/ Kiem Nieuws

RSS

Leo Poulissen (64) - Profiel FNV KIEM Award-winnaar

maandag 20 juni 2011 / Redactie / geen reacties

Leo Poulissen (64)
Afdelingsbestuurder en penningmeester afdeling Utrecht

Grafisch technicus Leo Poulissen is sinds 1966 lid van de vakbond. Actief lid is hij vanaf 1980. In dertig jaar als actief lid heeft hij heel wat meegemaakt.  Zo was de Utrechter in de jaren negentig de eerste voorzitter van de sectorraad grafisch. “Die was opgericht om de belangen van de grafici te beschermen toen de grafische bond, een van de later fusiepartners van FNV KIEM, plannen had om te fuseren met AbvaKabo en de Dienstenbond (die niet doorging, red.). En omdat het verloop in de grafische sector toen al behoorlijke vormen begon aan te nemen, zetten het dagelijks bestuur en de bondsraad destijds fors in op de sectorraad.”

Anno 2011, een tijd waarin de ledenaantallen van de vakbonden gestaag teruglopen, is alles gericht op het voortbestaan van FNV KIEM. De bond drijft volgens Poulissen op de  €35 miljoen die de afgelopen eeuw is opgebouwd door de grafische leden en hun bedrijfstak.  “Zonder dat geld had FNV KIEM al lang niet meer bestaan.”

Om de toekomst van FNV KIEM te garanderen moeten de actieve leden en de afdelingen van de vereniging meer gewicht krijgen. “De centralisatie in de jaren negentig,  waarbij alles een tijd lang vanuit  het bondskantoor in Amsterdam werd aangestuurd, was bijna de dood van de afdelingen.” Het netwerk actieve leden (NAL) moet van Poulissen een grotere rol krijgen. Op verschillende plekken in het land hebben al gezamenlijke afdelingsvergaderingen plaatsgevonden. “Daaruit komen initiatieven over hoe de organisatie van FNV KIEM kan worden versterkt.”

Zo’n vijftien jaar geleden waren in het hele land honderden goed geschoolde vrijwilligers actief. “Dat oude kader bestaat uit mensen die heel goed weten hoe de dingen werken.” Voor de jongere garde geldt dat minder, zegt Poulissen. “De scholing is minder goed omdat daar niet meer zo massaal op wordt ingezet als voorheen.” Het ontbreken van die ondersteuning heeft volgens Poulissen  een enorm gat geslagen in het aantal actieve kaderleden. Hij erkent overigens dat het aantrekken van jongeren altijd een probleem is geweest voor de vakbeweging.

Hoewel hij al meer dan dertig jaar actief is als kaderlid is Poulissen nog niet van plan om er mee op te houden. Ik heb een sterk sociaal gevoel. Ik streef naar sociale gerechtigdheid op de werkvloer van de grafische bedrijfstak waar ik 44 jaar in heb gewerkt. Die betrokkenheid blijft altijd. Zolang ik gezond ben en het op kan brengen blijf ik dit doen.

Poulissen werkte 44 jaar als grafisch technicus. Hij begon zijn carrière bij drukkerij Boekhove in het centrum van Utrecht. Na tal van fusies werkte hij uiteindelijk voor Roto Smeets, één van de grootste drukkerijconcerns van Nederland. Begin jaren tachtig zat hij in de ondernemingsraad. Zo kwam hij in contact met de vakbeweging. Dat contact was belangrijk, zegt hij, want de vakbond voorziet actieve leden van kennis en informatie die hen helpt bij hun strijd tegen onrecht op de bedrijfsvloer.

Poulissen zat namens FNV KIEM de commissies milieu en financiële zaken en in de commissie ontslagzaken in de grafische bedrijfstak. In die laatste hoedanigheid begeleidde hij mensen bij hun ontslag. Zo bouwde hij een gedegen kennis op over sociale wetgeving.

Hoewel hij aanvankelijk gemengde gevoelens had over het winnen van FNV KIEM Award doet het Poulissen inmiddels goed dat zijn collega-bestuurders hem hun waardering en vertrouwen hebben gegeven. Al zijn er andere mensen die de prijs net zo goed hebben verdiend. “Hans Sterkman bijvoorbeeld, die zich enorm inzet voor FNV KIEM. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Maar de keuze van de jury is helder geweest.”

Ga terug naar het overzicht op de vorige pagina

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   ___   ____   ______  __  __  __  __ 
 | \| ||  / _ \\  | _ \\  /_  _// \ \\/ // \ \\/ // 
 | ' || | / \ || | |_| ||  -| ||-  \  //  \ ` // 
 | . || | \_/ || | . //  _| ||_  / . \\   | ||  
 |_|\_||  \___//  |_|\_\\  /_____// /_//\_\\  |_||  
 `-` -`  `---`  `-` --`  `-----`  `-` --`  `-`'