/ Kiem Nieuws

RSS

De parlementsleden van FNV KIEM

vrijdag 12 oktober 2012 / Redactie / 2 reacties

De vernieuwing van de vakbeweging is in volle gang. In mei 2013 moet de nieuwe organisatie in de steigers staan en er wordt hard aan gewerkt om die planning te halen.

Belangrijk onderdeel van de vernieuwingsplannen is de komst van een ledenparlement: een parlement bestaande uit zo’n 100 rechtstreeks door de leden gekozen afgevaardigden, die samen het bestuur van de nieuwe vakbeweging zullen controleren. Dit alles om de afstand tussen vakbeweging en haar leden zo klein mogelijk te maken.

Voorlopig ledenparlement
Ook in de aanloop naar mei 2013 zal er al een voorlopig ledenparlement actief zijn. De leden daarvan zijn door de bonden zelf voorgedragen. Het voorlopige parlement heeft een adviserende functie richting de stuurgroep, het orgaan dat leiding geeft aan de verandering. Bovendien buigt het zich over onderwerpen die het belang van de individuele bonden overstijgen, zoals SER-adviezen.

Uiteraard heeft ook FNV KIEM zitting in dit voorlopige parlement. Het bondsbestuur deed deze zomer daartoe een oproep uit aan alle leden om zich te kandideren voor één van de drie beschikbare zetels. We stellen jullie bij deze graag voor aan de drie leden die uiteindelijk door het bondsbestuur benoemd zijn èn hun plaatsvervangers, die via dezelfde procedure geworven zijn. De eerste bijeenkomst van het ledenparlement is op 30 oktober a.s.

Het voorlopige ledenparlement van de FNV zal naar verwachting tot aan mei 2013 vier keer bijeenkomen.

Aandachtsgebieden Kunsten, media en zelfstandigen
Carla Lensen (foto rechts)
Frank Hemeltjen (reserve)

Carla Lensen
Carla Lensen is beeldend kunstenaar, met een eigen atelier in Rotterdam. Daarnaast geeft zij kunstlessen in Den Haag. Zij vindt het erg leuk om bij de vernieuwingen binnen FNV betrokken te zijn. “Het is een goeie stap om FNV op een andere manier vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij’. 

Frank Hemeltjen
Als back-up staat Frank Hemeltje, ook beeldend kunstenaar, Carla bij. Frank geeft daarnaast in het dagelijks leven advies aan gemeenten over kunst in de openbare ruimte. De bestaande structuur van FNV niet meer van deze tijd, vindt hij. “Het ledenparlement is een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe toekomst”.

Aandachtsgebieden grafisch, uitgeverijen, verpakkingen, prepublishing en algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid
Bruin Bruinsma (foto midden)
Jos Cohen (reserve)

Bruin Bruinsma
Bruin Bruinsma is blikdrukker. Hij vindt de vernieuwingsdrang binnen de vakbeweging erg interessant. ”Vernieuwingen zijn belangrijk. Maar tegelijk vind ik het ook belangrijk dat FNV KIEM een eigen gezicht houdt! Daarvoor zal ik me wel hardmaken”. 

Jos Cohen
Jos Cohen is de plaatsvervanger van Bruin. Jos is in het dagelijks leven teamleider bij een drukkerij in Eindhoven en bondsbestuurslid van FNV KIEM.

Aandachtsgebieden uitkeringsgerechtigden en senioren
Henk Sterkman (foto links)
Bert Schut (reserve)

Henk Sterkman
Henk Sterkman is gepensioneerd graficus en actief binnen FNV KIEM als voorzitter van de sectorraad UGO. Zijn aanvankelijke scepsis over de totstandkoming van een nieuwe vakorganisatie is grotendeels verdwenen. “Jetta Kleinsma heeft mij overtuigd op het congres! Meer inspraak van de leden, dus van onderaf, vind ik belangrijk. Maar we hebben wel een behoorlijke weg te gaan.”

Bert Schut
Gepensioneerde Bert Schut is 6 jaar actief geweest in de vakgroep UGO. “Ik heb veel moderniseringsplannen meegemaakt en heb veel besturen gezien. Het moet echt anders binnen de vakbeweging. Veranderen zonder dat dat mensen beschadigt. Daar werk ik graag aan mee.” 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 16 oktober 2012 / remco

  Ik geloof dat de tweedeling rijk en arm verder uit elkaar gaat. en denk dat er nieuwe leden aangetrokken kunnen worden (voor de bond) door een, brede, politieke richting te aan te wijzen. wel de verschillen in de partijen aangeven. Zodat de werknemer met bond kunnen opkomen voor de belangen van de werknemer met hulp van een politieke partij (deze kunnen dan ook weer rekenen op stemmen).
  Een bijkomend effect kan zijn dat de politiek hier rekening mee gaat houden in hun programma....

 • vrijdag 12 oktober 2012 / Pierre van der Velden

  Het is triest te moeten constateren dat het de rechtse politiek van het heden en recente verleden is gelukt de vakbeweging monddood te maken. Weg de resultaten van onderhandelen en acties uit het verleden. Terug naar 'af' De vakbeweging moet er eens over nadenken om ven een traditie af te stappen. De traditie geen openlijk stemadvies te geven. Je ziet wat er van komt. De srrijdbijl opgraven en kleur bekennen. Een keihard stemadvies aan wie dit toekomt.

 
      _  _   ______  ______  ______  _  _  
 ____  | || | || /_  _// /_  _// /_____// | || | || 
 |  \\ | || | ||  | ||   -| ||-  `____ ` | || | || 
 | [] || | \\_/ ||  _| ||   _| ||_  /___//  | \\_/ || 
 | __//  \____//  /__//   /_____// `__ `   \____// 
 |_|`-`   `---`  `--`   `-----`  /_//    `---`  
 `-`                   `-`