/ Kiem Nieuws

RSS

Kinderopvang: duurzaam investeren, niet bezuinigen!

vrijdag 23 september 2011 / Redactie / 1 reactie

Ouders, werknemers en werkgevers in de kinderopvang willen niet dat er nog verder wordt bezuinigd op de kinderopvang.

De FNV heeft al vele acties gevoerd tegen de bezuinigingen op de kinderopvang. Samen met alle betrokkenen hebben we Kamerleden en de minister luid en duidelijk laten horen wat we van hun jojobeleid vinden. Ons meest recente protest tegen verdere bezuinigingen op de kinderopvang is door bijna 7.000 ouders, werknemers en werkgevers ondertekend. 
 
Steeds weer aanpassingen van de Wet kinderopvang, de ene bezuiniging na de andere. Dat is slecht voor de rust in de sector en de kwaliteit van de opvang en dus slecht voor kinderen en ouders, omdat zij niet weten waar zij aan toe zijn. 

Algemeen Overleg Kinderopvang op woensdag 28 september, 12.30 uur in Den Haag
Komende woensdag is er weer een Algemeen Overleg over kinderopvang in de Tweede Kamer. Dan zullen wij bij de minister en Kamerleden wederom onze eisen kenbaar maken, ondersteund door de handtekeningen van 7.000 ouders, werknemers en werkgevers in de kinderopvang. De vergaderingen van de Tweede Kamer en de commissies zijn openbaar, dus kom gerust en luister mee!

Investeren is noodzakelijk
De FNV vindt investeren in de kinderopvang noodzakelijk. Daarom neemt de FNV samen met werkgevers, ouders, onderwijs en de sector kinderopvang deel aan de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs en is ook betrokken bij de daaruit voortgekomen pilots in Amsterdam. De taskforce heeft een plan ontwikkeld voor integrale kindcentra met dagarrangementen naar ‘Dutch design’, waarbij de ontwikkeling van het kind en rust en regelmaat centraal staan.

Werkgevers gaan meer bijdragen, maar krijgen compensatie
Een van onze eisen was dat werkgevers nu eindelijk eens eenderde van de kosten kinderopvang voor hun rekening zouden nemen. Dat is bij de invoering van de Wet kinderopvang zo afgesproken, maar werkgevers betaalden tot nu toe nooit meer dan 22 procent van de kosten.

Deze eis is ingewilligd. In de Miljoenennota 2012 is opgenomen dat werkgevers 300 miljoen meer gaan bijdragen aan de kinderopvang. Daarmee gaan ze eindelijk het beloofde eenderde deel van de kosten betalen. Hebben ouders daar nu wat aan? Eigenlijk niet zo veel. De bezuiniging op de kinderopvangtoeslag voor ouders gaat gewoon door. Dat terwijl er door werkgevers meer wordt bijgedragen. Werkgevers worden voor deze hogere bijdrage gecompenseerd, omdat het kabinet met ze heeft afgesproken dat de lasten voor werkgevers niet omhoog zullen gaan.

Ouders gaan meer betalen, maar compensatie is minimaal
Ouders worden maar voor een klein deel gecompenseerd, namelijk via een belastingkorting: de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze gaat met 230 euro per jaar omhoog. De minstverdienende partner in een tweeverdienergezin met kinderen onder de 12 jaar krijgt de combinatiekorting. Ook alleenstaande werkende ouders krijgen deze korting. Voor ieder gezin gaat de combinatiekorting met 230 euro per jaar omhoog. Een kleine tegemoetkoming als je uitrekent dat ouders met kinderen op de opvang gemiddeld 1.000 euro per jaar meer moeten gaan betalen.

Extra bijdrage voor kinderopvang via de cao-onderhandelingen
Vanwege de hoge kosten voor werkende ouders en daarmee een onevenredig hoog verlies aan koopkracht, heeft de FNV besloten om een deel van de kosten te verhalen op werkgevers. Bij de komende cao-onderhandelingen willen we een koopkrachttoeslag afspreken van gemiddeld 300 euro netto per jaar als tegemoetkoming in onder andere de kosten kinderopvang. Vooral in sectoren waar veel jonge ouders werkzaam zijn, zal er voornamelijk een tegemoetkoming voor de kosten kinderopvang worden gevraagd.

Is het wel eerlijk om werkgevers te laten betalen voor besparingen door de overheid? In dit geval wel. Werkgevers worden namelijk ruimschoots gecompenseerd voor de hogere kosten. Ouders maar gedeeltelijk. Ouders, overheid en werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderopvang, dus dan moet deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook eerlijk worden verdeeld.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zondag 02 oktober 2011 / An Jansen

  Wij staan als leidsters en leiders met de rug tegen de muur.
  Kom regering ga eens een dag meelopen, kunnen jullie zien en horen hoe de werkelijkheid is.
  Nee, wij klagen niet, wij vinden ons werk de kinderen te leuk.
  Weet je wat je allemaal in een kwartiertje kunt doen, nee vast niet.
  Hier komt het , fruit schillen, klaarzetten. kinderen van twee verschillende scholen ophalen, zorgen dat alle kinderen op lijsten aanwezig zijn. zo niet, erachter zien te komen waar de kinderen zijn, zo nodig telefoontjes plegen, drinken inschenken o,ja nog even een babbeltje maken hoe het de kinderen op school vergaan is. Ouders te woord staan die eventueel kinderen afmelden.
  Kunnen jullie dat ook in een kwartier????, natuurlijk was ik bijna vergeten er kan ook nog op bezuinigd worden..........

 
  _____  _____  _  _   ___   _____   _____  
 / ___// | ___|| | | | ||  / _ \\  / ___|| | ___|| 
 \___ \\ | ||__  | |/\| || | / \ || | // __  | ||__  
 /  // | ||__  | /\ || | \_/ || | \\_\ || | ||__  
 /____//  |_____|| |_// \_||  \___//  \____//  |_____|| 
`-----`  `-----` `-`  `-`  `---`   `---`  `-----`