/ Kiem Nieuws

RSS

FNV-wensenlijst niet-controversiële onderwerpen

woensdag 03 maart 2010 / Redactie / geen reacties

De deeltijd-WW, het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de positie van zzp’ers en een milieu-investeringsprogramma voor de bouw. Allemaal zaken die volgens de FNV vanwege de crisis en ondanks de val van het kabinet-Balkenende geen uitstel verdragen. In een brief aan premier Balkende schrijft de FNV: 'De FNV verzoekt u vanwege deze omstandigheden met klem om op deze cruciale punten voortvarend op te treden.'

De FNV constateert dat de recessie weliswaar over is, maar dat de crisis onverminderd doorwoekert. CPB-cijfers laten zien dat de werkloosheid fors is toegenomen. Daarom pleit zij voor een verlenging van de deeltijd-WW, in ieder geval tot 2011.

Knelpunten jeugdwerkloosheid
Cruciaal vindt de FNV het ook dat de aanpak van de jeugdwerkloosheid niet stokt. Daarvoor is nodig dat het demissionaire kabinet een aantal knelpunten aanpakt die een goede uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid verhinderen. Dat zijn: de onvoldoende samenwerking tussen gemeenten en sectoren, het gebrek aan leerwerkplekken voor 16- en 17-jarigen in de bouw en de metaalsector en het ontbreken van informatie die nodig is voor werkgevers om hun toezegging te kunnen nakomen om schoolverlaters die na drie maanden geen werk hebben of opleiding hebben een leerwerkplek of een baan te geven.

Positie zzp’ers
Ook breekt de FNV in haar brief aan Balkenende een lans voor de benarde positie van zzp’ers. Zo pleit zij er onder meer voor dat als zzp’ers een beroep op de specifieke Bijstandsregeling voor zelfstandigen, de BBZ, het bedrijfsvermogen voor een bepaalde periode buiten schot blijft.

Investeringsprogramma
Vanaf het begin van de crisis heeft de FNV aangedrongen op investeringen die goed zijn voor de werkgelegenheid én het milieu. Daarom dringt zij er bij het kabinet op aan om op korte termijn te starten met een investeringsprogramma voor zowel huur- als koopwoningen, gericht op energiebesparing.

FNV-brief controversiële onderwerpen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____   _____  _  _  _  _  _  _  
 / ____|| | ___|| / ____|| | || | || | | | || | || | || 
/ //---`' | ||__  / //---`' | || | || | |/\| || | || | || 
\ \\___  | ||__  \ \\___  | \\_/ || | /\ || | \\_/ || 
 \_____|| |_____|| \_____|| \____// |_// \_|| \____// 
 `----`  `-----`  `----`  `---`  `-`  `-`  `---`