/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Belangrijke wijzigingen op het pensioenakkoord

donderdag 28 juni 2012 / Redactie / 2 reacties

Minister Kamp heeft onlangs de Tweede Kamer laten weten dat hij naar aanleiding van het  Lenteakkoord op een aantal punten zal afwijken van de afspraken uit het pensioenakkoord dat overeengekomen was met de sociale partners.

Extra bezuinigingen
Het pensioenakkoord paste binnen de bezuinigingsmaatregelen die het toenmalige kabinet beoogde. Inmiddels is duidelijk dat extra bezuinigingsmaatregelen nodig zijn, dus vindt de Kunduz-coalitie dat er weer ingegrepen moet worden. In een brief benadrukt de minister dat het kabinet desondanks een beroep blijft doen op de medeverantwoordelijkheid van de sociale partners. Natuurlijk kan de overheid zich niet meer op deze medeverantwoordelijkheid beroepen nadat men de samenhangende afspraken eenzijdig heeft gewijzigd!

Cherry picking
Onderstaande maatregelen leveren de overheid veel geld op maar gaan ten koste van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De eerste maatregel (zie hieronder) is pijnlijk maar misschien nog wel te verdedigen als een wat rechtvaardiger regeling waar het gaat om het eerlijk delen van de pijn. De overige maatregelen kan men bestempelen als cherry picking, het gaat om de pluspuntjes die de sociale partners hadden afgesproken in het pensioenakkoord.

Een steilere glijbaan naar een hogere pensioenleeftijd
De AOW-leeftijd wordt sneller aangepast dan eerder aangekondigd, namelijk vanaf 2013 drie jaar lang met één maand per jaar, vervolgens drie jaar lang met twee maanden per jaar en daarna vijf jaar lang met drie maanden per jaar. Hierdoor komt de AOW-leeftijd op 66 jaar in 2019 en op 67 jaar in 2023. Vanaf dat moment wordt de AOW-leeftijd aangepast op basis van de resterende levensverwachting.

Verlaging maximum pensioenopbouw
In afwijking van het pensioenakkoord wordt de fiscaal maximale opbouw verlaagd naar 1,9% voor eindloon en naar 2,15% voor middelloon (nu 2.25%). Met andere woorden, men kan minder pensioen opbouwen dan in het verleden. Overigens geldt dit alleen voor die fondsen die maximaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden.

Geen waardevaste AOW, koppeling met de loonontwikkeling wordt niet ingevoerd
Een derde belangrijke aanpassing ten opzichte van het pensioenakkoord is dat de extra verhoging van de AOW-uitkeringen met 0,6% per jaar is komen te vervallen. Hiermee gaat de AOW jaarlijks ietsje achterlopen op de loonontwikkeling. Tot voor kort probeerden veel pensioenfondsen dit te repareren om het pensioen welvaartsvast te houden. Momenteel is dit echter onbetaalbaar waardoor het totale pensioen langzaam maar zeker iets achteruit gaat.

Flexibiliteit en keuzevrijheid AOW ingangsdatum ingeperkt
De AOW kan niet meer flexibel worden opgenomen, zoals was overeengekomen in het pensioenakkoord. In plaats daarvan wordt wel een aantal overgangsmaatregelen genomen.
1) Er komt een voorschotregeling waarbij het eerder opgenomen bedrag over een vastgestelde termijn wordt terugbetaald.
2) Er kan in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand.
3) De AOW-partnertoeslag blijft beschikbaar voor hen die alleen als gevolg van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd geen partnertoeslag meer zouden ontvangen.

Allemaal sigaren uit eigen doos dus.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • donderdag 12 juli 2012 / Gerrit de Boorder

  Er is een tijd geweest dat de bonden nog macht hadden
  dat wij met zijn allen op het Museumplein stonden
  Toen had een bond nog betekenis...nu is het een clubje

 • vrijdag 29 juni 2012 / karshuizenga2@kpnplanet.nl

  Het ingaan van het pensioen vind ik een slechte zaak ik ben nu 59 jaar en zit al in een uitkering laten ze maar eerst er voor zorgen dat er een regeling komt voor oudere mensen ,om ze aan het werk krijgen.
  Er word hieraan niks gedaag ik heb al 400 sollicitatie,s verstuurd mij om laten scholen ,stage gelopen maar een baan ho maar.
  Voor mij betekent deze regeling 1 jaar langer in de uitkering schande daar heb je 40 jaar voor gewerkt.
  Ik vind ook dat de bonden hier over niks te zeggen hebben gehad kortom slechte zaak.

 
 ______   ___   _ __  ______  _ __  _____  
 /_  _//  / _ \\  | |/ // /_  _// | |/ // | ___|| 
  | ||  | / \ || | ' //  -| ||-  | ' //  | ||__  
 _| ||  | \_/ || | . \\  _| ||_  | . \\  | ||__  
 /__//   \___//  |_|\_\\ /_____// |_|\_\\ |_____|| 
 `--`    `---`  `-` --` `-----`  `-` --` `-----`