/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Ontslagrecht vereenvoudigd, een eerste commentaar

vrijdag 22 juni 2012 / Redactie / 6 reacties

De vereenvoudiging van het ontslagrecht, opgenomen in het Lenteakkoord, is een zeer slecht en ondoordacht plan van onze regering. De verwachting is dat de werknemer straks volstrekt vogelvrij wordt verklaard. Hier wordt niemand, op de werkgevers na, beter van!

Een ontslagprocedure
Aan het plan zitten een paar kleine verbeteringen, maar de wijze waarop deze vorm worden gegeven maakt dat ze uiteindelijk zeer slecht uitpakken voor de werknemers. Positief is dat er gezocht is naar één ontslagprocedure die voor iedereen gelijk is. Dit is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van het huidige duale stelsel met zijn vaak grote verschil in uitkomst. Een andere verbetering is dat een einde wordt maakt aan de buitensporige ontslagvergoedingen die vaak leiden tot onbegrip en frustratie bij de achterblijvers. Maar ook hier geldt dat de regering te ver doorslaat naar de andere kant.

Zonder voorafgaande toets ontslaan
Wat kwalijk is in het voorstel is dat de werkgever zonder voorafgaande toets kan ontslaan. Is de werknemer het niet eens met het ontslag dan kan deze zich tot de rechter wenden. De kans is echter zeer gering dat de werknemer daar alsnog gelijk kan halen omdat op het moment dat men voor de rechter staat de verhoudingen tot een dieptepunt zijn gedaald en waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. Met een toets vooraf had dit voorkomen kunnen worden.

Opzegtermijn gelijk
Ook de opzegtermijn wordt voor iedereen gelijk, slechts twee maanden. Dit is een aanmerkelijke verslechtering ten opzichte van het huidige systeem waarbij werknemers met geringere kansen op de arbeidsmarkt meer tijd krijgen om zich op een aanstaand ontslag voor te bereiden.

De werkgevers moeten de eerste zes maanden van de werkloosheidperiode gaan betalen. Dit klinkt goed maar kan tot ongewenste situaties leiden zoals bij ontslag op staande voet en faillissementen.

Ontslagvergoeding beperkt
Tot slot perkt de overheid de ontslagvergoeding wel tot een zeer gering bedrag in, wat niet meer in verhouding staat tot de schade die werknemers kunnen oplopen. De drempel om van werknemers af te komen wordt op deze wijze wel heel erg laag!

De arbeidsmobiliteit zal inderdaad toenemen, alleen de vraag is of deze toename gewenst is omdat deze vaak wordt opgelegd doordat werkgevers wel zeer eenvoudig van hun oudere, lastige en wat zwakkere werknemers af kunnen komen.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 03 juli 2012 / hans blekkink

  Ik snap het niet helemaal; er moet bezuinigd worden, maar wat heeft de WW daar direkt mee te maken? De werknemers komen juist hierdoor eerder in de bijstand, wat bepaald geen bezuiniging oplevert. De lengte van de WW zou juist bepaald moeten worden door de aantal dienstjaren die een werknemer heeft opgebouwd, net als bij het pensioen. Deze maatregel van de Kunduz-club is een drama voor ons land. Op den duur ook voor de werkgevers, immers mensen hebben minder te besteden, terwijl we om de economie uit het slop moeten halen door meer te besteden.Forse salaris-eisen bv 10 % erbij zou de economie helpen. Er is immers schijnbaar geld zat, maar het wordt nu aan zuid-europa gegeven....geef ons nu ook eens wat, we hebben al jaren nauwelijks iets erbij gehad, maar de levenskosten stijgen maar. Vakbond hier moeten jullie wat aan doen, want dit is anders het einde van onze welvaart.

 • zaterdag 30 juni 2012 / L. Janse

  Vereenvoudiging van het ontslagrecht? Zeg maar liever ondoordachte afbraak. De vakbeweging zou zich wel wat steviger mogen verzetten tegen de plannen. Publiceer om te beginnen de standpunten van de politieke partijen op dit punt.

 • vrijdag 29 juni 2012 / Fred Luining

  De rechtspositie van de gemiddelde werknemer worden al jaren 'hervormd'. Dat is het nw.woord voor 'minder en slechter'.
  Het ontslagrecht is nu aan de beurt en m.n. de werkgever ziet er halsreikend naar uit, ondanks hun krokodilletranen over de 6 mnd. ww-uitkering, die voor hun rekening gaat komen. Deze demissionaire rechtse regering wil dat er nu nog snel even doorjassen.
  Het wordt tijd voor een tegengeluid en nog beter voor tegenactie. De vakbonden moeten dan maar de aftrap doen, want de politiek schijnt andere prioriteiten te hebben. Als de bonden éénsgezins optreden tegen deze ontwikkelen kan het tij mogelijk gekeerd worden, vandaar dat ik bovenstaand artikel van Pepijn ten Cate toejuich!

 • woensdag 27 juni 2012 / GORTcoaching

  Wat een goed artikel! Lees ook eens mijn artikelen op http://coachhetgooi.nl/
  Misschien vind je het interessant?

 • vrijdag 22 juni 2012 / Richard Smeele

  Onbegrijpelijk dit!

 • vrijdag 22 juni 2012 / Peter Berlijn

  Helder commentaar, goed geformuleerd Pepijn.
  De haken en ogen van deze nieuwe regels zullen nog niet allemaal zijn uitgediept, maar de rechtspositie van de ' zwakkere' werknemer wordt behoorlijk uitgehold.
  Veel werk voor vb bestuurders en kamerleden.
  Collectief zal hier en daar nog wat te herstellen zijn, maar de kleine bedrijven met een reeds bekend ontslagbeleid krijgen nog meer ruimte om hun ongewenst gedrag voort te zetten.
  Het Lenteakkoord brengt opnieuw een breuk in de samenleving.

 
      __  __   _____  __  __  _____  _  _  
 ____   \ \\/ //  / ___// \ \\/ // / ___|| | || | || 
 |  \\  \ ` //  \___ \\  \ ` // | // __  | || | || 
 | [] ||   | ||   /  //  | ||  | \\_\ || | \\_/ || 
 | __//   |_||  /____//   |_||  \____//  \____// 
 |_|`-`   `-`'  `-----`   `-`'   `---`   `---`  
 `-`