/ Kiem Nieuws

RSS

Ruud Wouters (61) - Profiel FNV KIEM Award-winnaar

maandag 20 juni 2011 / Redactie / geen reacties

Ruud Wouters (61)
Bondsbestuurder en lid sectorraad UGO

Vanaf zijn veertiende is Ruud Wouters lid van de vakbeweging. Actief lid is hij sinds 1968. Hij begon in de jongerenbeweging en was ooit de jongste afdelingsvoorzitter, van de Zaanstreek. Dat was nog voor de Nederlandse Vakvereniging (NVV), een van de voorlopers van de FNV.

De stakingen in 1978 waren voor hem een hoogtepunt. “In een hele grote regio” begeleidde hij toen grote groepen kaderleden en die hij tegelijkertijd in bedwang moest houden. “Samen gingen we naar de bedrijven om de machines uit te zetten. Ik was direct betrokken bij de keuzes die stakers moeten maken. Dat was een geweldig moment.”

In de jaren negentig heeft hij voor een periode “van ongeveer twee jaar” zijn lidmaatschap opgezegd. “Omdat ik vond dat de vakbeweging verschrikkelijk slecht voor de belangen van zijn leden opkwam.” Hij keerde terug omdat hij besefte dat je niet zonder een georganiseerde arbeidersbeweging kan. “Dan zou het er nog veel slechter uit zien dan nu.”

Tegenwoordig beantwoordt Wouters als ledenadviseur veel vragen over pensioen en zet hij zich vooral in als WAO-begeleider. Van zijn 24ste tot en met zijn 38ste was Wouters ook al individuele belangenbehartiger bij Algemene Nederlandse Grafische Bond, een van de latere fusiepartners van FNV KIEM. Pas nadat hij in 2004 arbeidsongeschikt werd pakte hij in 2007 zijn “oude liefde”  weer op.

Drie keer in de week houdt hij spreekuur in Almere. Hij helpt mensen reïntegreren, controleert of de vereiste procedures in acht worden genomen, en steunt ze bij het verwerken van spanningen als gevolg van onzekerheid over hun toekomstige situatie, die soms wel twee jaar duurt. Hij vindt het dankbaar werk. “Ik zie mensen die helemaal overspannen zijn weer tot rust komen. Waardoor ze weer in staat zijn om keuzes te maken.”

Hij pretendeert niet dat hij alle problemen kan oplossen. “Mensen bellen ook omdat ze het vermoeden hebben dat ze ongelijk hebben. Als ik dan hun gelijk niet voor hun kan halen hebben ze daar over het algemeen niet zo veel moeite mee. Zolang ze maar het gevoel hebben dat alles volgens de regels is gegaan is.”

De “intrieste situaties” waarin mensen terecht komen blijven hem het meest bij. “Dat draag ik met me mee, maar vanuit het positieve gevoel dat ik geprobeerd hebt om hen bij te staan.”

Voor het winnen van de FNV KIEM Award geneert Wouter zich enigszins. “Er zijn mensen die dit werk al veel langer doen bij KIEM.” Hij heeft de onderscheiding ook gekregen voor zijn inzet voor de modernisering van de vereniging. Maar dat vind hij geen verdienste “maar een noodzaak. Dat ik daaraan, in mijn rol van bondsbestuurder, een bijdrage lever is inherent aan de keuze om in het bondsbestuur te gaan zitten. Daar zit je niet om achterover te leunen, maar om mee te denken, om keuzes te maken en uit te voeren.”

Het liefst zou Wouters zich weer volledig storten op individuele belangenbehartiging. “Maar het bestuurswerk is noodzakelijk. Ik doe het vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel, niet omdat ik het leuk vind.” Als zijn gezondheid hem gunstig gezind is en zolang hij de energie kan opbrengen gaat hij door als actief vakbondslid.

“Toen ik in de grafische industrie kwam voelde de vakbond als een warme deken. Hoe de mensen met elkaar omgingen, werknemers èn werkgevers - wat met name tot uitdrukking kwam in de geschillencommissies - daar kon je trots op zijn. Soms was het moeilijk om te zeggen wie de werkgever was en wie de werknemer.”Het doet hem daarom veel pijn om te zien in welk zwaar weer de vakbond zit.” Toch is Wouters positief over de toekomst. “Op basis van harde feiten durf ik te beweren dat FNV KIEM toekomst heeft. In delen van sommige sectoren zitten nog veel potentiële leden. Ik vraag mij af waarom wij daar niet actief zijn.”

Toen hij op het congres in juni de prijs in ontvangst nam vroeg hij of het beeld in de kantine van het hoofdkantoor kon worden geplaatst, maar daar staat het volgens hem nog steeds niet. Het zou kunnen dienen als inspiratie voor de harde en noeste arbeid die er in het kaderlidmaatschap gaat zitten. Hij vindt het jammer dat er teveel kaderleden in termen van status en zetels denken. Wouters: “Belangrijker is het om te kijken wat je kan doen voor individuen die in de hoek zitten waar de klappen vallen.”

Ga terug naar het overzicht op de vorige pagina

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _   ______   ___   _  _  _  _  
 / ____|| | || | || /_  _//  / _ \\ | \ / || | || | || 
/ //---`' | || | ||  | ||  / //\ \\ | \/ || | || | || 
\ \\___  | \\_/ ||  _| ||  | ___ ||| . . || | \\_/ || 
 \_____|| \____//  /__//  |_|| |_|||_|\/|_|| \____// 
 `----`  `---`  `--`   `-`  `-` `-` `-`  `---`