/ Kiem Nieuws

RSS

FNV zegt “Ja” tegen pensioenakkoord

maandag 19 september 2011 / Redactie / geen reacties

De Federatieraad van de FNV heeft vandaag met een meerderheidsbesluit definitief ja gezegd tegen het pensioenakkoord. Er waren 186 stemmen voor en 155 stemmen tegen. Daarnaast is besloten om een ‘commissie van goede diensten’ in te stellen.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: “In de afgelopen week is het pensioenakkoord nog versterkt met extra compensatie voor de mensen met lagere inkomens die met 65 jaar willen stoppen. De belangrijkste zorgpunten die wij als FNV nog hadden, zijn weggenomen. Dus nu kunnen wij instemmen met het akkoord”. 

In de Federatieraad is ook gesproken over de besluitvorming: “Als we tegen een ding zijn aangelopen dan is het dat onze besluitvorming aan vernieuwing toe is. Dat is wat ons betreft een stevige discussie waard, zodat we de belangen van onze leden zo goed mogelijk kunnen blijven behartigen”, aldus Agnes Jongerius. 

Ten aanzien van het pensioenakkoord gaf de FNV vorige week dinsdag aan nog drie breed gedragen zorgpunten te hebben en vroeg daarbij om harde toezeggingen van de werkgevers en het kabinet. De FNV constateert dat de laatste zorgpunten door de werkgevers en door minister Kamp – afgelopen donderdag in de Kamer - zijn weggenomen. Minister Kamp sprak zelf over een eindbod, na politiek beraad op hoog niveau. Agnes Jongerius: “Er zijn in de afgelopen week echt spijkers met koppen geslagen, dat kunnen we niet negeren”. Als de FNV vandaag niet had ingestemd met het versterkte pensioenakkoord dan zou minister Kamp terugvallen op het regeerakkoord met daarin sobere plannen voor het pensioen en een verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar. Daarbij zouden alle extra’s komen te vervallen. 

Onze oudedagsvoorziening – een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers en overheid  –  dreigt onbetaalbaar te worden door de stijgende levensverwachting en economische tegenwind. Agnes Jongerius daarover: “Niets doen of uitstellen is echt geen optie meer zonder dat werknemers er de dupe van worden. Vandaar dat wij, als FNV onze verantwoordelijkheid hebben genomen om met de werkgevers en de politiek tot oplossingen te komen”. De FNV zal in de uitwerking nadrukkelijk kritisch blijven opletten dat de gemaakte afspraken goed worden uitgewerkt door het ministerie. 

De commissie van goede diensten krijgt de volgende opdracht mee:
- ontwikkeling en versterking van de verenigingsdemocratie;
- verbetering en vereenvoudiging van de bestuurlijke sturing;
- concrete doelen met betrekking tot de organisatiecultuur, meer specifiek de omgangsvorm en het onderlinge vertrouwen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _   _____   ______  __  __  _____   __  __ 
 | \| || | ___|| /_____// \ \\/ // | __ \\  \ \\/ // 
 | ' || | ||__  `____ `  \ ` // | | \ ||  \ ` // 
 | . || | ||__  /___//   | ||  | |__/ ||  | ||  
 |_|\_|| |_____|| `__ `    |_||  |_____//   |_||  
 `-` -`  `-----`  /_//    `-`'  -----`   `-`'  
          `-`