/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM klaar voor actie en modernisering

dinsdag 21 juni 2011 / Redactie / 1 reactie

“Het doet mij deugd om te zien dat zoveel mensen, leden, hier aanwezig zijn. Veelal op hun vrije zaterdag. Met als inzet het opkomen voor de belangen van henzelf maar ook voor hun collega’s en of achterban.” Met deze woorden opende penningmeester Edwin Bouwers het jaarlijkse bondscongres.

Bouwers, die werd geflankeerd door bondsbestuurders Theo van den Broek en Edith Osseforth en ’s middags ook door de vers benoemde Algemeen secretaris Ingrid Rep, acteerde zaterdag 18 juni in congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort als waarnemend voorzitter omdat Joke Hubert niet op het congres aanwezig was. “In een tijd waarin nog steeds gesproken wordt over vergaande individualisering van de maatschappij is het goed om te weten dat voor velen het collectief belang nog van groot belang is. En dat zij daaraan hun steentje willen bijdragen.”

Woedend’
In een adem door noemde Bouwers de bezuinigingen op kunst en cultuur en de publieke omroep een grote schande. “Het is om compleet woedend van te worden. Om uit je vel te knappen. Snoeihard bezuinigingen tegen alle deskundige adviezen in. Uitgevoerd door een partij die dacht dat de Wereldomroep een radiozender is die programma’s maakt voor anderstaligen in Nederland.”

“Vele kunstenaars komen ernstig in het gedrang. Orkesten en theaters verdwijnen. Straks leven we in een land waar kinderen niet meer naar de muziekschool of bibliotheek kunnen. Het is de verschraling van Nederland ten top.” Wat betreft de belangenbehartiging voor mensen die werken in de kunst- en cultuursector heeft FNV KIEM dus nog heel veel werk te verzetten, aldus de waarnemend voorzitter.

FNV KIEM is klaar om actie te voeren en om leden individuele bijstand te geven, aldus Bouwers. “FNV KIEM wil voor zijn leden de strijd aangaan. Tot het uiterste en misschien nog iets verder.”

Motie
Joke Hubert was niet aanwezig omdat er vanuit de vereniging en de werkorganisatie kritiek was geuit op haar functioneren. Vooral haar solistische optreden in de  Tafel van Zes, een informeel overlegorgaan in de kunstsector dat zich verzette tegen de rigoureuze bezuinigingen op de kunsten, leidde tot opgetrokken wenkbrauwen. Een motie van wantrouwen, ingediend door de afdeling Groot-Rotterdam, werd na een korte discussie door een meerderheid van de congresleden aangenomen. Penningmeester Bouwers werd aangewezen als waarnemend voorzitter. 

Benoemingen
Ingrid Rep is door het congres benoemd tot Algemeen Secretaris van FNV KIEM. Zij wil schotten weghalen binnen FNV KIEM, èn tussen de vakbond en gelieerde organisaties, zo hield zij het congres voor. De interne sfeer, samenwerking en communicatie moeten verbeteren. Rep wil ook investeren in een netwerk van steunpunten, vrijwilligers en concrete activiteiten in het land. De verenigingsdemocratie moet volgens haar verbeterd worden door intensiever contact aan te gaan met bedrijven, organisaties en leden. Vanuit FNV KIEM beoogt Ingrid Rep een heldere, actuele en strategische toekomstvisie te ontwikkelen.

Nadat Rep op het congres een aantal kritische vragen van Henk Sterkman van de afdeling Groot Rotterdam met succes wist te pareren, werd zij met grote meerderheid gekozen. Na de lunch kreeg zij van een actief lid uit de zaal het compliment dat zij zich als Dagelijks Bestuurder onder de ‘gewone’ leden had gemengd. Andere benoemingen waren er ook. Jos Cohen en Thea van Santen zijn gekozen in het 15 koppen tellende bondsbestuur. Een welgemeend applaus en een grote bos bloemen viel hen ten deel.

FNV KIEM AWARD
Na de lunch werden twee actieve leden in het zonnetje gezet omdat zij zich op buitengewone voor FNV KIEM hebben ingezet. Het gaat om Ruud Wouters, lid van de sectorraad UGO en het Bondsbestuur, en Leo Poulissen, penningmeester van de afdeling Utrecht.

Winnaars Ruud Wouters (microfoon) en Leo Poulissen (rechtsachter) en genomineerden Jacques Herben (midden) en Henk Sterkman (links). Bert Rijbroek, ook genomineerd, was niet aanwezig..
Zij kregen de FNV KIEM Award uitgereikt. Dat is een onderscheiding voor actieve leden die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor FNV KIEM. De andere genomineerden waren Jacques Herben, Henk Sterkman en Bert Rijbroek.

