/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe wet voor vakantiedagen per 1 januari 2012

maandag 28 november 2011 / Redactie / 4 reacties

In Nederland kennen wij twee soorten vakantiedagen, wettelijke en bovenwettelijke. 

Wettelijke dagen
Wettelijke dagen zijn de vakantiedagen die op basis van het civiele recht zijn toegekend aan iedere werknemer. Dit is 4 keer de wekelijks overeengekomen arbeidsduur. Dat wil zeggen dat als je 36 uur per week werkt, je ten minste recht hebt op 4 x 36 uur vakantie per jaar.

Een deeltijder met een baan van 20 uur per week heeft recht op ten minste 4 x 20 uur vakantie per jaar. In beide gevallen komt het neer op 4 weken vakantie. Wie geen vol jaar werkt, maar bijvoorbeeld een kwartaal, heeft recht op een kwart van het jaarlijkse minimum aan vakantierechten.

Bovenwettelijk
Veel werkgevers geven hun werknemers meer vrije dagen. Deze extra dagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. Dit kunnen extra dagen zijn vanwege een toepasselijke cao, individuele afspraken, compensatie wegens overwerk, etc. Voor de vakantierechten, zowel wettelijk als bovenwettelijk, geldt nu nog een verjaringstermijn van vijf jaar.  Dit betekent dat indien de vakantiedagen niet zijn opgenomen binnen vijf jaar de werknemer geen aanspraak meer kan maken op deze vakantie-uren. Dit zal over het algemeen geen problemen geven omdat altijd eerst de oudste vakantiedagen worden opgenomen.

Wat gaat er veranderen?
Nu mag je vakantiedagen 5 jaar lang opsparen. Dat wordt maximaal een half jaar. De vervaltermijn geldt echter niet voor wettelijke vakantiedagen die al voor 1 januari 2012 zijn opgebouwd, daarvoor blijft de verjaringstermijn van 5 jaar gelden.

Gaat de regeling gelden voor alle verlofdagen?
Nee, alleen voor de wettelijk verplichte vakantiedagen. De vervaltermijn is niet van toepassing op bovenwettelijke vakantieaanspraken. Extra verlofdagen die in de cao of het contract zijn afgesproken, vallen dus buiten de regeling, zoals ook seniorendagen en compensatiedagen.

Het is te verwachten dat bij het afsluiten van cao’s gebruik zal worden gemaakt van deze afwijkingsbevoegdheid en het effect van deze wetswijziging zal dan ook voor een substantiële groep werknemers teniet worden gedaan.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 09 januari 2016 / g h

  we zijn het helemaal met henk eens alle middelen hebben wij onze collega's gegeven onze vut gave enz. en wij kijken ze na en ploerten verder bijna 48 diens jaren en moeten nog 3 jaren en zien al die klas genoten van de lagere school lekker genieten wanneer wij BOND
  g.H.

 • vrijdag 23 december 2011 / H.Mulder

  Belgie staat op z'n kop , de regering wil de pensioenleeftijd optrekken , van 60- naar 62 jaar !! Wat doet onze bond hieraan ?? Ik werk al 45 jaar en moet nog 5 jaar en als het even tegenzit dan mag ik nog tot m'n 66e ! Ik begrijp het echt niet meer . Niemand kijkt naar het arbeidsverleden , dus hoe lang iemand al WERKT !!! Ik hoor niks meer van 'mijn bond' . Overal in Europa gaan bonden werknemers oproepen te staken en wat gebeurt er in Nederland ? 'We moeten er toch een keer over PRATEN 'zegt de bond dan . Schandelijk : Nederland gaat over 'lijken'. Ik ben hier erg kwaad over . Polen krijgen een uitkering en de Nederlander moet zich maar 'doodwerken' .
  'Een moe en hardwerkende werknemer (arbeider) '.Henk Mulder (Offsetdrukker)

 • donderdag 22 december 2011 / Peter

  Ik voel me ook vrij, en heb ook nog verlof en pensioen! Zou voor geen goud zzp-er willen zijn.

 • maandag 28 november 2011 / Trudie Canwood-Kruger

  Ik vrees dat ik als zzp-er bij lange na niet aan de wettelijke norm kom, maar ik zou voor geen goud iets anders willen! Ik werk hard, maar voel me iedere dag vrij.

 
 ______   ___   ____   _____   ____   _____  
 /_____//  / _ \\  | _ \\  | ___|| | _ \\  | ___|| 
 `____ `  | / \ || | |_| || | ||__  | |_| || | ||__  
 /___//  | \_/ || | . //  | ||__  | . //  | ||__  
 `__ `   \___//  |_|\_\\  |_____|| |_|\_\\  |_____|| 
 /_//    `---`  `-` --`  `-----`  `-` --`  `-----` 
 `-`