamheden in dienstbetrekking verricht. Relevant daarbij zijn de hierboven genoemde vier elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken. Een VAR-loon stelt dus met zekerheid vast dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Conclusie
Als zelfstandige ben je het meest gebaat bij een VAR-wuo of een VAR-dga. De opdrachtgever hoeft dan namelijk geen premies en loonheffingen te betalen, omdat de belastingdienst je inkomsten ziet als winst uit onderneming, en niet als loon. Met een VAR-loon of VAR-row  dient de opdrachtgever zelf na te gaan of er sprake is van een dienstverband of niet.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • maandag 12 november 2012 / a.kempon

  Vele opdrachtgevers willen niet werken met een VAR row. Zij hebben ook geen trek te gaan controleren of er sprake is van een dienstbetrekking. Als opdrachtnemer kun je via de UWV aanvragen of zij een oordeel willen uitspreken over het dienstverband. Aldus de papieren wet. Helaas kan het UWV de vraag niet beantwoorden want deze heeft geen idee hoe.

 
 _  _   ___   ______  ______  _____   ___  
| || | ||  / _ \\  /_____// /_  _// / ___||  / _ \\ 
| || | || / //\ \\ `____ `  -| ||- | // __  / //\ \\ 
| \\_/ || | ___ || /___//   _| ||_ | \\_\ || | ___ ||
 \____// |_|| |_|| `__ `   /_____// \____// |_|| |_||
 `---`  `-`  `-` /_//   `-----`  `---`  `-`  `-` 
           `-`