“Ik hoor hier eigenlijk niet te staan”, zei Ruud Wouters in zijn dankwoord. Volgens de bondsbestuurder zijn er tal van mensen die zich dagelijks voor FNV KIEM inzetten, maar onzichtbaar blijven. “Ik hoef hier maar rond te kijken in de zaal en ik zie ze zitten.”

Op zijn verzoek komt het door hem gewonnen beeld in de kantine van het hoofdkantoor te staan. Zodat iedereen die er langsloopt zich realiseert dat je alleen door veel inzet iets kunt bereiken.

Ledendaling
Dat het aantal leden van FNV KIEM nog steeds krimpt, bleef op dit congres niet onvermeld. Het aantal leden uit de grafische sector, waar de meeste FNV KIEM-leden vandaan komen, is medio 2011 gezakt tot onder de 28 duizend. De daling is minder hard dan in de drie voorgaande jaren, maar “het blijft dramatisch”, aldus Edwin Bouwers. “Een faillissementsbijeenkomst of ontslagbijeenkomst went nooit.”

Om de ledendaling bondsbreed tegen te gaan moet FNV KIEM duidelijker laten zien de vakbond allemaal doet. Bouwers: “We doen heel veel, maar vaak weten onze leden dat niet.” De waarnemend voorzitter liet weten dat FNV KIEM “binnen vakbondsland vooraan loopt” als het gaat om het gebruik van social media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook.

Modernisering
Om de afstand tussen de werkorganisatie en de leden te verkleinen en het contact met hen te versterken zijn vakbondsadviseurs aangesteld. Om de bezuinigingen op cultuur en media tegen te gaan is een extra AV-bestuurder ingezet. Bouwers bepleitte een kleinere afstand tussen de vereniging en de werkorganisatie. Modernisering van de vereniging kan daarbij helpen.

Ruud Wouters sprak de aanwezigen hierover namens de Werkgroep Modernisering toe. De belangrijkste bevindingen van die commissie zijn dat de contributieopbrengst te laag is om de kosten te dekken en dat een blijvende ledendaling de positie van de vakbond blijvend aantast. Zowel de structuur van de vereniging als van de werkorganisatie moet daarom worden veranderd.

Pensioen
FNV KIEM staat achter het principeakkoord dat de FNV en andere vakcentrales hebben afgesloten met werkgevers en overheid. De waarnemend voorzitter maakte bekend dat de leden op korte termijn zullen worden bijgepraat over het akkoord. Daarna krijgen de leden via een (schriftelijk) referendum de mogelijkheid om ja of nee te zeggen tegen het principeakkoord. Het stemadvies van FNV KIEM is positief: dus vóór het akkoord.

Met een aantal stemmingen over statuten, reglementen en regelingen werd het congres afgesloten. In 2012 komt het Bondscongres twee keer bijeen. Op 23 juni is er een statutair congres. Op 23 en 24 november een tweedaags beleidscongres.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bondscongres 2011

  vrijdag 25 februari 2011

  Op 18 juni 2011 is Regardz De Eenhoorn in Amersfoort het FNV KIEM jaarcongres 2011 gehouden. De agenda voor het congres kun je hier inkijken. Lees hier het FNV KIEM jaarverslag van 2010 In aanloop naar het bondscongres roepen de afdelingen van FNV KIEM in Nederland hun leden op om hun jaarlijkse ledenvergaderingen bij te wonen. Ove… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 21 juni 2011 / Jan Dirk Bol

  Beste Bouwers

  FNV KIEM staat achter het principeakkoord dat de FNV en andere vakcentrales hebben afgesloten met werkgevers en overheid.

  Les in vakbondsdemocratie: er komt een referendum, de leden hebben het laatste woord!

  Mijn advies: Stop met de polder, ga actie voeren: STEM TEGEN het pensioenakkoord.

  Agnes Jongerius kon het in 2009 niet mooier verwoorden "Het is tuig van de richel" en "Een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar? Dat gaan wij niet meemaken".

  Tijden veranderen hoe geloofwaardig ben je.

  Samen de crisis te lijf!

 
      _____  _  _   ___   _  _   ___  
 ____   | ___|| | | | ||  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
 |  \\  | ||__  | |/\| || | / \ || | |/\| || | / \ || 
 | [] ||  | ||__  | /\ || | \_/ || | /\ || | \_/ || 
 | __//  |_____|| |_// \_||  \___// |_// \_||  \___// 
 |_|`-`  `-----` `-`  `-`  `---`  `-`  `-`  `---`  
 `-`