/ Kiem Nieuws

RSS

Wat te doen bij een concurrentiebeding?

dinsdag 27 december 2011 / Redactie / geen reacties

Met enige regelmaat wordt tussen de werknemer en de werkgever een concurrentiebeding afgesproken. In essentie betekent dit beding dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd niet bij bepaalde werkgevers mag werken. Wanneer de werknemer toch  bij een werkgever wil gaan werken die onder het concurrentiebeding valt rijst de vraagt of de werknemer gehouden is aan dit beding.

Vormvereisten
Als eerste zijn er twee vormvereisten: het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen en de werknemer moet meerderjarig zijn tijdens het tekenen van het stuk waar het concurrentiebeding in staat (of als bijlage aan is toegevoegd).

Gang naar de rechter
Als aan deze vormvereisten is voldaan is het concurrentiebeding in beginsel geldig. Het is echter mogelijk om naar de rechter te stappen voor gehele of gedeeltelijke vernietiging van het beding. De rechter kan bijvoorbeeld beslissen dat het concurrentiebeding voor een kortere periode geldt of voor een kleiner geografisch gebied. Zowel werkgever als werknemer kunnen argumenten naar voren brengen in deze procedure.

Werkgever
Ten gunste van de werkgever komen onder andere het feit dat de werknemer een bepaalde deskundigheid, kennis en ervaring heeft; aanmerkelijke investeringen van de werkgever in de werknemer; de lange duur van de arbeidsverhouding, het feit dat de werknemer zelf opzegt en de vrees voor ernstige benadeling doordat de werknemer op de hoogte is van bedrijfsgeheimen.

Werknemer
De werknemer kan aanvoeren dat: de werknemer bij deze nieuwe werkgever een aanmerkelijke positieverbetering kan krijgen; het risico dat bij onverkorte toepassing van het concurrentiebeding de werknemer geen nieuw werk kan aanvaarden; de korte duur van de arbeidsovereenkomst en het gegeven dat de werkgever over is gegaan tot beëindiging van de arbeidsrelatie.

Ondanks het bestaan van de mogelijkheid om naar de rechter te stappen moet je je altijd goed realiseren waar je voor tekent. Uitgangspunt van de rechter zal altijd zijn dat je ten tijde van het tekenen van het concurrentiebeding zelf aanwezig was en met het beding heb ingestemd.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____    ___   _____   _____  _____   ______ 
 | _ \\  / _ \\  / ____|| | ___|| | __ \\  /_  _// 
 | |_| || | / \ || / //---`' | ||__  | | \ ||  -| ||- 
 | . //  | \_/ || \ \\___  | ||__  | |__/ ||  _| ||_ 
 |_|\_\\  \___//  \_____|| |_____|| |_____//  /_____// 
 `-` --`  `---`   `----`  `-----`  -----`  `-----`