/ Kiem Nieuws

RSS

FNV houdt werkgevers aan afspraken bij kinderopvang

vrijdag 01 juli 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV vindt dat de bezuinigingen op de kinderopvang wel heel eenzijdig bij de ouders worden neergelegd. Werkgevers blijven buiten schot. Zij betalen slechts een vijfde van de kosten kinderopvang.
 
De FNV pleit ervoor om de werkgeversbijdrage direct te verhogen zodat werkgevers een derde van de kosten gaan betalen, zoals is afgesproken bij de invoering van de Wet kinderopvang. Dat levert het kabinet voldoende op om een groot deel van de bezuinigingen, die nu voor rekening van de ouders komen, te laten vervallen. Ouders zijn de afgelopen jaren al meer dan voldoende gekort.

Afspraken over betaling
Voor invoering van de Wet kinderopvang werden door sociale partners afspraken gemaakt over betaling van de kinderopvang via de cao voor de eigen werknemers. Na invoering van de wet is de overheid voor alle ouders gaan meebetalen. Afgesproken was wel dat werkgevers gezamenlijk een derde (een zesde per ouder) van de werkelijke kosten zouden betalen.

Ouders en overheid
De overheid betaalt mee afhankelijk van het inkomen van de ouders. Dat betekent dat de totale bijdrage van de ouders vooral afhankelijk is van de inkomens van deze ouders. Doen er veel ouders met lagere en middeninkomens een beroep op de kinderopvangtoeslag, dan zal de gehele bijdrage vanuit de overheid hoger zijn dan dat voornamelijk ouders met de hogere inkomens van formele kinderopvang gebruik maken.

Werkgevers
Werkgevers daarentegen werden wel geacht om een derde van de daadwerkelijke kosten bij te dragen. Toen in 2007 deze werkgeversbijdrage niet meer via aparte cao-afspraken maar collectief via een opslag op de WW-premie door de overheid werd geïnd, is er nooit meer sprake geweest van een bijdrage van een derde door werkgevers. Werkgevers betalen nu nog slechts tussen de 22 en 24 procent. Zij betalen bovendien niet mee aan de overschrijdingen wegens meer gebruik dan begroot.

Buiten schot
Het blijft de FNV verbazen dat de werkgevers bij de bezuinigingen op de kinderopvang buiten schot blijven. Werkgevers die in de cao een regeling hadden, zijn sinds de invoering van de collectieve werkgeversbijdrage in 2007 flink minder gaan betalen voor de kinderopvang. Bovendien zijn alle werkgevers in 2007 gecompenseerd voor de collectieve werkgeversbijdrage door verlaging van de vennootschapsbelasting.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   __  _   ______  _ _   ___  
| \ / ||  / _ \\ | || | || /_  _// | \| ||  / _ \\ 
| \/ || / //\ \\ | '--' ||  -| ||-  | ' || / //\ \\ 
| . . || | ___ ||| .--. ||  _| ||_  | . || | ___ ||
|_|\/|_|| |_|| |_|||_|| |_|| /_____// |_|\_|| |_|| |_||
`-` `-` `-`  `-` `-` `-`  `-----`  `-` -` `-`  `-`