/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Na de loopgraven, de stokpaarden

donderdag 19 april 2012 / Redactie / geen reacties

Ik weet niet hoe het andere KIEM-leden vergaat, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik met stijgende ergernis het debat over “De Nieuwe Vakbeweging” volg. Hoewel “debat”,  dat veronderstelt nog te veel alsof er naar elkaar geluisterd wordt…

Van alle kanten worden de kwartiermakers van De Nieuwe Vakbeweging bestookt met meningen over hoe het verder moet met de vakbeweging in Nederland. Economen, polderprofessionals, publicisten, politici en deskundologen roepen om het hardst: maak van de nieuwe vakbeweging geen organisatie maar een beweging. Er moet een heus centraal parlement komen. Schaf alle aparte bonden af. Keer de polder de rug toe.

Op zich niks mis mee, die kakafonie van meningen. Dat is wat we in Dalfsen ook wilden, een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de vakbeweging. Nee, mijn ergernis wordt vooral veroorzaakt door het geroeptoeter vanuit de vakbeweging zelf. Dat moet ik vast uitleggen.

Het begon zo mooi in Dalfsen, afgelopen december. Een punt achter de zelfvernietigende loopgravenstrijd om het pensioenakkoord. We zouden weer op zoek gaan naar wat ons bindt, met nieuwe antwoorden op hedendaagse problemen, in een nieuwe vorm, met nieuwe leiders. De kwartiermakers die ons daarbij moeten helpen waren echter nog niet geinstalleerd of het gekrakeel begon al weer. Bonden en bestuurders buitelen over elkaar heen met harde eisen, voorwaarden en breekpunten. Diepe kloven trekkend, tussen jongere en oudere generaties, tussen kleine en grote bonden, tussen zelfstandigen en loondienstwerknemers en tussen compromisbereide polderaars en actiegerichte hardliners.

Natuurlijk geldt ook hier: discussie is goed. Zonder debat geen antwoord op de veranderde omstandigheden, binnen de vakbeweging en binnen de samenleving.  Het probleem is alleen: er is nauwelijks debat, nauwelijks een poging tot toenadering. Bonden en bestuurders lijken te denken dat ze kunnen volstaan met hun eigen stokpaarden te berijden. De inspanning om een brug te slaan over alle kloven heen is daarmee geworden tot de eenzame taak van Jetta Klijnsma en haar kwartiermakersclub.

Wat moet FNV KIEM binnen dit treurig stemmende krachtenveld? Allereerst: intern het goede voorbeeld geven. Dus, met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van de belangenbehartiging van werkend Nederland, door af en toe ook van de eigen stokpaard af te stappen en vanuit andere perspectieven naar zaken te kijken. Dat is wat hopelijk komende weken onder leden en belangstellenden gaat gebeuren op de vele plekken in het land waar we bijeenkomsten organiseren. Dat is ook wat ik hoop dat er onder bestuur en bestuurders gebeurt. Opdat we een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de zoektocht van Jetta’s kwartiermakers.

Maar daarbij heb ik ook sterk de overtuiging dat we ook extern, dus binnen de FNV-familie, het goede voorbeeld kunnen geven. Door te laten zien hoe wij als FNV KIEM al een tijd bezig zijn de verbinding te zoeken tussen jong en oud, tussen flexibel en vast, tussen traditionele en moderne actievormen. Geen gemakkelijke weg, geen hapklare antwoorden, maar – en dat is mijn stellige overtuiging – wel de enige weg om in de toekomst het samengebalde belang krachtig te kunnen vertegenwoordigen van iedereen in Nederland die zijn capaciteiten en talenten inzet om zijn brood te verdienen.  En een weg die alleen te vinden valt als we alle loopgraven, kloven en stokpaardjes achter ons laten.

Edwin Bouwers
Voorzitter FNV KIEM (wn)

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • FNV in Beweging

  donderdag 16 mei 2013

  FNV gaat op in nieuwe herkenbare vakbeweging dichtbij mensen. De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.  De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de verander… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___   _  _   ______  ______   ___  
 / ___//  / _ \\ | || | || /_  _// |   \\  / _ \\ 
 \___ \\ / //\ \\ | || | ||  -| ||- | -- // / //\ \\ 
 /  // | ___ ||| \\_/ ||  _| ||_ | -- \\ | ___ ||
 /____// |_|| |_|| \____//  /_____// |______// |_|| |_||
`-----`  `-`  `-`  `---`  `-----` `------` `-`  `-`