/ Kiem Nieuws

RSS

Sectorraadsleden UGO vs FNV Jong

donderdag 16 februari 2012 / Redactie / geen reacties

Half februari vond in het FNV KIEM-kantoor aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam een debat plaats tussen sectorraadsleden UGO en voorzitter FNV Jong Dennis Wiersma. De sectorraadsleden nodigden Dennis uit om te praten over de oplopende spanning tussen ouderen en jongeren met betrekking tot het onderwerp pensioenen.

Jongeren (FNV Jong) verweten eerder publiekelijk ouderen (UGO) dat zij gebruik hebben gemaakt van VUT, prepensioen, goede reorganisatieregelingen en goede pensioenen, terwijl als straks deze groep jongeren zelf toe is aan pensioen, de pensioenpot leeg is. Ingrediënten voor een pittig en open debat.

Samenstelling beroepsbevolking
In de discussie stond een aantal punten centraal: de toon van het debat, de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking (meer zp’ers en de verhouding jong/oud) en de veranderende levenscyclus (in de toekomst werken mensen tot 67 a 70 door). Dennis Wiersma vindt dat in de samenstelling van de beroepsbevolking nu en straks ook wel degelijk een probleem zit. Op dit moment is namelijk 1 op de 4 mensen gepensioneerd, en straks is dat 1 op de 2 mensen.

Jongeren interesseren
Er werd verder gepraat over de samenstelling van besturen van pensioenfondsen: er moeten meer jongeren in de besturen, maar de vraag is hoe je die erbij betrekt. Dennis gaf aan dat vakbonden niet zo aantrekkelijk zijn voor jongeren, maar dat het wel degelijk de verantwoording is van alle bestaande instituten dat er jongeren in plaats nemen. En dat dit nog te vaak wordt tegengewerkt door de oudere garde in de instituten.

Daarnaast ging Dennis in op de opmerking uit de zaal dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in het onderwerp pensioen. Hij wil dat jongeren zich bewust worden van het belang van pensioen, zonder zich er nu al zorgen over te maken. Dat kan volgens hem door meer, beter en transparanter te communiceren en door interesse te wekken bij jongeren.

Warmlopen
UGO’ers verwijten jongeren dat zij veel commentaar hebben, maar dat ze geen deel willen nemen. Dennis is het daar mee eens, maar geeft ook aan dat jongeren niet zo makkelijk warmlopen voor een functie in een bestuur of raad. “Maar laten we er in ieder geval alles aan doen om jongeren niets in de weg te leggen met betrekking tot hun deelname.”

Iedereen was enthousiast over het debat en er zal zeker een vervolg komen, waarin men met open vizier verder zal praten over dit onderwerp.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      _____  _____   ______       _____  
 ____   | ___|| | __ \\  /_  _//   ___  | ___|| 
 |  \\  | ||__  | | \ ||  -| ||-   /  || | ||__  
 | [] ||  | ||__  | |__/ ||  _| ||_  | [] || | ||__  
 | __//  |_____|| |_____//  /_____//  \__ || |_____|| 
 |_|`-`  `-----`  -----`  `-----`   -|_|| `-----` 
 `-`                     `-`