/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: Geen FNV-breed referendum

dinsdag 05 juli 2011 / Redactie / geen reacties

De Federatieraad van de FNV heeft 4 juli besloten het principeakkoord over de pensioenen niet via een FNV-breed referendum voor te leggen aan haar leden.

"Een gezamenlijke ledenraadpleging heeft alleen zin als aan alle leden dezelfde vraag wordt voorgelegd. Met het uitschrijven van een eigen referendum door een van onze bonden gaat deze voorwaarde niet meer op, dan ga je appels met peren vergelijken”, aldus vicevoorzitter Peter Gortzak. 

Besluit principeakkoord
De Federatieraad besluit op 12 september over het principeakkoord. Tegen die tijd hoopt de Federatieraad meer duidelijkheid te hebben over hoe minister Kamp (Sociale Zaken) invulling geeft aan de moties die vorige week zijn aangenomen door de Tweede Kamer.

Gortzak: “Naast het feit dat elke bond altijd zijn leden op de eigen manier raadpleegt, bestaat de vorm van een gezamenlijke raadpleging, het FNV-brede referendum. Vorig jaar hebben we het onderhandelingsakkoord over de pensioenen op deze wijze voorgelegd aan onze leden. Een logisch vervolg zou zijn dat we ook het nu afgesloten principeakkoord zo voorleggen aan de leden. Helaas hebben we anders moeten besluiten”.

Achterbanraadpleging bonden
De meeste bonden hebben in een eerder stadium aangegeven, in verband met de ingewikkeldheid van het onderwerp en de zomervakanties, ruim de tijd te willen nemen voor het informeren en raadplegen van de leden. Begin vorige week besloot FNV Bondgenoten hier niet op te wachten en onder haar leden een eigen referendum te houden. Het principeakkoord wordt daar met een negatief advies voorgelegd. Het besluit van vandaag maakt dat nu elke bond zijn eigen achterbanraadpleging gaat doen.

Grote meerderheid voor onderhandelingsakkoord
Sinds 2003 heeft de FNV haar leden vijfmaal via referenda geraadpleegd. De eerste maal was op initiatief van toenmalig cao-coördinator en nu voorzitter Agnes Jongerius. Bij het referendum vorig jaar oordeelde 80% van de deelnemers positief over het onderhandelingsakkoord over de pensioenen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___         ___   __  __   ___  
|   \\  / _ \\  ____   / _ \\  \ \\/ //  / _ \\ 
| -- // / //\ \\ |  \\  / //\ \\  \  //  | / \ || 
| -- \\ | ___ || | [] || | ___ || / . \\  | \_/ || 
|______// |_|| |_|| | __// |_|| |_|| /_//\_\\  \___// 
`------` `-`  `-` |_|`-`  `-`  `-` `-` --`  `---`  
           `-`