/ Kiem Nieuws

RSS

FNV stelt Herman Wijffels en Han Noten als verkenners aan

donderdag 06 oktober 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV heeft Herman Wijffels en Han Noten aangesteld als verkenners om, vooruitlopend op de Commissie van Goede Diensten, alvast enkele zaken in kaart te brengen.

Het gaat daarbij om de volgende vier punten:

- Onder welke voorwaarden kan de Commissie van Goede Diensten haar taak op zo goed mogelijke wijze gaan uitvoeren?
- Wat betekent een en ander voor het nader preciseren van de opdracht aan de commissie (proces, tijdpad, prioritering e.d.)?
- Welke bemensing van de commissie kan op een zo breed mogelijk draagvlak rekenen?
- Onderzoeken wat er voor nodig is om het onderling vertrouwen te herstellen. De verkenners is gevraagd om hierover advies uit te brengen aan de Federatieraad van de FNV.

Sterke achtergrond
De Federatieraad heeft dit gezamenlijk besloten om er als FNV sterker uit te willen komen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius over de benoeming van de verkenners: ‘Dat is de reden dat wij deze stevige verkenners gevraagd hebben om de instelling van de Commissie van Goede Diensten te begeleiden. Zij hebben beiden een sterke achtergrond bij en met de FNV, maar kunnen toch met de noodzakelijke blik van buiten naar de situatie kijken.’

Reden om niet één maar twee verkenners te vragen, is het vele werk dat in kort tijdsbestek moet gebeuren en de brede blik op de vakbond waar Herman Wijffels en Han Noten in combinatie over beschikken.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   ______   ___        ______ 
 / ___||  / _ \\  /_  _//  / _ \\  ____   /_  _// 
| // __  | / \ || `-| |,-  | / \ || |  \\  -| ||- 
| \\_\ || | \_/ ||  | ||  | \_/ || | [] ||  _| ||_ 
 \____//  \___//   |_||   \___//  | __//  /_____// 
 `---`   `---`   `-`'   `---`  |_|`-`  `-----` 
                     `-`