/ Kiem Nieuws

RSS

Hervorming zorg hoognodig

dinsdag 25 september 2012 / Redactie / geen reacties

Vorig jaar heeft het kabinet de SER om advies gevraagd over de toekomst van de zorg. De zorg wordt steeds duurder wordt, en de vraag ernaar groeit. Als er niets verandert wordt de zorg onbetaalbaar. De SER is onlangs met een ontwerpadvies gekomen. 

De kosten van de zorg zijn de laatste tien jaar erg hard gestegen. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen volgens FNV-beleidsmedewerker Henk van der Velden, het huidige stelsel nodigt uit tot overproductie, vaak onnodige zorg, en heel veel zaken worden betaald die mensen normaal gewoon zelf betalen.

Zelf betalen
Van der Velden, die namens de FNV heeft meegewerkt aan het advies: ‘Het advies is bedoeld om de zorg weer betaalbaar te maken. We vragen ons onder meer af waarom zaken als huisvesting of voeding, zaken die je normaal zelf betaalt, vergoed moeten worden als je ziek wordt of ouder. Je kunt dat best zelf regelen, zolang je daar natuurlijk nog toe in staat bent.’

Premie naar draagkracht
De FNV is voorstander van een zorgverzekeringspremie naar draagkracht, zodat zorgtoeslag niet meer nodig is. Dat scheelt een hoop rompslomp. Hetzelfde geldt voor het eigen risico. Van der Velden: ‘Waarom moet een eigen risico harder aankomen bij mensen met een laag inkomen?’

Overbodig gebruik
In het advies wordt erkent dat het zorgsysteem, zoals dat nu is ingericht, uitnodigt tot overbodig gebruik van de zorg. De ene zorgaanbieder geeft meer behandelingen dan de andere voor dezelfde aandoening. Van der Velden: ‘We moeten ernaar toe dat alleen die zorg wordt verleend die echt nodig is.’

In mei heeft de FNV haar leden uitgebreid geraadpleegd over dit belangrijke onderwerp. ‘De uitkomsten daarvan hebben we meegenomen in onze beraadslagingen’, aldus Van der Velden.

Zorg betaalbaar maken
Met het ontwerpadvies worden stenen aangedragen om de zorg weer betaalbaar te maken. Het is een tussentijdse reactie op de adviesaanvraag van het kabinet. Het wordt besproken in de achterbannen van werkgevers en werknemers. Voorjaar 2013 komt de SER met een uitgebreider vervolgadvies.

Lees meer op de site van de vakcentrale

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   _____   _____  __  __  ______ 
| __ \\  / _ \\  |__ //  | ___|| \ \\ / // /_  _// 
| | \ || / //\ \\  / //  | ||__  \ \/ //  -| ||- 
| |__/ || | ___ || / //__  | ||__   \ //   _| ||_ 
|_____// |_|| |_|| /_____|| |_____||  \//   /_____// 
 -----`  `-`  `-` `-----`  `-----`   `   `-----`