/ Kiem Nieuws

RSS

FNV doet onderzoek naar vakmanschap

donderdag 11 februari 2010 / Redactie / 1 reactie

De FNV laat een onderzoek doen naar wat mensen belangrijk vinden in het werk in het kader van vakmanschap. Daarbij komen vragen aan de orde als:

· Wat heb je nodig om je vak goed uit te kunnen oefenen?

· Zijn hier afspraken over gemaakt? Of vind je dat dit moet gebeuren?

· Hoeveel invloed heb je op de invulling en uitvoering van je werk?

· Wat verwacht je van een vakbond als het gaat om vakmanschap?

Wij vragen je medewerking om deze enquête in te vullen. Dit kan tot en met 19 februari a.s. Link naar de enquete

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 12 februari 2010 / H.J.L. Neijnens

  *Wat heb je nodig om je vak goed uit te kunnen oefenen.

  Artikel 658 (Burgerlijk wetboek).
  De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.


  *Zijn hier afspraken over gemaakt? Of vind je dat dit moet gebeuren?

  Zie hierboven.


  *Hoeveel invloed heb je op de invulling en uitvoering van je werk?

  Ik kan, vanwege ervaring als leidinggevende, adviseren in de planning v.w.b. de machine-inzet. Voor veel orders worden vaak wisselende uitzendkrachten ingezet. Als er op piekmomenten enkel ervarn mensen worden ingezet loopt een order veel beter
  ( efficienter ).

  *Wat verwacht je van een vakbond als het gaat om vakmanschap?

  Ligt er aan welke kennis een vakbond heeft van produktiewerkzaamheden. In mijn ogen zijn vakbonden nog steeds niet op de hoogte wat er zich op de ( produktie ) vloer afspeelt.
  Met name het fysieke aspect vande werkzamheden, daar weten de vakbondsbestuurders niets af. Als je de mogelijkheid hebt, vraag eens na bij de ( grotere ) bedrijven na wat de voornaamste ziekte-uitval onder de produktiemedewerkers is.

 
 _  _   ___   ______  ______  ______   _____  
| \ / ||  / _ \\  /_  _// /_  _// |   \\ | ___|| 
| \/ || / //\ \\ `-| |,-  -| ||- | -- // | ||__  
| . . || | ___ ||  | ||   _| ||_ | -- \\ | ||__  
|_|\/|_|| |_|| |_||  |_||  /_____// |______// |_____|| 
`-` `-` `-`  `-`  `-`'  `-----` `------`  `-----`