/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe inleverdatum kandidaatstellingsformulieren sectorraadsverkiezingen

dinsdag 22 november 2011 / Redactie / geen reacties

De uiterste inleverdatum voor kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor de sectorraden is gewijzigd. Je kunt je uiterlijk tot 5 december 2011 aanmelden als sectorraadslid. Zoals in de statuten van de bond is bepaald worden per drie jaar de sectorraden van FNV KIEM opnieuw samengesteld. Dit gebeurt via verkiezingen onder al onze ledengroepen.

Die verkiezingen horen tijdig te worden georganiseerd voor het jaarlijks bondscongres. In 2012 staat het bondscongres gepland in de maand juni. In de eerste maanden van 2012 worden daarom de verkiezingen voor de sectorraden gehouden, die dan weer een nieuwe driejarentermijn ingaan.

Kandidaten bondsbestuur
Uit de nieuw samengestelde sectorraden zullen vervolgens kandidaten gesteld kunnen worden voor het onbezoldigd bondsbestuur. Na een aparte verkiezing wordt daarvan een voordracht gemaakt die aan het bondscongres wordt gepresenteerd. Wanneer je, ook na het lezen van de KIEM krant waarin de hele procedure beschreven staat, meer informatie willen, dan kun je contact opnemen. Ook de bestuurders die de diverse sectorraden begeleiden kunnen je eventueel verder helpen.

Aanmelden voor 5 december
Wil je je kandidaat stellen, meld je dan vóór 5 december 12:00 uur bij het secretariaat van het dagelijks bestuur op het bondskantoor. De ingeleverde kandidaatstellingsformulieren moeten uiterlijk op die datum en tijd in het bezit zijn van het DB-secretariaat op het bondskantoor (t.a.v. Ria Wanders of per e-mail verkiezingen@fnv-kiem.nl).

Kiezen bondsbestuur
Na de sectorraadsverkiezingen zullen de leden van het bondsbestuur worden gekozen. Secorraadsleden die zich hiervoor kandidaat willen stellen, kunnen dat eveneens kenbaar maken bij de bestuurder of via het secretariaat. Te zijner tijd ontvang je hier meer informatie over.

Het bondsbestuur hoopt op ieders medewerking en op een goed verloop van de verkiezingsprocedure. Ons  einddoel moet zijn de vorming van sterke nieuwe sectorraadteams, die zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van onze ledengroepen en van de verscheidenheid in onze samenleving. Zo immers vinden we draagvlak voor aansprekend en herkenbaar beleid en staan we als bond in verbinding met de vragen waar we nu en in de toekomst voor staan.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __  _____   __  __ __  __  __  __ 
| \ / || \ \\/ // | __ \\  \ \\/ // \ \\ / // \ \\/ // 
| \/ ||  \ ` // | | \ ||  \ ` //  \ \/ //  \ ` // 
| . . ||  | ||  | |__/ ||  | ||   \ //   | ||  
|_|\/|_||  |_||  |_____//   |_||   \//    |_||  
`-` `-`   `-`'  -----`   `-`'    `    `-`'