/ Kiem Nieuws

RSS

De ingreep van het kabinet in je pensioen: de feiten op een rij

dinsdag 02 februari 2010 / Redactie / geen reacties

We lezen veel over de bezuinigingen op de pensioenen. Niet alleen de AOW- maar ook de pensioenleeftijd moet volgens het kabinet naar 67 jaar. Richtleeftijd, Witteveenkader, opbouwpercentage, al die begrippen komen voorbij. Maar hoe zit het ook alweer precies?

Huidige pensioenleeftijd
Nu is de richtleeftijd in vrijwel alle pensioenregelingen 65 jaar. In de praktijk maken veel mensen gebruik van een vroegpensioenregeling, waardoor ze wat eerder kunnen stoppen. Doorgaans, ruw gezegd, zo rond de 62.

Pensioenopbouw
Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt uiteraard af van je inkomen en van het aantal gewerkte jaren en uren. Maar ook van het opbouwpercentage en van de franchise in jouw specifieke regeling. Het opbouwpercentage is het percentage wat je per jaar fiscaalvriendelijk mag opbouwen, nu maximaal 2,25 procent.

Franchise
De franchise is dat deel van je salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Er wordt alleen pensioen opgebouwd (en premie betaald) over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt. De franchise geldt omdat iedereen die in Nederland woont recht heeft op AOW. Het pensioen is hier een aanvulling op. Stel, jouw regeling kent een franchise van 11.400 euro. Dan bouw je over het salaris boven die 11.400 euro pensioen op. Hoe lager de franchise, hoe groter het bedrag dus waarover je pensioen opbouwt.

Versobering Witteveenkader
Het kabinet wil per 2020 0,2 procent van het BBP bezuinigen op de pensioenen door het Witteveenkader te versoberen. Het Witteveenkader is het fiscale kader voor pensioensparen waarbinnen het jaarlijks fiscaal maximaal op te bouwen pensioen is vastgelegd. Wat betekent die ingreep van het kabinet nou?

Lastenverlichting voor werkgevers
Pensioen is uitgesteld loon. Je betaalt de pensioenpremie van je brutoloon. Je betaalt er pas belasting over als het wordt uitgekeerd. Door het Witteveenkader te verslechteren (in te perken met 0,2 procent BBP), kun je een kleiner deel van je loon fiscaal vriendelijk sparen voor je pensioen. In veel sectoren en bedrijven hebben we het zo geregeld dat de werkgever een groot deel van de pensioenpremie betaald. De werkgever betaalt vaak 50 tot 75 procent van de premie. De 0,2 procent BBP bezuiniging leidt uiteraard tot lagere kosten, maar vooral voor werkgevers. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat geld (in feite uitgesteld loon) in de zakken van de werkgevers blijft zitten.

Zware beroepen
Juist de sectoren met zware beroepen (bouw, onderwijs, industrie, zorg, politie, brandweer et cetera) benutten het Witteveenkader bijna volledig. Door de inperking van het Witteveenkader raken zij dus extra gedupeerd. In plaats van een oplossing te bieden voor de zware beroepen in de AOW, worden ze extra gepakt door de ingreep in de pensioenen.

Wat wil de FNV?
- Pensioenen zijn van werkgevers en werknemers, daar moet de politiek zich niet mee bemoeien. Weg met de bezuiniging op het Witteveenkader dus.
- Het moet mogelijk blijven om flexibel, dus ook op of voor je 65ste, met pensioen te gaan.
- Dat geldt des temeer voor de zware beroepen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _  _  _   _____   ______  _  _   ___  
 | \| || | || | || / ___|| /_  _// | | | ||  / _ \\ 
 | ' || | || | || | // __   -| ||- | |/\| || | / \ || 
 | . || | \\_/ || | \\_\ ||  _| ||_ | /\ || | \_/ || 
 |_|\_|| \____//  \____//  /_____// |_// \_||  \___// 
 `-` -`  `---`   `---`  `-----` `-`  `-`  `---`