/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: drie toezeggingen nodig voor pensioenakkoord

dinsdag 13 september 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV heeft nog drie toezeggingen van de minister en werkgevers nodig om definitief ja te kunnen zeggen tegen het pensioenakkoord. 

Voor Bondgenoten en Abvakabo FNV bleek het onmogelijk om in te stemmen, gezien de eerder door hen ingenomen standpunten. Het gat bleef onoverbrugbaar, ook al hebben de andere bonden in het overleg gewezen op het feit dat minister Kamp zonder akkoord, terug zal vallen op zijn oorspronkelijke plannen: een kale verhoging naar 66 jaar, geen jaarlijkse verhoging AOW en geen maatregelen om ouderen aan de slag te houden.

De FNV gaat door in haar besprekingen over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Dit is de uitkomst van de Federatieraad op 12 september 2011. Het pensioenakkoord is daarom nog niet definitief in stemming gebracht.

Concreet heeft de FNV de volgende zorgpunten die nu op zeer korte termijn moeten worden weggenomen. Werkgevers moeten beter vastleggen dat zij zich bewust zijn van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons pensioen (de risicodeling). Er moet daarnaast door de minister meer duidelijkheid worden geschapen in de regels voor de pensioenfondsen om ons geld goed te beheren. En wat vooral van belang is: het laatste inkomensgat voor mensen met zware beroepen en lagere inkomens die met 65 jaar met pensioen willen, moet worden gedicht. Iedereen moet eerder kunnen stoppen, ook bijvoorbeeld de bouwvakkers en caissières. De FNV heeft in de uitwerking van het akkoord deze punten al eerder kenbaar gemaakt bij de Tweede Kamer en de minister.

Gedurende de vergadering hebben minister Kamp en VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes al laten weten dat zij bereid zijn om de wensen van de FNV ten aanzien van de uitwerking van het akkoord te bespreken. In die uitwerking zijn bovenstaande punten nog niet waterdicht geregeld.

De FNV pleit ervoor dat minister Kamp zich aan de ambities van het pensioenakkoord houdt en dus waar nodig alsnog repareert. Hij heeft de sleutel in handen en de FNV vraagt daarom om de volgende toezeggingen voor de zware beroepen en lagere inkomens die eerder willen stoppen met werken:

-          Overgangsregeling: het kabinet zal moeten garanderen dat mensen die nu met substantiële bedragen deelnemen aan de levensloopregeling, die mogen blijven behouden om te sparen tot hetzelfde bedrag als in de huidige regeling.
-          De werkbonus moet met name voor de laagste inkomens dusdanig van omvang zijn dat zij de middelen kunnen sparen voor het overbruggen van de inkomensterugval op 65 jarige leeftijd bij eerdere opname van het AOW-pensioen.
-          Bij de nieuwe vitaliteitsregeling zal de inleg en opname genoeg moeten zijn voor het financieren van een zinvolle aanvulling op het inkomen, zowel tijdens als aan het einde van het werkzame leven.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius hierover: “Het is aan de minister. Ook de mensen met zware beroepen en lagere inkomens moeten eerder kunnen stoppen met werken”.

De FNV heeft er op 28 juni 2011 al bij de Tweede Kamer aangedrongen om ervoor te zorgen dat de minister dit laatste pensioengat dicht, zoals de ambitie van begin af aan is geweest. Deze sluiten aan bij de op 30 juni 2011 aangenomen moties door de Tweede Kamer op deze punten. De invulling van deze moties wordt verwacht voor Prinsjesdag 2011.

FNV KIEM-voorzitter (wn)  Edwin Bouwers: "ik ben uitermate teleurgesteld  in de uitkomst van de vergadering maar ik heb nog steeds goede hoop op een goede afloop. De Federatie heeft  er alles aan gedaan om alle bonden op een lijn te krijgen. De overeengekomen verbeterpunten passen hier in."

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ____    ___   ______   ___   _ __  ______ 
 | _ \\  / _ \\  /_____//  / _ \\  | |/ // /_  _// 
 | |_| || / //\ \\ `____ `  | / \ || | ' //  -| ||- 
 | . // | ___ || /___//  | \_/ || | . \\  _| ||_ 
 |_|\_\\ |_|| |_|| `__ `   \___//  |_|\_\\ /_____// 
 `-` --` `-`  `-` /_//    `---`  `-` --` `-----` 
           `-`