/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: 'De zp’er bestaat niet!'

donderdag 15 december 2011 / Redactie / geen reacties

De aandacht voor zp’er (zelfstandig professional) groeit en dat zal ook niet afnemen. Al werd de zp’er de afgelopen week ook een tijdelijk fenomeen genoemd. We zetten het nieuws op een rij.

Nieuw sociaal vangnet
Het begon op 26 november met een uitzending van Nieuwsuur waarin SER-kroonraadslid prof. Grapperhaus aandacht vraagt voor de verborgen werkloosheid onder zelfstandige professionals (zp’ers). Hij pleitte daarom om meer gelijkschakeling met werknemers, een nieuw sociaal vangnet omdat zp’ers zich onvoldoende (kunnen) verzekeren tegen sociale risico’s. Overigens werd en wordt er in het nieuws hardnekkig gesproken over zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, terwijl zp’er, zelfstandige professional een veel betere term is. Opvallend is dat de mening van Grapperhaus niet strookt met het integrale SER-advies van vorig jaar, waarin de SER concludeert dat er geen fundamentele stelselwijziging nodig is.

Het pleidooi voor een nieuw sociaal stelsel leidde tot veel reacties, waaronder veel negatieve. Veel zp’ers zien niets in overheidsingrijpen en koesteren hun zelfstandigheid en hun ondernemerschap, Het overgrote deel (88% volgens het EIM-onderzoek) kiest daar bewust voor en heeft er ook geen spijt van. Maar we moeten ook constateren dat een goed werkende en evenwichtige markt een voorwaarde is voor ondernemers en dat dit niet altijd het geval is. En dat ‘voor jezelf beginnen’ niet altijd een keuze is, maar soms de enige mogelijkheid is om aan de bak te komen. Ook becijferde het CBS dat het aantal zelfstandigen onder de werkende armen toeneemt.

Verschilen en overeenkomsten
Tussen sectoren en binnen sectoren bestaan er grote verschillen, maar ook overeenkomsten.
Het onlangs gepubliceerde EIM-rapport ‘Zelfbewust een zelfstandige positie’ laat zien dat  33% van de zp’ers een omzet heeft van minder dan € 25.000. In het op 2 december gepubliceerde CBS-rapport over de positie van kunstenaar blijkt dat de helft een inkomen beneden modaal (€ 30.000) heeft. En dat ontwerpers ruwweg 2x zoveel verdienen als uitvoerend kunstenaars. Overigens bevestigde het onderzoek dat ruim de helft van de kunstenaars start op de arbeidsmarkt als zelfstandige. Heel terecht heeft FNV KIEM dan ook bepleit dat in de overleg met het ministerie van OCW over de branche ook structureel naar de positie van zp’ers wordt gekeken.

Opdrachtovereenkomst
Tot slot verscheen er onderzoek naar het gebruik van de opdrachtovereenkomst als route om de arbeidsovereenkomst te omzeilen. Minister Kamp van Sociale Zaken toonde zich voorstander van het bestrijden van misbruik en schijnzelfstandigheid: met maximaal drie opdrachtgevers wil de minister ook als er de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht het minimumloon van toepassing verklaren. Opdrachtgevers kunnen dan beboet worden door de arbeidsinspectie.

Minimumtarief voor zelfstandigen
Maar de PvdA haalde het nieuws en kreeg het commentaar door een bericht van gelijke strekking: een minimumtarief van 150% van het minimumloon. Over tarieven van zelfstandigen om oneerlijke looncurrentie met werknemers en flexibilisering wil FNV KIEM graag afspraken maken waar de markt daar om vraagt. Want privatiseren of bezuinigen mag niet betekenen dat alle risico’s worden afgewenteld op diegenen die geen goede arbeidsmarktpositie hebben of de rekening krijgen gepresenteerd van private risico’s die ze niet zelf hebben kunnen dragen. Ook hier moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar daarnaast hoeven we hen die geen bescherming nodig hebben ook niet extra te beschermen. De zp’er bestaat niet, dat zou het uitgangspunt van het beleid moeten worden. Want alleen zo doe je recht aan iedere zp’er.

Peter van den Bunder
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   ______  ______  ______  _____   _____  
| || | || /_  _// /_  _// /_  _// |__ //  | ___|| 
| '--' ||  -| ||-  `-| |,-  -| ||-   / //  | ||__  
| .--. ||  _| ||_   | ||   _| ||_  / //__  | ||__  
|_|| |_|| /_____//  |_||  /_____// /_____|| |_____|| 
`-` `-`  `-----`   `-`'  `-----`  `-----`  `-----`