/ Kiem Nieuws

RSS

FNV wijst plannen D66 voor ontslagrecht af

donderdag 08 september 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV heeft grote bezwaren tegen de voorstellen van D66 om het ontslagrecht te wijzigen. D66 wil de wijzigingen binnenkort indienen als initiatief wetsontwerp bij de Tweede Kamer. 

Volgens D66 is het huidige ontslagstelsel de oorzaak van de tweedeling tussen vaste en flexibele werknemers. De partij ziet de oplossing in vereenvoudiging en versoepeling van de regels. De FNV deelt deze visie niet.

Geen maatschappelijk draagvlak
Allereerst ontbreekt het noodzakelijke brede maatschappelijke draagvlak voor het wetsontwerp. Tevens zijn de voorstellen eenzijdig juridisch en bieden ze werknemers onvoldoende preventieve bescherming. ‘Het moet werkgevers niet gemakkelijker gemaakt worden. Het systeem moet zodanig in elkaar zitten, dat werkgevers op z’n minst twee keer nadenken voordat ze iemand ontslaan’, aldus Catelene Passchier, cao-coördinator van de FNV.

Zekerheid en bescherming juist nu nodig
Passchier: ‘In deze tijd van economische onzekerheid en geplande bezuinigingen staan de banen van veel werknemers al steeds meer onder druk. Steeds meer werknemers worden afgescheept met onzekere flexcontracten. Werknemers hebben juist nu meer behoefte aan zekerheid, bescherming tegen ontslag en aan doorstroming van flexibel naar vast werk.’

De vakcentrale wijst er ook op dat er een business case is voor voldoende ontslagbescherming: die leidt tot meer en beter investeren in scholing en opleiding van werknemers en uiteindelijk tot hogere productiviteit en innovatiekracht.

Hoge drempel voor aanvechten ontslag
De bescherming van werknemers bij ontslag beperkt zich in het ontwerp van D66 tot een toetsing achteraf bij de rechter. De werknemer moet dit echter zelf aanvragen. De FNV verwacht dat dit leidt tot een enorme juridisering van het systeem en een zwaar beslag op de rechterlijke macht. De vakcentrale ziet hier een belangrijk probleem dat samenhangt met het recente wetsvoorstel van het kabinet om griffierechten kostendekkend te maken. Dit zal de toegang tot de rechter voor veel rechtzoekenden, onder wie werknemers in arbeidsconflicten, een stuk moeilijker maken.

De door D66 voorgestelde toetsing zal dan zeker een illusie worden voor werknemers. Niet alleen ligt het initiatief voor deze toetsing bij werknemers, maar daarnaast zijn ze ook veel geld kwijt aan griffierechten. Om die reden heeft de FNV de petitie van de Nederlandse Orde van Advocaten tegen de verhoging van de griffierechten ondertekend.

Versoepeling is geen oplossing
Passchier: ‘We hopen dat D66 gevoelig is voor onze kritiek, met name dat een onderwerp als dit een breed maatschappelijk draagvak behoeft en dat ontbreekt geheel op dit moment. Wij zouden graag de steun van D66 en andere politieke partijen willen krijgen voor het terugdringen van het te grote beroep op flexcontracten door werkgevers en overheden, maar zijn het absoluut oneens met de analyse van D66 dat versoepeling van het ontslagrecht hiervoor de oplossing is.’

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      ______ __  __  ______   _____  _____  
  ___  /_  _// \ \\ / // /_  _//  / ___// | ___|| 
  /  ||  -| ||-  \ \/ //  -| ||-  \___ \\ | ||__  
 | [] ||  _| ||_  \ //   _| ||_  /  // | ||__  
  \__ || /_____//  \//   /_____// /____//  |_____|| 
  -|_|| `-----`   `   `-----` `-----`  `-----` 
   `-`