/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Belastingplan 2012- Zzp'ers de dupe?

dinsdag 01 november 2011 / Redactie / geen reacties

Gisteren vond in de Tweede Kamer de parlementaire behandeling van het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2012 plaats.

De FNV heeft, in samenspraak met FNV KIEM, de vaste Kamercommissie voor Financiën een brief gestuurd over Belastingplan, waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van zelfstandigen.
Het kabinet wil zich meer richten op winstgerichte zzp’ers en zelfstandige ondernemers die willen doorgroeien naar bedrijven met personeel. Daarbij ontkent het kabinet de werkelijkheid van grote groepen zzp’ers die er bewust voor kiezen om zonder personeel een onderneming te voeren en juist geen behoefte hebben aan een sterke doorgroei van de onderneming.

Zelfstandigenaftrek op vast bedrag
In het Belastingplan 2012 staat het voorstel om over te gaan naar uniformisering van de zelfstandigenaftrek naar een vast bedrag van € 7.280,-. Ongeacht de hoogte van de winst.
Dat betekent een verlaging van € 2.000,- (de aftrek is nu nog  € 9.484). Nu wordt deze inkomensdaling nog gecompenseerd door de algemene overdraagbare heffingskortingen, maar deze compensatie wordt afgebouwd. Doordat de zelfstandigenaftrek een vast bedrag wordt, en niet geïndexeerd, wordt de zelfstandigenaftrek langzaam maar zeker uitgehold. En dat terwijl de zelfstandigenaftrek destijds juist in het leven geroepen is om het ondernemerschap te stimuleren.

De kans is groot dat juist kleine ondernemers in branches waar het economisch slecht gaat, onevenredig hard worden getroffen. Te meer omdat verlaging van de zelfstandigenaftrek ook doorwerkt in het toetsingsinkomen voor de toeslagen en de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De FNV heeft onze bezwaren over de toekomst van de zelfstandigenaftrek voorgelegd aan een aantal Kamerfracties.

Vraagtekens bij winstbox
Het Kabinet is bezig met de ontwikkeling van een brede fiscale agenda, waarvan ook een studie naar een winstbox in staat. Het is nog onzeker hoe die winstbox er uit komt te zien en wat de gevolgen voor de inkomens van zelfstandig ondernemers zijn. De FNV plaatst grote vraagtekens bij de winstbox als instrument ten opzichte van het huidige pakket. De FNV vraagt zich af of in het huidige economische klimaat de komst van een winstbox niet juist een drempel opwerpt, in plaats van een stimulans vormt voor startende ondernemers.

Vitaliteitsspaarregeling
Een positief punt voor zelfstandigen is dat deze regeling ook voor ondernemers openstaan. De vitaliteitsregeling is de opvolger van de spaarloon- en de levensloopregeling. Die waren alleen voor werknemers en stoppen (op overgangsmaatregelen na) per 2012. Omdat de financiering van de vitaliteitsspaarregeling samenhangt met de opbrengst van het afschaffen van het spaarloon, en deze opbrengst nu wordt gebruikt voor de financiering van de verlaging van de overdrachtsbelasting, start de regeling pas in 2013. Dat is onlogisch en oneigenlijk, maar vooral onnodig. De verlaging van de overdrachtsbelasting blijkt nu veel minder geld te kosten dan verwacht door het uitblijven van de opleving op de woningmarkt en daardoor het achterblijvende aantal verhuizingen. De FNV pleit er dan ook voor om de vitaliteitsspaarregeling per 1 januari 2012 in te voeren.

Maandag 7 november antwoordt de staatssecretaris de Kamercommissie, waarna er nog twee overlegrondes in de Kamer plaatsvinden. Er wordt naar verwachting op 17 november gestemd over het Belastingplan.

Peter van den Bunder
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __ __  __  _____       _  _  
| | | || \ \\/ // \ \\ / // | ___||   ___  | || | || 
| |/\| ||  \ ` //  \ \/ //  | ||__   /  || | || | || 
| /\ ||  | ||   \ //  | ||__   | [] || | \\_/ || 
|_// \_||  |_||   \//   |_____||  \__ || \____// 
`-`  `-`  `-`'    `   `-----`   -|_||  `---`  
                       `-`