/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Henk en Agnes show

vrijdag 21 oktober 2011 / Redactie / geen reacties

Op zaterdagmorgen langs de lijn van het voetbalveld krijg ik als ik de verrichtingen van mijn zoons aan bekijken ben de eerste vraag. Of ik wat nieuws te melden heb over het conflict binnen de FNV. Henk tegen Agnes. De-grote-Henk-en-Agnes-show.

Kritische vragen
Of het nog wel prettig werken is binnen de FNV? Hoe is het toch mogelijk dat ze zo lang kunnen vergaderen? En hoe is Herman Wijfels nu in het echt? Is Agnes echt altijd zo’n stoere vrouw? Bij de familiebijeenkomst op zondagmiddag volgen dezelfde vragen. Mijn kritische zwager heeft het over het nut van de vakbond. “Het is een club voor en door oude mannen geworden, afschaffen die hap”. Ja, ik krijg wat over me heen. En dan kan ik nog geen krant openslaan of het gaat er over: ruzie binnen de FNV.

Nut van de vakbond
Tja, maar in diezelfde week zijn er wèl honderden leden geholpen met een juridisch probleem, zijn er stappen gezet naar een nieuwe cao Poppodia, is er goed werk verricht in de besturen van pensioenfondsen, is veel loopbaanadvies gegeven, bedrijfskundige informatie aan zzp’ers verstrekt, zijn contracten van creatieven gescand in Pakhuis de Zwijger, hebben we met Kamerleden gesproken in de lobby over kunst-en cultuurbezuinigingen, is de regering aangesproken over hun belachelijke plan van aanpak bezuinigingen (gewoon subsidie van volgend jaar inzetten voor zeer beperkte afvloeiing), zijn sociale plannen afgesloten, hebben we leden bijgestaan in faillissementsbijeenkomsten, is een belangrijke zaak voor intellectueel eigendom gewonnen, onderhandeld voor verbeterde contracten voor zzp’ers, honderden telefonische vragen beantwoord, zijn we actief geweest op social media, hebben we vele leden op de bedrijfsvloer bezocht en hebben we thema-avonden georganiseerd. En dan vergeet ik vast nog heel veel.

Toekomst
En de toekomst? Is die er dan? Jazeker! Door goed werk met deskundigheid en betrokkenheid. Niet met het vingertje, zoals vroeger vaak gebeurde, maar op basis van argumenten en respect. Dicht bij de mensen, zichtbaar en toegankelijk. Dus snel stoppen met de Henk-en-Agnes-show en ons richten op het werk waarin we goed zijn. Er zijn als we nodig zijn. En zorgen dat belangen goed behartigd worden.

Mijn zwager belde gisteravond nog: een vriendje van hem zat in de problemen bij zijn bedrijf en hij kende wel iemand bij de FNV…

Edwin Bouwers
Voorzitter (wn)

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  __  __  ______  _____  _____    ___  
 \ \\/ // \ \\/ // /_  _// | ___|| | __ \\  / _ \\ 
 \  //  \ ` //   | ||  | ||__  | | \ || / //\ \\ 
 / . \\   | ||   _| ||  | ||__  | |__/ || | ___ ||
 /_//\_\\  |_||  /__//   |_____|| |_____// |_|| |_||
 `-` --`  `-`'  `--`   `-----`  -----`  `-`  `-`