/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Belastingplan 2012 biedt kansen en knelpunten voor zp’ers

donderdag 24 november 2011 / Redactie / 1 reactie

Op 17 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2011 aangenomen.

Het plan is grotendeels ongewijzigd gebleven, de meeste moties, waaronder een motie van PvdA en D66 om de btw-verhoging op podiumkunsten terug te draaien, haalden het niet. Een motie van Groen Links om het urencriterium mogelijk af te schaffen haalde het wel. Er komt een studie in het kader van de winstbox. Een aantal belangrijke punten voor creatieve ondernemers zetten we op een rij.

Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag
De eerder aangekondigde plannen met zelfstandigenaftrek gaan door. Dat betekent dat de zelfstandigenaftrek met ingang van 2012 een vast bedrag wordt van € 7.280,-, een verlaging van ongeveer € 2.200,- (de aftrek is nu nog € 9.484). Voor ondernemers met een kleine winst is dat nadelig, ondernemers die veel winst maken gaan er op vooruit. De inkomensdaling voor kleine zelfstandigen wordt nog nu wel gecompenseerd door de algemene overdraagbare heffingskortingen, maar deze compensatie wordt afgebouwd. Doordat de zelfstandigenaftrek een vast bedrag wordt, en niet geïndexeerd, wordt de zelfstandigenaftrek zelf langzaam maar zeker uitgehold. Hiermee neemt het Kabinet een voorschot op de winstbox. De groep die er het meest op achteruitgaat zijn ondernemers met een winst tussen de € 7.200,- en de € 19.000,- die een werkende partner hebben en gebruik maken van toeslagen, zoals huurtoeslag.

Afschaffing urencriterium
De motie van Groen Links om een studie te verrichten naar de afschaffing haalde het wel. De Tweede Kamer is van mening, net als één van conclusies uit het SER-rapport over zp’ers van vorig jaar, dat een omzet- of winstcriterium een goed alternatief kan zijn. Dit wordt meegenomen in de studie naar een winstbox. Als de nadelen van de huidige regeling kunnen worden ondervangen is dat mooi! Nu is het alles of niets, haal je de 1225 uur per jaar, dan krijg je wel aftrek, anders niet. Met name voor starters of deeltijdondernemers is dit een belemmering. En afname van de administratieve rompslomp (urenverantwoording, discussie met de Belastingdienst) is ook mooi. Al blijft het natuurlijk wel verstandig om je uren bij te houden om te bekijken of je wel op de juiste uurprijs zit.

De winstbox
Of het Kabinet ondernemersvriendelijk wordt voor de creatieve sector is nog maar de vraag. De kans is reëel dat hardwerkende, maar relatief weinig verdienende ondernemers er in een nieuw stelsel op achteruitgaan. Het streven is om doorgroeiers te bevoordelen, en dan met name ondernemers die ook personeel in dienst willen nemen. Terwijl het in dienst nemen van personeel voor een grote groep zp’ers juist geen doel is. Het zijn niet voor niets zelfstandige professionals! De FNV blijft alert op de inkomenseffecten. Vereenvoudiging van het stelsel is prima, als dit maar geen dekmantel wordt voor verkapte verdere bezuinigen. Een winstbox moet een stimulans zijn voor ondernemers en geen drempels opwerpen!

Vitaliteitsspaarregeling
Ondernemers mogen ook meedoen aan de vitaliteitsregeling. Dat is een verbetering ten opzichte van het spaarloon en de levensloopregeling. Er mag met ingang van 2013 tot een bedrag van € 20.000,- fiscaal vriendelijk worden gespaard. De bestedingsdoelen zijn ruim, zodat ondernemers in goede tijden makkelijk fiscaal vriendelijk een appeltje voor de dorst opzij kunnen zetten om mindere tijden te overbruggen.

Voortzetten pensioenopbouw
De al eerder aangekondigde verruiming van de mogelijkheden om te blijven deelnemen in een pensioenfonds wordt met dit Belastingplan gerealiseerd. Dat gaat wel ten koste van de Oudedagsreserve, die wordt met zo’n € 2.000,- verlaagd (van € 11.882 naar € 9.382,-) Vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw is interessant voor relatief oudere starters die ook de middelen hebben om de hoge pensioenpremies te kunnen blijven betalen. Zo kunnen zij na jarenlang te hebben bijgedragen aan een collectief systeem daar ook van profiteren. Een solidaire maatregel dus, maar niet van toepassing voor de zp’er die niet start vanuit loondienst of nog nooit in loondienst heeft gewerkt. Een goed en goedkoop pensioen voor alle zp’ers blijft op onze agenda staan. Voor iedereen geldt: laat je altijd goed voorlichten over je pensioen!

Al met al biedt het Belastingplan 2012 kansen, maar leidt het ook tot knelpunten, met name voor zp’ers met een verdienende partner.

Peter van den Bunder
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 28 november 2011 / Marinus Links

  Dat is dus weer inleveren voor de kleine zzp-er, de verlaging van de zelfstandigenaftrek. De toch al kleine winst wordt werderom belaagd en het netto inkomen gaat weer achteruit. En zo gaat het maar door dit jaar na de invoering van het hoge BTW tarief voor (podium)kunstenaars waardoor de opdrachten teruglopen. Docerende kunstenaars werden bovendien vorig jaar getroffen door een BTW verhoging voor leerlingen onder de 18. Geweldig hoe de kunsteducatie ook uitgehold wordt.
  Een paar jaar geleden is ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor kleine zelfstandigen afgeschaft. Het gaat goed zo.
  Over een paar jaar zijn kunstenaars en kleine zzp-ers een museumstuk waar dan geen mens meer naaar omkijkt. Zo houden zelfs kunstenaars die om zeep zijn geholpen, nog postuum de cultuur in stand.

 
  _____  _  _   _ _   ___   _____    ___  
 / ___// | || | || | \| ||  / _ \\ | __ \\  / _ \\ 
 \___ \\ | || | || | ' || | / \ || | | \ || / //\ \\ 
 /  // | \\_/ || | . || | \_/ || | |__/ || | ___ ||
 /____//  \____//  |_|\_||  \___// |_____// |_|| |_||
`-----`   `---`  `-` -`  `---`  -----`  `-`  `-`